Rysáit Salad Cinio Pita Chip

nodiadau awdur

Dyma’r adeg o’r flwyddyn dwi wrth fy modd yn cael ffrindiau draw am swper. Rwy’n dweud wrth rywun am ddod â gwin, mae rhywun arall yn cael byrbryd (cornichons, madarch wedi’u marineiddio, sleisen drwchus o Parm), mae rhywun arall yn gofalu am bwdin. Yn amlwg byddaf yn gofalu am y prif ddigwyddiad, Fi, dyn rheoli, rwy’n dweud, ac ewch i’r farchnad ffermwyr. Ond sut mae arddangos goreuon yr haf ar gyllideb? Cinio salad eirin gwlanog ac eirin. Gyda sglodion pita crensiog! A dresin lemwn cyfan! A gwygbys hefyd, oherwydd dwi’n newynog, ac rydw i bob amser yn eu sychu neu mewn tun yn y pantri. Yn debyg i fattoush, salad Levantine o fara gwastad wedi’i dostio a llysiau, ond yn lle tomatos, rydyn ni’n dathlu ffrwythau carreg. Oherwydd dylai salad ffrwythau sawrus fod yn bwysicach mewn gwirionedd.

Mae angen cwpanaid mawr o ffacbys sych ($0.60), sydd, ar ôl eu coginio, yn cyfateb i tua dau gan. Bonws: bydd gennych chi broth ffa i’w storio yn y rhewgell i’w ddefnyddio pan fydd angen cawl arnoch ar gyfer prydau yn y dyfodol. (A allech chi ddefnyddio ffa tun? Wrth gwrs! Ond byddant yn costio mwy na dwywaith cymaint â sych.) Nesaf, sglodion pita, wel yn dechnegol dim ond pita ($ 1.35), yr wyf bob amser yn cadw yn y rhewgell, torri’n ddarnau, taflu ag olew, halen a phupur a’u pobi nes yn grimp. Sglodion pita cartref yw’r ffordd i fynd; bydd prynu mewn siop yn costio mwy na dwbl i chi. O ran y dresin, y lemwn ($0.75) yw’r pennawd. Byddwch chi’n torri hanner (ie, y pwll a’r croen hefyd) yn ddarnau: ychwanegu sialots ($0.30), garlleg, sumac, a mêl. Mae’r hanner arall yn cael ei dorri’n lletemau i’w weini. Os yw eich eirin gwlanog a’ch eirin ($4.50) yn chwerw, defnyddiwch fwy o fêl; os ydynt yn felysach, llenwch hwy â sumac pie. Er mwyn clymu’r cyfan at ei gilydd, gadewch i ni siarad am argyfwng. Sleisiwch hanner ciwcymbr neu hanner criw o radis (neu hanner yr un, $1). Gorffen gyda hanner criw o bersli a chwpaned o ddail mintys ($1).

Daw hynny i gyfanswm o $9.35, ac mae’n werth pob ceiniog. Fel y rhan fwyaf o saladau, ni fyddai’r un hwn yn gwrthwynebu cael ei weini ochr yn ochr â chaws fflachlyd, dyweder darn o ffeta hallt neu orb diferol o burrata. Ond dyma’r union fath o beth i anfon neges destun at ffrind. —Rebecah Firkser

prawf nodiadau cegin

nicel a chinio yn golofn cyllideb gan Rebecca Firkser, Golygydd Neilltuol yn Food52 a celciwr ffrwythau carreg. Bob mis, bydd Rebecca yn rhannu rysáit hawdd, llawn blas, sy’n bwydo pedwar (neu dim ond chi, bedair gwaith), i gyd am $10 neu lai. —Y Golygyddion

Leave a Comment

Your email address will not be published.