Rysáit Pupusas 30 Munud – Mae’r Rysáit Pupusas Ffa Cartref a Chaws hwn mor hawdd | llysieuwr

Bara gwastad wedi’i wneud â blawd masa (blawd corn) o El Salvador a Honduras yw pupusa . Mewn gwirionedd dyma bryd cenedlaethol El Salvador ac fe’i paratoir yn aml yn ystod digwyddiadau arbennig, gwyliau a dathliadau.

Mae gan y rysáit pupusa hawdd hwn lenwad ffa a chaws syml. Gallwch ychwanegu cig eidion wedi’i dorri’n fân, cyw iâr, neu borc. Mae pupusas fel arfer yn cael eu gweini gyda saws coch a salad Salvadoran sbeislyd o’r enw curtido (rhowch gynnig ar y rysáit curtido cyflym hwn).

Cuisine: Salvadoran / Canolbarth America
Amser paratoi: 20 munud
Amser coginio: 15 munud
Cyfanswm amser: 35 munud
Gwasanaeth: 4

Toes

Llenwi

Yn eich gwasanaeth

Dyma sut i’w wneud:

  1. Chwisgwch y blawd a’r halen gyda’i gilydd mewn powlen fawr. Ychwanegwch y dŵr, ychydig ar y tro, gan gymysgu, nes bod toes llyfn yn ffurfio. Ychwanegwch fwy o does, blawd neu ddŵr nes ei fod yn teimlo fel toes chwarae. Ychwanegwch y menyn a’r cawl cyw iâr, os ydych chi’n ei ddefnyddio.
  2. Gwnewch beli o does (tua maint pêl golff). Rhowch nhw ar blât a’u gorchuddio â thywel papur llaith tra byddwch chi’n eu gwneud fel nad ydyn nhw’n sychu.
  3. Gwastadwch bob pelen o does i ddisg 4 modfedd.
  4. Taenwch ychydig o ffa ar bob disg a rhowch ychydig o gaws wedi’i gratio ar ei ben.
  5. Plygwch y toes drosodd yn ofalus a seliwch yr ymylon, yna siapiwch yn ôl yn ddisg.
  6. Cynhesu sgilet mawr dros wres canolig. Rhowch y pupusas yn y sgilet a’u coginio am 2 i 4 munud ar bob ochr, neu nes eu bod yn frown euraidd.

Angen help i drosi mesuriadau coginio a phobi? Dyma rai defnyddiol siartiau trosi cegin. Dyma hi sut i gyflwyno’ch presgripsiynau i 30Eiliadau.

Cymerwch 30 eiliad a ymuno â’r gymuned 30EcondsY Dilynwch ni ar Facebook i gael ryseitiau yn eich porthiant newyddion bob dydd. Ysbrydoli a chael eich ysbrydoli.

Cynhyrchion cysylltiedig ar Amazon rydyn ni’n meddwl y gallech chi eu hoffi:

Mae 30Second Mobile, Inc. yn cymryd rhan yn Rhaglen Associates Amazon Services LLC, rhaglen hysbysebu gysylltiedig a gynlluniwyd i ddarparu modd i ni ennill ffioedd trwy gysylltu ag Amazon.com a gwefannau cysylltiedig.

Leave a Comment

Your email address will not be published.