Rysáit Salad Bulgur Jennifer Aniston gyda Lluniau

Pan bostiodd Jennifer Aniston lun o’i “salad perffaith” ar gyfrif Instagram ei brand gofal gwallt Living Proof yn 2015, mae’n debyg nad oedd hi erioed wedi dychmygu y byddai’n achosi cynnwrf o’r fath. Ac eto dyma ni’n dal i siarad amdano bron i saith mlynedd yn ddiweddarach. Er bod y post am salad Aniston wedi’i ddileu ers talwm, ail-wynebodd y rysáit yn ddiweddar ar TikTok, diolch i’r crëwr @TheModernNonna. Ers hynny, mae wedi cael ei rannu a’i ail-greu cymaint o weithiau nes i mi ddechrau meddwl tybed beth allai wneud y salad hwn mor arbennig.

Yn ôl ei chyd-seren “Ffrindiau” Courteney Cox, Aniston “dim ond ffordd gyda bwyd,” a saladau yn arbennig. Dywedodd Cox wrth y Los Angeles Times fod Aniston, tra ar y set, wedi gwneud salad Cobb “wedi’i addasu” yr oedd y ddau, ynghyd â Lisa Kudrow, yn ei fwyta i ginio bob dydd am 10 mlynedd. Nid yw’n glir faint o gynhwysion oedd gan salad a aeth yn firaol yn gyffredin, ond ar ôl rhoi hwn ar brawf, gallaf weld pam roedd ffrindiau a chyd-sêr Aniston wedi gwirioni cymaint ar ei bwyd.

Disgrifiodd Aniston y salad, sydd bellach yn enwog ar TikTok, fel un sy’n cynnwys bulgur, ciwcymbrau, persli, mintys, winwnsyn coch, gwygbys, caws feta a chnau pistasio. Yn wahanol i lawer o’r TikToks sy’n ei ail-greu, ni ychwanegir sudd lemwn nac olew olewydd, ac mae’n ymddangos bod y cynhwysion wedi’u torri’n fân ychydig. Mae’n ymddangos bod cyfrannau’r cynhwysion hyn, yn ogystal â chynnwys gwygbys a chnau pistasio, yn amrywio ychydig ym mhob fideo rydw i wedi’i weld, felly fe wnes i seilio fy fersiwn ar y llun a rannwyd gan Aniston yn 2015.

Er na roddodd fesuriadau penodol, gwelais fod y salad yn hawdd i’w wneud, oherwydd y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw torri a throi. Er nad oes topin o unrhyw fath (oni bai eich bod chi’n tweakio’r rysáit fel y mae gan eraill), yn bendant nid yw’n sych nac yn ddiflas, ond yn hytrach yn llawn blas. Roedd ganddo wead mor foddhaol hefyd, ac yn llythrennol allwn i ddim stopio ei fwyta, roedd mor dda. Byddwn i’n dweud nad oedd Aniston yn gor-ddweud pan ddisgrifiodd hi fel y “salad perffaith.” Ydych chi eisiau bwyta fel Aniston (a gweddill y Rhyngrwyd i bob golwg)? Darllenwch ymlaen i ddysgu sut i greu eich rysáit eiconig.

tmp_nIgTcf_75fe412de9730a36_DSC03450.JPG

tmp_F1odIE_551c83fe5ee4003b_DSC03457.JPG

tmp_DTPPBR_e160ce6899fa21ba_DSC03472.JPG

Rysáit Salad Bulgur Jennifer Aniston gyda Lluniau

Cynhwysion

 1. 2 gwpan o wenith bulgur
  1 cwpan ciwcymbr
  1/4 cwpan winwnsyn coch
  1/2 cwpan persli
  1/4 cwpan mintys ffres
  1/2 cwpan caws feta
  can 15 owns o ffacbys
  1/4 cwpan cnau pistasio cregyn

Cyfeiriadau

 1. Coginiwch y bulgur nes ei fod yn ysgafn ac yn blewog fel reis, neu yn unol â chyfarwyddiadau’r pecyn, yna gadewch iddo oeri.
 2. Torrwch y ciwcymbr, nionyn coch, persli a mintys ffres yn fân a’u hychwanegu at bowlen salad fawr.
 3. Draeniwch ac ychwanegwch dun o ffacbys, ynghyd â’r bulgur wedi’i goginio a’r pistachios cregyn.
 4. Crymbl feta dros y salad a’i daflu i gyfuno. Gweinwch a mwynhewch!

Ffynhonnell Delwedd: POPSUGAR Photography / Kalea Martin

Leave a Comment

Your email address will not be published.