Rysáit Sadwrn Melissa Clark – The New York Times

Ystyriwch y penwythnos, dau ddiwrnod llawn o ddim siartio a dim sbotio, os ydych chi’n lwcus, llenwch y bylchau fel y dymunwch. Dyna farn y penwythnos o bell, o ddydd Iau, dyweder, pan fydd gofynion gwaith neu chafe ysgol a chithau’n ffantasïo sut y byddwch chi’n llenwi’r oriau heb eu trefnu hynny.

Ar fore Sadwrn, uchelgais pur ydw i. Mae’r wobr 48 awr bron yn rhy hir. Pa neges na wneir? Pa dasg cartref na chaiff ei orchfygu? Gadewch i ni bentyrru ymrwymiadau cymdeithasol ar ben ein gilydd, brunch i’r gêm bêl-droed i bar mitzvah eich cefnder, gadewch i ni fynd i gysgu pan fyddwn wedi marw! Neu ydyn ni’n mynd i gysgu nawr, cymryd nap, efallai gorwedd i lawr yn dawel gyda llyfr? Yn sicr mae digon o amser.

Weithiau dwi’n gwneud rhestr o bethau dwi’n bwriadu eu gwneud ar ddydd Sadwrn ac yna’n gwylio fy hun yn gwneud dim ohonyn nhw, bron fel petai’n profi’n hurt i ryw fforman anweledig na fydd neb, dim hyd yn oed fi, yn penderfynu beth rydw i’n mynd i’w wneud. i wneud heddiw.

Rwyf wedi darganfod nad y penwythnosau gorau yw’r rhai lle dwi’n ceisio (ac yn aml yn methu) i wasgu’r hwyl a chynhyrchiant allan o oes, ond y rhai lle dwi’n gwneud rhywbeth a fyddai’n amhosibl yn ystod yr wythnos yn fwriadol. Gallai hyn fod yn mynd i amgueddfa neu fynd allan am frecwast. Gallai fod yn cysgu’n hwyr neu’n dad-blygio, yn mynd ar daith undydd, neu’n gwneud llwythi lluosog o olchi dillad.

Dwi’n trio cynllunio fy mhenwythnosau yn meddwl am fy hunan nos Sul: Beth fydda i’n falch mod i wedi gwneud yn y dyfodol? Beth alla i ei wneud i leihau’r teimlad bod y cloc “60 Munud” sy’n ticio’n cyfri fy eiliadau olaf o ryddid?

Un o fy hoff bethau i wneud ar y penwythnos yw coginio rhywbeth ychydig yn fwy cywrain, neu o leiaf yn wahanol i be dwi’n ei wneud fel arfer yn ystod yr wythnos. Mae’n anrheg ddwbl: rydych chi’n cael y pleser o gyflawniad coginio, yna hyfrydwch pryd arbennig. Felly rwyf wrth fy modd bod fy nghyd-Aelod Melissa Clark, o ddechrau’r wythnos hon, yn dod bob dydd Sadwrn gyda rysáit yr wythnos, pryd y dewisodd ar ei chyfer yr wythnos hon ac yr wyf yn gobeithio y byddwch yn ymuno â mi i roi cynnig arni. Yr wythnos hon, mae’n Provençal cyw iâr rhost. Gadewch i mi wybod sut mae’n mynd.

Am fwy:

🎥 Rhaglenni dogfen: Mae ffilm newydd yn croniclo cynnydd y grŵp rap Cypress Hill.

🍿 Ffilmiau gweithredu: Mae ffilm gyffro gan yr heddlu o Wlad Pwyl ymhlith ein hargymhellion.

🧗‍♀️ Bloc mewnol: Mae’n fwy ymarferol nag yr ydych chi’n meddwl.

Os yw eich uchelgeisiau penwythnos yn cynnwys coginio pryd gwyliau, ystyriwch gyw iâr rhost Provencal. Pan ysgrifennodd Sam Sifton am y ddysgl yn 2015, dywedodd wrth y darllenwyr am roi’r cyw iâr yn y popty, arllwys diod i bawb, a bod yn neis – geiriau i fyw ynddynt. A dyna’n union beth wnes i, yn ddiweddar, pan ddaeth ffrindiau draw am swper. Troais y popty i 425 gradd (tipyn o’r nodiadau rysáit) a llenwi ein gwydrau gwin wrth i’r cyw iâr sizzled a brownio, diferu schmaltz dros y sialóts a garlleg wedi’i rostio ar yr ochr. Gweiniais hwn gyda thatws creisionllyd, ond yn dymuno cael baguette i godi’r cyw iâr gludiog, caramelaidd o waelod y badell. Yn ffodus, gweithiodd llwy bron cystal.

Gweledigaeth o barciau cyhoeddus: Frederick Law Olmsted, a aned 200 mlynedd yn ôl y mis hwn, sydd y tu ôl i lawer o fannau cyhoeddus mwyaf parhaol America: Central Park yn Manhattan; yr Emerald Necklace yn Boston; Belle Isle yn Detroit; Mynwent Mountain View yn Oakland, California. Roedd Olmsted yn gweld mynediad i fannau gwyrdd helaeth yn ddelfryd ddemocrataidd. “O’i safbwynt ef, roedd y parciau wedi’u trwytho â math cain o bŵer iachau,” ysgrifennodd Audra DS Burch o The Times.


Gwirio i mewn: Parhaodd Nashville i dyfu yn ystod y pandemig, gan ychwanegu alïau bowlio retro ac amgueddfa gerddoriaeth Affricanaidd-Americanaidd newydd.

Cyllideb teithio: Dyma sut i arbed tra bod prisiau’n codi i’r entrychion.

“Mae pob manylyn yn bwysig”: Paentiwch, chwerthin a dod yn uchel yn Ninas Efrog Newydd.

Yr USFL, cynghrair pêl-droed (hen) newydd: Gêm hiraeth rhannol, maes profi technoleg rhannol, cafodd yr USFL ei ailagor yn fawr o dan reolaeth newydd y penwythnos diwethaf. Ymddangosodd y gynghrair gyntaf yn yr 1980s fel dewis amgen y tu allan i’r tymor i’r NFL. Lansiodd yrfaoedd proffesiynol Herschel Walker a Doug Flutie, ac roedd Donald Trump yn berchen ar dîm.

Ar ei newydd wedd, mae’r USFL yn arddangosfa ar gyfer technoleg pêl-droed sy’n dod i’r amlwg. Gall tracwyr ganfod ble mae pêl wedi glanio. Mae onglau camera yn cynnwys golygfeydd person cyntaf o helmedau ac erialau o dronau yn hedfan trwy gefn gwlad. A’r tymor nesaf, dywed y gynghrair, efallai y bydd y llinell gyntaf wych honno, safonol ar ddarllediadau NFL, yn ymddangos ar feysydd USFL. Noon ET heddiw ar Fox ac yfory am 3:00 pm ar NBC.

Leave a Comment

Your email address will not be published.