Rysáit Pwdin Hardd – SheKnows

Os prynwch gynnyrch neu wasanaeth a adolygir yn annibynnol trwy ddolen ar ein gwefan, efallai y bydd SheKnows yn derbyn comisiwn cyswllt.

Mae’r gwanwyn wedi cyrraedd ac mae Martha Stewart eisiau i bawb gael y pwdinau harddaf i drio ynddynt. Er bod ei holl ryseitiau’n flasus, mae ei rysáit toesen newydd mor giwt.

stori gysylltiedig

Mae Martha Stewart Newydd droi Caws Hufen yn Gacen Gaws A Dyna’r Pwdin Pasg Perffaith


Ar Ebrill 8, postiodd Stewart lun dymunol yn esthetig o rai toesenni sydd eu hangen arnom cyn gynted â phosibl. Postiodd y llun ar ei Instagram gyda’r capsiwn, “Bydd y toesenni cartref hyn sydd wedi’u haddurno’n gain yn gwneud i galonnau rasio cyn i chi hyd yn oed gymryd y brathiad cyntaf. Mae addurniadau blodau siwgr yn edrych yn arbennig o hardd ar y danteithion gwydrog blodau oren hyn, ond byddant hefyd yn edrych yn hynod felys ar bwdinau fel cwcis hufen iâ a chacennau cwpan. Mynnwch y rysáit yn y ddolen yn y bio! 📷: @ryanliebe.”

Er y gall y rysáit toesen hwn ymddangos yn llethol ar y dechrau, mae’n brosiect gwanwyn perffaith i’w wneud ar eich pen eich hun i fireinio’ch sgiliau neu gyda’r teulu cyfan. Gellir rhannu’r rysáit yn dri chategori o gynhwysion: y rhew, y blodau, a’r toesenni.

Ar gyfer y gwydredd blodau oren, cymerwch rai cynhwysion fel dŵr blodau oren. Ar gyfer y blodau, bachwch rai blodau bwytadwy gwych heb blaladdwyr, heb siwgr, i enwi ond ychydig.

Nawr ar gyfer y toesenni, bydd angen cryn dipyn o gynhwysion arnoch chi fel halen kosher, detholiad almon, croen oren, blawd amlbwrpas, a llaeth cyflawn i enwi ond ychydig.

Mae’r rysáit hefyd yn cael ei dorri i lawr gan y gwahanol rannau o’r toesen. Dechreuwch trwy weithio un blodyn bwytadwy ar y tro, gan adael iddynt eistedd ar dymheredd ystafell am 12 awr (mae’n debyg y dylech wneud hyn y noson cynt!) Yna, ar ôl i chi wneud y toesenni a’r rhew, gorffennwch y rysáit trwy orchuddio’r blodau i mewn siwgr a gadael i bopeth sychu. .

Un peth i’w gadw mewn cof yw ei bod yn well bwyta’r toesenni hyn yr un diwrnod, ond gellir eu storio mewn cynhwysydd am hyd at ddiwrnod. Ynghyd â hynny, gallwch storio rhai blodau dros ben am hyd at dri mis.

Cael y rysáit llawn ar gyfer Stewart’s Sugar Flower Donuts yma.

Os ydych chi eisiau mwy o ryseitiau blasus gan Stewart, edrychwch am lyfr coginio Martha Stewart Living, Meatless: More Na 200 o’r Ryseitiau Llysieuol Gorau Iawn, sydd ar gael ar Amazon.

Di-gig: Dros 200 o’r Ryseitiau Llysieuol Gorau

$19.48, $26 yn wreiddiol

ar Amazon.com

Prynwch nawr

Cofrestrwch

Cyn i chi fynd, edrychwch ar ein sioe sleidiau o ryseitiau cinio Martha Stewart cyn i chi blymio i bwdin isod:

Leave a Comment

Your email address will not be published.