Rysáit: Pwdin Siocled gyda Twist Dwyrain Canol

Efallai mai siocledi yw’r llwybr hawdd i Ddydd San Ffolant munud olaf, ond mae amser o hyd i wneud pwdin siocled cartref cyflym. Pwdin ydyw, ond gyda thro soffistigedig o’r Dwyrain Canol.

Mae cogyddion yn aml yn cyfuno cynhwysion melys â blasau cyferbyniol, yn aml braidd yn hallt neu’n sur i ychwanegu diddordeb at yr hyn a fyddai fel arall yn bwdin melys un nodyn. Mae cnau a hadau yn ddewisiadau cyffredin, a chawsom ein tynnu at eu defnydd cyffredin o bast hadau tahini sesame. Yn yr Unol Daleithiau, mae tahini yn cael ei ddefnyddio amlaf mewn hwmws, ond mae ei flas cnau, menynaidd yn ategu ac yn gwrthbwyso’r siocled ac yn cydbwyso ei felyster.

Rydym yn cymhwyso’r wers honno i’r paratoad stof hon yn ein llyfr “Milk Street Tuesday Nights,” sy’n cyfyngu ryseitiau i 45 munud neu lai. Ar gyfer gwead hufennog, moethus, rydym yn defnyddio hanner a hanner fel sylfaen, gan ei gyfoethogi â melynwy, a’i drwchu â starts corn. Gwelsom fod y blas siocled mwyaf cymhleth yn defnyddio cyfuniad o goco wedi’i brosesu yn yr Iseldiroedd a siocled lled-melys.

Mae hufennu cwpl o lwy fwrdd o fenyn a thahini ar y diwedd yn rhoi sglein sgleiniog a nodau sesame cnau i’r pwdin. Mae hufen chwipio hawdd wedi’i gymysgu â mwy o tahini yn cydbwyso melyster y pwdin.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn troi’r tahini yn dda. Mae’r olew tahini yn gwahanu a rhaid ei gymysgu cyn ei ddefnyddio, neu bydd gan y topin gysondeb annymunol.

Pwdin siocled hufennog gyda thopin sesame wedi’i chwipio

( https://www.177milkstreet.com/2018/06/creamy-chocolate-pudding )

O’r dechrau i’r diwedd: 25 munud

Gwasanaeth: 4

¼ cwpan ynghyd â 1½ llwy de o siwgr gwyn, wedi’i rannu

3 llwy fwrdd o coco Iseldiroedd wedi’i brosesu

5 llwy de o startsh corn

½ llwy de o halen kosher

2 gwpan hanner a hanner, wedi’i rannu

2 melynwy mawr

3 owns o siocled hanner-melys, wedi’i dorri’n fân

2 lwy fwrdd o fenyn hallt, wedi’i dorri’n 4 darn

½ cwpan hufen trwm

2 lwy fwrdd ynghyd â 2 lwy de tahini, a mwy ar gyfer gweini

Nibs coco neu hadau sesame du neu wyn wedi’u tostio, i’w gweini

Mewn sosban ganolig, chwisgwch ¼ cwpan siwgr, coco, startsh corn a halen gyda’i gilydd, gan dorri lympiau coco mawr; mae’n iawn os oes ychydig o lympiau bach ar ôl. Ychwanegu ¼ cwpan o hanner a hanner a churo nes yn llyfn. Curwch y melynwy. Ychwanegwch yr hanner a’r hanner sy’n weddill yn raddol.

Dewch â’r cymysgedd i fudferwi dros wres canolig-uchel tra’n chwisgo’n barhaus. Unwaith y bydd yn mudferwi, coginiwch am 1 munud, gan chwisgo’n gyson; bydd y pwdin yn drwchus ac yn sgleiniog. Oddi ar y gwres, chwisgiwch y siocled i mewn nes ei fod yn llyfn, yna chwisgwch y menyn a 2 lwy fwrdd o tahini i mewn.

Rhowch hidlydd rhwyll mân dros bowlen ganolig. Crafwch y pwdin i’r hidlydd a’i wthio â sbatwla silicon; crafwch waelod y strainer i gasglu’r holl bwdin. Rhannwch y pwdin yn gyfartal rhwng 4 plât gweini a’i neilltuo nes ei fod yn gynnes, tua 15 munud.

Mewn powlen ganolig, cyfunwch hufen, 2 lwy de tahini, a’r 1½ llwy de o siwgr sy’n weddill. Curwch nes bod gennych chi gopaon anystwyth. Arllwyswch hufen chwipio dros bwdinau. Ysgeintiwch bob un gyda thahini ychwanegol ac ysgeintiwch nibs coco neu hadau sesame.

NODYN Y GOLYGYDD: Am ragor o ryseitiau, ewch i Milk Street Christopher Kimball yn 177milkstreet.com/ap

Leave a Comment

Your email address will not be published.