Rysáit pwdin Mango nad oes angen ei goginio o gwbl

TMae’r pwdin adfywiol, di-goginio hwn yn ymwneud â mango, gan arddangos lliw bywiog y ffrwyth, blas trofannol, a melyster cynhenid, tra’n ei addurno’n ddigon i wneud trît arbennig. Yn ogystal â bod yn syml i’w paratoi, gellir cadw’r holl gynhwysion wrth law yn eich pantri a’ch rhewgell, gan ei wneud yn hynod gyfleus hefyd.

Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw cymysgu darnau mango ffres neu wedi’u rhewi (a dadmer) gyda llaeth cnau coco ysgafn nes ei fod yn llyfn, yna trowch y cymysgedd hwnnw gyda digon o gelatin toddedig fel ei fod, unwaith yn yr oergell, yn troi’n gymysgedd llyfn, hufenog a hufenog . pwdin tebyg i bwdin Os yw’ch mango yn ddigon melys, ni fydd angen unrhyw siwgr ychwanegol arnoch, sy’n fonws maethol, ond gallwch chi bob amser gymysgu mewn ychydig o fêl neu’ch melysydd o ddewis i flasu.

Ar ôl eu gosod mewn cwpanau gweini unigol, ar ben y “pwdinau” lliw pastel mae mango wedi’i dorri’n fân a thaenelliad gwyn eira o gnau coco wedi’i rwygo’n hyfryd, gan gyhoeddi’n hyfryd yr hyn sydd oddi tano, ar gyfer pwdin ffrwythau-ganolog gyda thro oer a hwyliog.

cwpanau pwdin mango

Mae’n gwasanaethu: 6

Amser actif: 15 munud | Cyfanswm amser: 15 munud, ynghyd ag o leiaf 3 awr o oeri

Mae’r cwpanau pwdin dim pobi hyn yn gyfuniad syml o fango a llaeth cnau coco ysgafn, wedi’u dal at ei gilydd yn ysgafn iawn â gelatin, felly mae’n eistedd fel pwdin. Os yw’ch mango yn ddigon melys, ni fydd angen unrhyw siwgr ychwanegol arnoch, ond gallwch chi bob amser gymysgu mewn ychydig o fêl neu’ch melysydd o ddewis i flasu. Wedi’i weini mewn cwpanau unigol gyda mango wedi’i dorri’n fân ar ei ben a thaeniad gwyn o eira o gnau coco wedi’i rwygo, mae’n bwdin ffrwythau-ganolog gyda thro ffres a hwyliog.

Ewch ymlaen: Rhaid paratoi’r pwdin o leiaf 3 awr cyn ei weini.

Cynhwysion:

2 lwy de o gelatin heb flas

80 ml o ddŵr berwedig

450g darnau mango ffres neu wedi’u rhewi, wedi’u rhannu (gweler y nodyn)

240ml o laeth cnau coco ysgafn

Mêl, i flasu (dewisol)

30 g cnau coco wedi’i gratio heb siwgr, i addurno

Dull:

Mewn powlen ganolig, gorchuddiwch gelatin â dŵr berwedig a’i droi ar unwaith nes ei fod wedi’i doddi.

Mewn jar cymysgydd, cyfunwch 340g mango gyda llaeth cnau coco a’i gymysgu nes ei fod yn llyfn. Ychwanegu mêl i flasu, os dymunir, a chymysgu i ymgorffori. Ychwanegu cymysgedd gelatin i cymysgydd a curiad y galon sawl gwaith i gyfuno.

Rhannwch y gymysgedd rhwng chwe mowld neu jar (170-230 g). Gorchuddiwch a rhowch yn yr oergell nes ei fod wedi setio, tua 3 awr.

Torrwch y mango sy’n weddill yn fân. Topiwch bob cwpan gydag un rhan o chwech o’r mango wedi’i ddeisio, ysgeintiwch y cnau coco arno a’i weini.

Nodyn: Os ydych chi’n defnyddio mango wedi’i rewi, dadmer yn gyntaf.

Sut i storio: Rhowch yn yr oergell hyd at 3 diwrnod.

Gwybodaeth am faeth fesul dogn | Calorïau: 76; cyfanswm braster: 3g; braster dirlawn: 2g; colesterol: 0 mg; sodiwm: 4mg; carbohydradau: 12g; ffibr dietegol: 1g; siwgr: 11g; protein: 1g.

Mae’r dadansoddiad hwn yn amcangyfrif yn seiliedig ar y cynhwysion sydd ar gael a’r paratoad hwn. Ni ddylai ddisodli cyngor dietegydd neu faethegydd.

© post Washington

Leave a Comment

Your email address will not be published.