Rysáit Pwdin Hawdd: Hufen Ffrwythau Mam

Gwaith Cartref30 munud

Coginio15 munud

Categori pwdin

Cegingorllewinol

Rydyn ni i gyd yn gwybod am fanteision ffrwythau a pha mor fuddiol ydyn nhw i’n hiechyd. Ond er ein bod ni wrth ein bodd yn mwynhau byrbrydau a bwydydd wedi’u ffrio, o ran bwydydd iach fel ffrwythau, rydyn ni’n aml yn tueddu i droi ein pennau. Ond beth os gallwn ni ychwanegu tro at ein ffrwythau diflas, fel y’u gelwir, a’u gwneud yn hynod flasus a diddorol?

Mae’r hud yn y rysáit hwn ar gyfer Hufen Ffrwythau Mama a rennir gan y Cogydd Ashita Baijal, Sylfaenydd ME:ETTE Atelier a Patisser. Mae’n rysáit unigryw a hawdd sy’n dod gyda daioni ffrwythau, ond byddwch hefyd yn cael ffordd i fodloni’ch blasbwyntiau.

Hufen Ffrwyth Mam
amser paratoi: 30 munud
Amser i goginio: 15 munud
Mae’n gwasanaethu: 4-6

Cynhwysion
1 cwpan hufen trwm (35% braster), wedi’i oeri
1 cwpan hufen sur
½ cwpan o laeth cyddwys
1 llwy de o bast fanila
½ llwy de o ddŵr blodau oren
1 mango, wedi’i dorri’n giwbiau
1 cwpan aeron ffres (gellir chwarteru mefus)
1 banana wedi’i dorri’n dafelli

Dull
1. Gadewch i ni baratoi a thorri’r holl ffrwythau.
2. Un o gynhwysion seren y rysáit hwn yw’r hufen chwipio oer. Chwipiwch ychydig o hufen oer mewn powlen nes ei fod yn troi’n llyfn ac yn feddal a bod ganddo bigau meddal. Ei roi yn yr oergell nes ei fod yn barod i’w ddefnyddio.
3. Rhowch y llaeth cyddwys mewn gwydraid ac arllwyswch y past fanila a’r dŵr blodau oren i mewn yn raddol, gan gymysgu’n barhaus. Cymysgwch nes bod y gwead yn dod yn llyfn. Ychwanegwch yr hufen sur a pharhau i gymysgu nes bod gennych bast llyfn, heb lwmp.
4. Nawr tynnwch eich hufen chwipio oer allan a dechreuwch ei ymgorffori yn y cymysgedd yn araf. Ar gyfer y cam hwn, cymerwch ychydig o amser a phlygu’n ofalus. Rydych chi am i’r holl gynhwysion gael eu hintegreiddio fel bod ganddyn nhw strwythur a blas unffurf.
5. Dewch â’r holl ffrwythau wedi’u torri i mewn: mangoes, bananas, ac aeron, a’u hychwanegu at y cymysgedd. Parhewch i droi am ychydig i gyfuno’r holl gynhwysion. Ychwanegwch y ffrwythau a’u troi i gyfuno.
6. Yn olaf, storiwch y bowlen ffrwythau hon yn yr oergell nes ei fod yn barod i’w weini.
7. Gweinwch yn oer.

Cyngor: Gallwch barhau i newid y ffrwythau yn dibynnu ar y tymor.

Llun trwy garedigrwydd: Cogydd Ashita Baijal

Darllenwch hefyd: Mwynhewch Eich Dant Melys Gyda’r Ryseitiau Pwdin Hyn

Leave a Comment

Your email address will not be published.