Rysáit Salad Niçoise – Sut i Wneud Salad Niçoise

LLUN: ANDRES BUI; ARDDULL BWYD: MAKINZE GORE

Yn ôl haneswyr bwyd, dim ond tomatos, olew olewydd a brwyniaid oedd yn salad Niçoise cyntaf (a darddodd yn Nice ar arfordir de-ddwyreiniol Ffrainc). Dros y blynyddoedd, ychwanegwyd cynhwysion a’u tynnu; honnodd rhai nad yw llysiau wedi’u coginio yn perthyn i’r salad, tra bod eraill yn eu hychwanegu’n hael. Daeth y vinaigrettes yn bwynt cynnen, fel y gwnaeth y tiwna. Er bod y cynhwysion swyddogol sydd eu hangen ar gyfer salad Niçoise yn destun dadl, ni all neb wadu symlrwydd cain y pryd clasurol hwn.

Gan nad oes unrhyw ddau salad Niçoise yn union yr un fath, roeddem yn meddwl y byddem yn dilyn ein stumog ac yn crynhoi rhai o’n hoff gynhwysion: ciwcymbrau ffres creision, tatws wedi’u berwi babi a ffa gwyrdd, olewydd du a capers mewn heli, wyau wedi’u berwi’n galed gyda jam , tiwna, a phwnsh umami brwyniaid hallt. Wedi’i sychu â finaigrette mwstard, mae’r salad hwn yn cynnwys cydbwysedd braf o flasau a gweadau sy’n gwneud cinio neu swper boddhaol.

Fel gyda’r rhan fwyaf o saladau, y gorau yw’r llysiau, y gorau yw’r pryd terfynol. Os oes gennych chi domatos aeddfed yn eu tymor, arugula babi, radis Ffrengig, neu unrhyw ddanteithfwyd arall ar hyn o bryd, ychwanegwch nhw!

tip pro: Os ydych chi’n hoffi paratoi pryd bwyd (🙋), storiwch yr wyau wedi’u coginio, tatws, a ffa gwyrdd mewn cynwysyddion y gellir eu hailselio yn yr oergell fel y gallwch chi roi’r salad hwn at ei gilydd yn gyflym yn ystod yr wythnos.

gwneud hyn? Gadewch inni wybod sut aeth yn yr adran sylwadau isod!

Cyhoeddiad – Parhau i ddarllen isod

Cynnyrch:

4


dognau

Amser paratoi:

0

oriau

10

munudau

Cyfanswm amser:

0

oriau

hanner cant

munudau

ar gyfer salad

1/2 pwys

ffa gwyrdd, tocio

16 owns.

tiwna tun mewn olew olewydd

3


Ciwcymbrau Persaidd, wedi’u torri’n sleisys 1/2″.

1/2 cwpan

olewydd du, fel Kalamata

8


ffiledau brwyniaid wedi’u pacio mewn olew, wedi’u draenio (dewisol)

dail basil, i addurno

Ar gyfer y dresin

1/3 c.

olew olewydd gwyryfon ychwanegol

2 llwy fwrdd.

Olew tiwna tun neu tun

un


ewin garlleg, wedi’i gratio neu friwgig

pupur du newydd ei falu

Mae’r modiwl prynu cynhwysion hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti, ac yn cael ei fewnforio i’r dudalen hon. Efallai y byddwch yn gallu dod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar eu gwefan.

  1. Paratowch baddon iâ mewn powlen ganolig a dewch â phot canolig o ddŵr i ferwi dros wres uchel. Gostyngwch y gwres i ferw isel a defnyddiwch lwy i ostwng yr wyau yn ofalus i’r dŵr. Coginiwch am 8 munud, yna defnyddiwch lwy slotiedig i drosglwyddo’r wyau i faddon iâ i oeri. Trowch y gwres i ffwrdd a chadwch y dŵr.
  2. Yn y cyfamser, gwnewch y dresinCyfarwyddiadau: Chwisgwch holl gynhwysion y dresin mewn powlen ganolig a’u sesno â halen a phupur.
  3. Paratowch fath arall iâ mewn powlen ganolig. Dychwelwch y pot o ddŵr i wres uchel, ychwanegwch binsiad mawr o halen, a dewch yn ôl i ferwi. Ychwanegwch y ffa gwyrdd a’u coginio nes eu bod yn wyrdd llachar ac yn dyner, tua 3 i 5 munud. Trosglwyddwch i baddon iâ i oeri, yna trosglwyddwch i dywel cegin glân neu dywelion papur. Archebwch y bath iâ a sychwch y ffa gwyrdd.
  4. Ychwanegu’r tatws i’r dŵr berw a’u coginio nes eu bod yn feddal, tua 15 munud. Draen.
  5. Yn y cyfamser, pliciwch a thorrwch yr wyau wedi’u berwi’n galed yn eu hanner a’r tatws wedi’u berwi yn eu hanner. Draeniwch yr olew sy’n weddill o’r tiwna (arbedwch os dymunir) a thorrwch y tiwna yn fflochiau mawr.
  6. I Gwasanaethu: Rhannwch yr wyau, ffa gwyrdd, tatws, tiwna, ciwcymbrau, ac olewydd ymhlith 4 plât mawr. Rhowch ffiled brwyn ym mhob hanner wy, os ydych chi’n ei ddefnyddio. Rhowch gaprau ar ei ben, arllwyswch y dresin arno, a sesnwch gyda halen a phupur. Gweinwch wedi’i addurno â dail basil a dresin ychwanegol ar yr ochr.

Mae’r cynnwys hwn wedi’i fewnforio o {embed-name}. Efallai y byddwch yn gallu dod o hyd i’r un cynnwys mewn fformat arall, neu efallai y byddwch yn dod o hyd i ragor o wybodaeth ar eu gwefan.

Salad Nicoise

LLUN: ANDRES BUI; ARDDULL BWYD: MAKINZE GORE

Mae’r cynnwys hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti ac yn cael ei fewnforio i’r dudalen hon i helpu defnyddwyr i ddarparu eu cyfeiriadau e-bost. Efallai y gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar piano.io

Cyhoeddiad – Parhau i ddarllen isod

Leave a Comment

Your email address will not be published.