Rysáit: Pwdin Siocled Cartref – Canolfan Newyddion Alabama

Fi fydd y cyntaf i gyfaddef fy mod i’n caru cynhyrchion cyfleustra. Mae pethau fel cymysgedd cacennau, cymysgedd pwdin, hufen cyw iâr, a chymysgedd cawl winwns i gyd yn ffyrdd gwych o’i gwneud ychydig yn haws dod â bwyd i’r bwrdd. Ond mae yna adegau pan fydd gen i ychydig mwy o amser i wneud rhywbeth arbennig. Ac er efallai nad yw’n ymddangos fel hyn, mae pwdin siocled cartref yn berffaith i’w wneud o’r dechrau.

Mae’r rysáit hwn yn gwneud pwdin trwchus, cyfoethog sy’n wych ar ei ben ei hun, ond hefyd yn flasus mewn pwdinau wedi’u rhewi, ac ati. Rwyf wrth fy modd gyda dim ond llawer o hufen chwipio ar ei ben.

Mae llawer o ryseitiau pwdin siocled cartref yn galw am startsh corn neu felynwy fel tewychydd. Mae cornstarch yn hynod ddibynadwy ond nid yw’n gwneud llawer o ran ansawdd a blas. Mae’r melynwy yn rhoi gwead cyfoethog, llyfn i’r pwdin, ond gallant fod ychydig yn finicky. Felly rwy’n cyfuno’r ddau i gael y gorau o’r ddau fyd: pŵer tewychu dibynadwy, blas gwych, a gwead anhygoel.

Gweinwch yn oer gyda dollop mawr o hufen chwipio. (Stacey Little / Brathiad Deheuol)

Mae’r pwdin siocled cartref hwn yn cadw yn yr oergell am tua phum diwrnod, ond yn aml gall ddatblygu croen neu ffilm ar ei ben wrth iddo osod. Er mwyn atal hynny rhag digwydd, rwy’n gosod darn o lapio plastig yn uniongyrchol ar ben y pwdin cyn i mi roi’r caead ar y bowlen a’i roi yn yr oergell. Nid yw’r croen yn effeithio ar y blas, ond yn aml gall greu lympiau yn y pwdin os ydych chi’n ei droi.

Pwdin Siocled Cartref

amser paratoi: 5 munud

Amser i goginio: 10 munud

Mae’n gwasanaethu: 4

Cynhwysion

 • ¼ cwpan) siwgr
 • ¼ cwpan siwgr brown golau wedi’i bacio’n gadarn
 • ¼ cwpan powdr coco
 • 2 lwy fwrdd startsh corn
 • pinsiad o halen
 • 2 melynwy
 • 2 gwpan o laeth cyflawn
 • 2 lwy fenyn
 • 1 llwy de o fanila

Cyfarwyddiadau

 1. Mewn sosban cyfrwng, chwisgwch siwgr, siwgr brown, powdr coco, halen a starts corn nes yn llyfn.
 2. Ychwanegwch y melynwy a thua ⅓ cwpan o laeth, a’i droi i greu past trwchus, llyfn.
 3. Rhowch y pot dros wres canolig ac ychwanegwch weddill y llaeth yn raddol.
 4. Coginiwch, gan droi’n gyson, nes ei fod yn drwchus ac yn llyfn, 5 i 10 munud. Byddwch yn ofalus i beidio â llosgi’r pwdin.
 5. Tynnwch oddi ar y gwres ac ychwanegu’r menyn a’r fanila. Trowch nes ei fod wedi toddi.
 6. Arllwyswch i mewn i gynhwysydd gyda chaead a gosod dalen blastig yn uniongyrchol ar ben y pwdin i atal croen rhag ffurfio.
 7. Rhowch y caead ar y cynhwysydd a’i storio yn yr oergell am o leiaf 4 awr i dewychu ymhellach. Gweinwch yn oer.

Ymddangosodd y rysáit hwn yn wreiddiol SouthernBite.com. Am ragor o ryseitiau gwych ewch i’r wefan neu edrychwch ar »Llyfr Coginio Southern Bite.”

Leave a Comment

Your email address will not be published.