Rysáit Pico de Gallo Cyflym a Hawdd

Rwy’n defnyddio’r rysáit hwn ar gyfer llawer o bethau. Mae’n sylfaen wych ar gyfer ceviche berdys. Dyma hefyd yr hyn rydw i’n ei ddefnyddio i wneud y guacamole mwyaf perffaith rydw i erioed wedi dod ar ei draws.

Wrth gwrs, mae hefyd yn dda ar ei ben ei hun!

Mae’r rysáit hwn yn gwneud tua dwy gwpan a gellir ei weini gyda chaws, y guacamole y soniais amdano, neu fel rhan o ddetholiad o dopinau taco. Rwyf hefyd yn hoffi ei roi ar ben y saladau blasus hynny sydd wedi’u hysbrydoli gan Fecsico!

Fe fydd arnoch chi angen dau domatos Roma, 1/4 o winwnsyn melyn melys, hanner jalapeno wedi’i hadu, hanner lemwn (wedi’i wasgu), pinsied mawr o cilantro wedi’i dorri, ac ychydig o sesnin: powdr garlleg, powdr chili, halen, a du pupur. Ar gyfer mesuriadau sbeis, rydw i fel arfer yn ychwanegu ychydig, ond pan ofynnir i mi, mae’n 1/4 llwy de o garlleg a powdr chili, 1/8 llwy de o bupur du, ac yna halen i flasu.

Gyda’r holl lysiau ffres hyn wedi’u torri’n fân, mae pico de gallo yn ychwanegiad gwych at lawer o brydau, nid tacos yn unig! Berdys a graean, saladau, byrgyrs a llawer mwy.

Torrwch y tomatos, winwns, jalapeño a cilantro. Yna ychwanegwch y sbeisys hynny a gwasgu hanner calch i wneud y sudd. Cymysgwch a gadewch i chi sefyll ar dymheredd yr ystafell am tua 20 munud cyn ei weini. Os gallwch chi oddef gadael iddo eistedd am awr, mae hynny hyd yn oed yn well!

Awgrym: Gadewch i’r pig eistedd mewn powlen fas, fel bod y suddion yn cadw mewn cysylltiad â’r rhan fwyaf o lysiau wedi’u torri.

Unwaith y byddwch wedi gwneud y rysáit hwn, dyma’r sylfaen ar gyfer fy ryseitiau ceviche shrimp hawdd a’r guacamole gorau. Mae’r rhain fwy neu lai yn fy arwain trwy’r haf a thu hwnt.

Mwynhewch!

pico de gallo mewn powlen wen

Dyma rysáit i’w gofio a’i wneud drwy’r amser.

pig y ceiliog

liza beddrodau

Rysáit hawdd sy’n cyfuno â llawer o bethau. Mae hwn yn flas ac yn ganolfan ar gyfer pryd o fwyd. Mae hefyd yn rhan fawr o’n ryseitiau guacamole a shrimp ceviche.

Cynhwysion

 • dwy tomatos Roma
 • 1/4 winwnsyn (coch neu felyn)
 • 1/2 pupur jalapeno neu serrano, wedi’i hadu
 • 1/4 Powlen cilantro rhydd, wedi’i dorri
 • 1 calch, mewn sudd
 • 1/4 llond llwy de powdr garlleg
 • 1/4 llond llwy de powdr tsili
 • 1/8 llond llwy de pupur du
 • halen i flasu (pinsiad mawr)

Cyfarwyddiadau

 • Torrwch y tomatos, winwns, cilantro, a phupur cloch.

 • Ychwanegu sudd leim a sbeisys a chymysgu.

 • Gadewch eistedd am tua 20 munud ar y cownter, fel bod y blasau’n toddi.

 • Blaswch ac addaswch halen a phupur os oes angen.

 • Mynychu!

A wnaethoch chi roi cynnig ar y rysáit hwn?Rhowch sgôr iddo uchod i roi gwybod i ni sut aeth!

Nawr mae’n bryd gwneud margaritas! Mae’r Pîn-afalau Rhewi Sbeislyd hyn Mae’r margaritas mor dda! Ac mae’r rhai Watermelon Mint hyn hefyd yn berffaith ar gyfer diwrnod poeth.

*********

Cofrestrwch ar gyfer e-byst dyddiol StyleBlueprint…y dechrau perffaith i bob dydd!

Leave a Comment

Your email address will not be published.