Rysáit Salad Ffa Gwyn (heb fegan/glwten) — The Mom 100

Rwyf bob amser wedi canu clodydd salad ffa: rhad, pert, boddhaol, lliwgar, hyblyg, ac ati, ac ati. Dwi ymhell o fod ar fy mhen fy hun yn cydnabod gwerth salad ffa gwych; maent wedi bwyta byrddau potluck, bwffe, a blancedi picnic am byth. Yn sicr mae yna saladau ffa cyffredin allan yna; ond mewn gwirionedd mae mor hawdd troi salad ffa yn rhywbeth blasus, a feiddiaf ddweud… anhygoel?

Cynhwysion ar gyfer Salad Ffa Gwyn

Mae’r salad ffa gwyn hwn yn cael ei mojo o rai pupurau cloch wedi’u torri mewn jar, llond llaw o bersli ffres, capers, a rhywfaint o garlleg wedi’i friwgig ffres. Mae finegr gwin coch syml a dresin olew olewydd yn clymu’r cyfan gyda’i gilydd. Efallai y byddaf yn ychwanegu llond llaw o Parmesan wedi’i gratio’n fân y tro nesaf, a fydd yn ei symud o fegan i lysieuol, ond rwy’n meddwl ei fod yn ychwanegu blas gwych. Os ydych chi am ddisodli’r olew garlleg ag olew olewydd gyda blas garlleg cyfoethocach (gallwch ddewis gadael y briwgig garlleg i mewn neu allan os ewch chi ar y llwybr hwn), mae hynny’n ychwanegu lefel ddyfnach o flas garlleg.

Pa ffa i’w defnyddio mewn salad ffa gwyn:

Mae yna lawer o ffa sy’n gweithio’n berffaith yn y salad hwn. Mae cannellini (a elwir weithiau yn ffa navy), ffa llynges, neu ffa gogleddol gwych yn rhai opsiynau. Gallwch ddod o hyd i’r holl ffa hyn mewn can, a gallwch hefyd ddewis eu coginio eich hun yn sych, sydd hyd yn oed yn rhatach. Os gallwch chi gael eich dwylo ar rai ffa sych gan gwmni ffa heirloom, byddwch chi’n cael eich gwobrwyo â blas a gwead gwych.

Salad Ffa Gwyn

Salad Ffa Gwyn: Fegan, yn llawn protein, yn hawdd i’w wneud, yn rhad, ac yn syml yn flasus – y diweddglo perffaith ar gyfer bwffe achlysurol neu ymgynnull yn yr awyr agored.

trydar hwn

Pa mor hir i storio salad ffa

Gallwch storio salad ffa gwyn am hyd at 5 diwrnod, wedi’i orchuddio, yn yr oergell.

Beth i’w weini gyda Salad Ffa Gwyn:

Salad Ffa Gwyn

Ryseitiau salad ffa eraill:

Salad Ffa Gwyn

Ydych chi’n hoffi’r rysáit hwn? Rhowch ef ar eich hoff fwrdd ar Pinterest.

pin hwn

  • dwy (14.5-owns) ffa llynges caniau ei rinsio a’i ddraenio
  • un Jar 4-owns wedi’u deisio pupurau cloch (neu bupurau cloch wedi’u sleisio’n drwchus), wedi’u draenio
  • dwy llwy fwrdd olew olewydd
  • dwy llwy fwrdd finegr gwin coch
  • dwy llwy fwrdd capers wedi’u draenio
  • dwy llwy fwrdd persli ffres wedi’i dorri
  • un llwy de briwgig garlleg
  • Halen kosher a phupur newydd ei falu rhoi cynnig arni
  • Mewn powlen fawr, cyfunwch ffa glas tywyll, olew olewydd, finegr gwin coch, capers, persli, garlleg, halen a phupur. Cymysgwch i gyfuno.

Calorïau: 205kcal | carbohydradau: 30gram | Protein: 10gram | Braster: 5gram | Braster dirlawn: ungram | Braster aml-annirlawn: ungram | Braster mono-annirlawn: 3gram | Sodiwm: 85miligramau | Potasiwm: 664miligramau | Ffibr: 7gram | Siwgr: ungram | Fitamin A: 618UI | Fitamin C: 18miligramau | calsiwm: 105miligramau | Haearn: 5miligramau

Darperir gwerthoedd maethol fel amcangyfrif. Ni fwriedir iddo gymryd lle cyngor gweithiwr gofal iechyd proffesiynol cymwys.

A wnaethoch chi’r rysáit hwn? Postiwch lun o’ch creadigaeth flasus ar Instagram gyda’n hashnod #dinersolved

Leave a Comment

Your email address will not be published.