rysáit pysgod Gefilte hawdd 30 munud yn opsiwn iach ar gyfer y Pasg | Bwyd môr

Mae pysgod Gefilte yn rysáit wedi’i wneud o gymysgedd wedi’i botsio o bysgod heb asgwrn a physgod wedi’i falu, fel arfer carp, pysgodyn gwyn neu benhwyaid. Hepgorwch y fersiwn o bysgod gefilte a brynwyd mewn siop a cheisiwch wneud un eich hun!

Yn draddodiadol wedi’i weini ar rai gwyliau Iddewig, mae’r rysáit pysgod gefilte hwn, a ddatblygwyd gan Sefydliad Coginio America, yn opsiwn gwych ar gyfer y Pasg. Mae’r rysáit cyflym a hawdd yn defnyddio penfras iach.

Cuisine: Iddewig
Amser paratoi: 15 munud
Amser coginio: 15 munud

Cyfanswm amser: 30 munud

Gwasanaeth: 4

Cynhwysion

 • 1 1/2 pwys penfras, heb groen
 • 2 wy mawr
 • 1 llwy de o halen (wedi’i rannu)
 • 2 winwnsyn gwyrdd, wedi’u torri’n fân
 • 4 cwpan cawl cyw iâr sodiwm isel
 • 2 3/4 cwpan seleri wedi’i sleisio’n denau
 • 2 3/4 cwpan rutabaga wedi’i sleisio’n denau
 • 1/2 cwpan persli ffres, wedi’i dorri’n fras
 • 1 llwy fwrdd rhuddygl poeth wedi’i baratoi
 • 1 cwpan hufen sur

Dyma sut i’w wneud:

 1. Torrwch y pysgod yn ddarnau bach a’u rhoi mewn prosesydd bwyd gyda 3/4 llwy de o halen. Torrwch yn bast bras. Fel arall, gallwch brynu penfras y ddaear. Ychwanegwch yr wyau a’r winwns werdd i’r pysgod a chymysgwch yn dda. Ffurfiwch y pysgodyn daear yn 12 pêl, tua 2 i 3 owns yr un.
 2. Dewch â broth cyw iâr i ferwi ac ychwanegu 1/4 llwy de o halen. Ychwanegwch yr seleri a’r rutabaga, dychwelwch i ferwi a mudferwch am 5 munud. Tynnwch y llysiau o’r cawl gyda llwy slotiedig a’u cadw’n gynnes.
 3. Ychwanegwch y peli pysgod yn ofalus i’r cawl mudferwi a choginiwch yn ysgafn iawn am 8 i 10 munud.
 4. Cyfunwch rhuddygl poeth gyda hufen sur. Gosod o’r neilltu.
 5. Pan fyddwch yn barod i’w fwyta, rhowch chwarter y llysiau mewn powlen a rhowch 1 cwpan o broth ar ei ben. Ailadroddwch ar gyfer y darnau sy’n weddill. Topiwch gyda pheli pysgod wedi’u coginio (2 y plât) a addurnwch bob plât gyda thua 2 lwy fwrdd o bersli wedi’i dorri’n fân. Gweinwch gyda saws rhuddygl poeth.

Angen help i drawsnewid mesuriadau coginio a phobi? Dyma rai defnyddiol siartiau trosi cegin.

Cymerwch 30 eiliad a ymunwch â’r gymuned 30 eiliad Y Dilynwch ni ar Facebook i gael ryseitiau yn eich porthiant newyddion bob dydd. Ysbrydolwch a chael eich ysbrydoli.

Cynhyrchion cysylltiedig ar Amazon rydyn ni’n meddwl yr hoffech chi:

Mae 30Second Mobile, Inc. yn cymryd rhan yn Rhaglen Associates Amazon Services LLC, rhaglen hysbysebu gysylltiedig a gynlluniwyd i ddarparu modd i ni ennill ffioedd trwy gysylltu ag Amazon.com a gwefannau cysylltiedig.

Leave a Comment

Your email address will not be published.