Rysáit salad cêl gyda madarch, gellyg, croutons a chaws glas ar gyfer dathliad codwm swmpus

Salad Cêl gyda Madarch wedi’u Rhostio, Gellyg, Croutons wedi’u malu, a Chaws Glas

Amser actif:15 munud

Cyfanswm amser:1 awr

Gwasanaethu:2 fel prif gwrs; 4 fel ochr

Amser actif:15 munud

Cyfanswm amser:1 awr

Gwasanaethu:2 fel prif gwrs; 4 fel ochr

Dalfan tra bod gweithredoedd erthygl yn llwytho

Daw’r rysáit hwn o bwyta ravenously Cylchlythyr. cofrestrwch yma i gael rysáit cinio nos wythnos, awgrymiadau ar gyfer dirprwyon, technegau, a mwy yn cael eu dosbarthu i’ch mewnflwch o ddydd Llun i ddydd Iau.

Rydyn ni’n tueddu i feddwl am saladau fel materion y gwanwyn a’r haf, ond yn ystod yr hydref mae llysiau gwyrdd salad yn dechrau disgleirio. Mae garddwyr yn gwybod hyn yn dda. Mae llawer o letys a llysiau gwyrdd deiliog tywyll, fel sbigoglys, berwr y dŵr, arugula, cêl, letys romaine, bok choy, a radicchio, yn ffynnu yn y misoedd oerach. Mae’r aer oer yn helpu i ddofi ei chwerwder, felly mae astringency yr arugula yn troi’n sbeislyd pupur, ac mae llymder y cêl yn cael ei wrthbwyso gan flas llysiau gwyrdd.

Mae gan y gwanwyn a’r haf eu rhinweddau, ond yn yr hydref, mae digon i ddewis ohono wrth wneud salad deiliog.

Graddiwch i fyny a chael fersiwn bwrdd gwaith o’r rysáit argraffadwy yma.

“Boed yn un amrywiaeth o ddail wedi’u haddurno’n ysgafn neu’n drefniant mwy cymhleth o ddail sy’n ffafrio’i gilydd, paratoi salad yw lle mae crefft cegin yn troi’n gelfyddyd,” ysgrifennodd Nigel Slater yn “Tender”, ei draethawd cariadus. mewn llysiau. “Yn hytrach na phobi bara neu wneud cacen, rholio toes neu wasgu’r rhost, dwi’n hapusaf yn y gegin pan dwi’n gwneud salad.”

Dewch i ni ddilyn arweiniad Slater heno, felly, gyda salad cêl tangy wedi’i ysbrydoli gan y tymor.

Mae tafelli trwchus o fara yn cael eu tostio ynghyd â madarch a winwnsyn coch wedi’i dorri’n fras nes bod y bara wedi brownio a’r llysiau’n gigog ac wedi’u carameleiddio. Tra bod hynny’n digwydd, tylino’r cêl gydag ychydig o halen. Bydd hyn yn meddalu’r dail ac yn caniatáu iddynt amsugno’r dresin melys a thangy.

Sut i Dethol, Paratoi a Choginio Gwyrddion Deiliog: Pwerdy Maeth (a Blasus).

Mae seidr afal, finegr seidr afal, mwstard grawn cyflawn, ac olew olewydd yn cael eu hysgwyd gyda’i gilydd mewn jar ar gyfer y dresin syml. Unwaith y bydd y bara wedi’i dostio’n gyfartal, caiff ei rwygo i wneud croutons garw. Bydd y rhain yn amsugno’r dresin, sudd madarch, a melyster o’r tafelli gellyg i gael effaith panzanella. Mae caws glas yn cadw pethau’n sgwâr ar yr ochr hallt. Mae gan y cyfuniad gymaint o flasau rydw i’n eu caru yn y cwymp: priddlyd a chwerw, ffynci a melys.

Mae’r salad gorffenedig yn gwasanaethu 2 fel prif neu 4 fel ochr. (Efallai y bydd hyd yn oed yn gwneud dysgl ochr Diolchgarwch braf.)

Salad Cêl gyda Madarch wedi’u Rhostio, Gellyg, Croutons wedi’u malu, a Chaws Glas

 • Os nad ydych chi’n hoffi’r syniad o >> croutons gallwch chi bob amser roi pys cyw neu rawn swmpus fel cwscws perlog, bulgur, gwenith yr hydd neu fonio yn ei le.
 • Rwyf wrth fy modd â blas madarch >> ond gallwch grilio ciwbiau bach o sboncen cnau menyn, tatws melys, neu eggplant yn lle hynny.
 • Mae cêl yn arbennig o dda yma >> er y byddai unrhyw lawntiau deiliog neu hyd yn oed bresych yn gweithio’n iawn.
 • Os nad ydych yn hoffi caws glas >> defnyddiwch cheddar miniog, caws llaeth gafr neu gaws feta.

Ydych chi am arbed y rysáit hwn? Cliciwch yr eicon nod tudalen o dan y maint gweini ar frig y dudalen hon, yna ewch i Fy rhestr ddarllen yn eich proffil defnyddiwr washingtonpost.com.

Graddiwch i fyny a chael fersiwn bwrdd gwaith o’r rysáit argraffadwy yma.

 • 3 neu 4 sleisen o fara crystiog, pob un tua maint eich llaw
 • 6 llwy fwrdd olew olewydd, wedi’i rannu
 • 6 i 8 owns o fadarch ffres, fel botwm, portobello, porcini, neu ddraenog, wedi’i sleisio
 • 1 winwnsyn coch bach (4 owns), wedi’i dorri’n fras (dewisol)
 • 1/2 llwy de o halen môr mân neu halen bwrdd, wedi’i rannu
 • pupur du newydd ei falu, i flasu
 • 1 cêl criw bach, cêl yn ddelfrydol (4 i 6 owns), tynnu coesynnau ac asennau trwchus a’u torri
 • 3 llwy fwrdd seidr afal neu sudd
 • 2 lwy de o fwstard, yn ddelfrydol grawn cyflawn
 • 2 lwy de finegr seidr afal
 • 1 gellyg neu afal mawr (unrhyw fath, tua 5 owns), wedi’i sleisio
 • 3 owns o gaws glas, crymbl

Rhowch rac yng nghanol y popty a’i gynhesu ymlaen llaw i 400 gradd. Gan ddefnyddio crwst neu frwsh chwistrellu, brwsiwch y bara yn ysgafn gydag ychydig o olew olewydd a gosodwch y sleisys ar un ochr i ddalen pobi mawr ag ymyl. Ar ochr arall y daflen pobi, taflu 2 lwy fwrdd o olew olewydd gyda’r madarch a’r winwns, os ydych chi’n eu defnyddio. Taenwch y llysiau allan mewn haen wastad a sesnwch gyda 1/4 llwy de o halen ac ychydig o bupur du wedi’i falu. Griliwch am 20 i 25 munud, neu nes bod bara wedi’i dostio a llysiau’n feddal ac yn dechrau carameleiddio.

Yn y cyfamser, mewn powlen weini fawr, cyfunwch y cêl wedi’i dorri a phinsiad o halen. Gan ddefnyddio’ch dwylo, tylino’r cêl am ychydig funudau neu nes ei fod wedi meddalu ychydig.

Mewn jar gyda chaead tynn, cyfunwch y seidr, y mwstard, y finegr a’r olew sy’n weddill. Blaswch a sesnwch gyda phinsiad o halen ac ychydig o bupur du, os dymunir.

Pan fydd y llysiau a’r bara wedi’u gorffen, tynnwch nhw o’r popty a’u gosod o’r neilltu nes bod y bara’n ddigon oer i’w drin. Gan ddefnyddio’ch dwylo, torrwch bob darn yn groutons garw ac ychwanegwch at y cêl ynghyd â’r madarch, winwns, a gellyg neu afal. Rhowch y rhan fwyaf o’r dresin dros bopeth a’i daflu i’r cot. Ysgeintiwch gaws glas ar ei ben a’i weini fel teulu, gyda dresin ychwanegol ar yr ochr.

Fesul gwasanaeth (1 i 2 gwpan o salad), yn seiliedig ar 4

Calorïau: 438; Cyfanswm Brasterau: 27 g; Braster Dirlawn: 7g; Colesterol: 16mg; sodiwm: 875mg; Carbohydradau: 38g; Ffibr Deietegol: 4 g; Siwgrau: 8g; Protein: 11g.

Mae’r dadansoddiad hwn yn amcangyfrif yn seiliedig ar y cynhwysion sydd ar gael a’r paratoad hwn. Ni ddylai ddisodli cyngor dietegydd neu faethegydd.

Wedi’i brofi gan Kara Elder; e-bost cwestiynau i [email protected].

Graddiwch i fyny a chael fersiwn bwrdd gwaith o’r rysáit argraffadwy yma.

Chwiliwch ein Chwiliwr Ryseitiau am dros 9,500 o ryseitiau ôl-brofi.

Wnaethoch chi’r rysáit hwn? Tynnwch lun a tagiwch ni ar instagram gyda #ynfwytadol.

Dal i fyny ar yr wythnos hon Bwyta’n Greedily Cylchlythyr ryseitiau:

Dydd Llun: Ffa Coch a Reis

Dydd Mercher: cawl nwdls cyw iâr aromatig

Archifau Ryseitiau Cylchlythyr Eat Voraciously

Leave a Comment

Your email address will not be published.