Rysáit Pei Hufen Siocled Fegan a Tahini gan Ixta Belfrage | Pasg

MESURFy enw cyntaf yw “Pasg,” sy’n gwneud hwn yn amser eithaf dryslyd o’r flwyddyn, oherwydd rwy’n ei glywed yn dweud o leiaf hanner dwsin o weithiau’r dydd. I mi, nid Pasg heb siocled yw’r Pasg go iawn, felly er ystrydeb, roeddwn i’n teimlo bod rhaid i mi roi rysáit siocled i chi. Mae melyster y gacen hon yn cael ei wrthbwyso gan yr hufen tahini cyfoethog melys a hallt, sy’n dyblu fel rhewyn cacen neu lenwad cacen gaws (byddwch chi’n gwybod beth rydw i’n ei olygu pan fyddwch chi’n profi’r blas a’r gwead). Defnyddiwch tahini llyfn o ansawdd da fel y rhai a wnaed gan Belazu neu Al Arz, oherwydd mae llawer o rai eraill yn llwydaidd ac yn chwerw; byddai menyn cnau daear llyfn hefyd yn gweithio’n wych.

Cacen hufen siocled a thahini

Os nad oes gennych chi brosesydd bwyd, rhowch y cwcis mewn bag plastig a’u malu’n friwsion bras gyda rholbren neu rywbeth tebyg. Torrwch y siocled yn fân, yna cymysgwch y ddau gyda gweddill y cynhwysion ar gyfer y gwaelod.

Dyletswyddau 10 munud
Oer 4 awr+
Coginio 45 munud
Mae’n gwasanaethu 6-8

Ar gyfer y sylfaen sbwng
50g o olew cnau coco
170 g o friwsion bara sinsir a chnau Ffrengig
(addas ar gyfer feganiaid)
50g o siocled tywyll
wedi’i dorri’n fras
25g o bowdr coco
Pinsiad o halen mân

Ar gyfer y llenwad a’r topin
1 can o 397 g o laeth cnau coco cyddwys – bydd angen 330 g arnoch ar gyfer y gacen hon, felly arbedwch y gormodedd ar gyfer defnydd arall neu i sychu ar ei phen ar y diwedd
200 g o siocled tywyll ar gyfer coginio
(gweler y label) wedi’i dorri’n fras
2 lwy de o groen mandarin (neu oren).
2 lwy de o bast miso gwyn
1 llwy de o bast fanila
20g o olew cnau coco
200g iogwrt cnau coco heb ei felysu
– yr un a wnaed gan Coconut Collab yw’r trwch perffaith yma
90g tahini ysgafn o ansawdd da (Rwy’n defnyddio Belazu) – cyn mesur, ysgwydwch yn egnïol i gyfuno solidau a braster

I ddiweddu
1 llwy fwrdd o bowdr coco
llwch aur bwytadwy
(Dewisol)
Pinsiad o halen naddion

Leiniwch waelod ac ochrau padell gacennau 20cm. Ar gyfer y sylfaen cwci, toddi’r olew cnau coco yn ysgafn a gadewch iddo oeri am ychydig funudau. Rhowch yr holl gynhwysion eraill ar gyfer y sylfaen mewn prosesydd bwyd a’u curiad i friwsionyn bras – rydych chi eisiau darnau bach o gwci a siocled drwy’r cyfan, felly peidiwch â gor-brosesu. Ychwanegwch yr olew wedi’i oeri, curwch ychydig mwy o weithiau i gyfuno, yna tipiwch i mewn i’r tun wedi’i leinio a’i wasgu fel ei fod yn gorchuddio’r gwaelod yn gyfartal ac yn bargodi’r ochrau 3cm. Rhowch yn yr oergell, yna dechreuwch ar y llenwad.

Rhowch 230g o laeth cnau coco cyddwys a’r holl siocledi wedi’u torri mewn cynhwysydd wedi’i osod dros sosban o ddŵr sy’n mudferwi ond heb ei gyffwrdd. Unwaith y bydd y siocled bron wedi toddi, tynnwch y gwres i ffwrdd ac ychwanegwch y croen mandarin, llwy de o miso a hanner llwy de o bast fanila. Curwch nes ei fod yn hollol llyfn, yna rhowch lwy ar waelod y cwci; bydd y gymysgedd yn eithaf trwchus, felly gweithiwch yn gyflym. Lefelwch y top, yna oeri am o leiaf bedair awr (neu dros nos) nes ei fod yn oer ac wedi gorffen.

Ar gyfer y topin, toddi’r 20g o olew cnau coco yn ysgafn a gadewch iddo oeri am ychydig funudau. Rhowch yr iogwrt cnau coco, tahini, 100g o laeth cnau coco cyddwys, gweddill y llwy de miso a hanner llwy de o bast fanila, yr olew cnau coco wedi’i oeri a phinsiad da o halen mân mewn powlen ganolig, yna cymysgwch yn egnïol am funud, nes ei fod wedi tewhau. ac yn hollol esmwyth. Rhowch yn yr oergell am o leiaf 40 munud (neu dros nos).

Tynnwch y gacen allan o’i dun a’i rhoi ar blât. Gadewch i eistedd am 20 munud i ddod i dymheredd ystafell, yna arllwyswch yr hufen tahini oer ar ei ben a defnyddiwch gefn llwy i daenu sawsiau dros yr wyneb. Llwch gyda phowdr coco a llwch aur, os ydych chi’n ei ddefnyddio, gorffennwch â halen naddion a’i weini.

Leave a Comment

Your email address will not be published.