Rysáit Salad Quinoa Cyflym – Salad cwinoa ffres ac iach mewn dim ond 25 munud | saladau

Fel rhywun sydd bob amser yn brin o amser (ac yn arbennig o isel ar egni) ar ddiwedd y dydd, fy hoff ryseitiau yw rhai y gallaf eu chwipio mewn 30 munud neu lai. Dyna pam rydw i wedi caru’r rysáit salad cwinoa cyflym, hawdd a ffres hwn.

Yr hyn sydd hyd yn oed yn well yw y gellir addasu’r rysáit salad hwn yn hawdd gyda pha bynnag gynhwysion ffres sydd gennych yn yr oergell. Ystyriwch ychwanegu llysiau eraill, almonau, feta, neu’ch dewis o gig (fel rhai cyw iâr menyn lemwn). Yn gwneud cinio neu swper perffaith.

Cegin Americanaidd
Amser paratoi: 10 munud
Amser coginio: 15 munud
Cyfanswm amser: 25 munud
Gwasanaeth: 5

Cynhwysion

 • 1 cwpan cwinoa amrwd
 • 2 cwpan o ddŵr
 • 5 owns sbigoglys babi
 • 2 afocado, wedi’u pylu a’u deisio
 • 1 ciwcymbr Saesneg, wedi’i blicio a’i dorri
 • 1 pupur cloch, wedi’i dorri’n stribedi
 • 1/3 cwpan winwnsyn coch wedi’i dorri (dewisol: winwnsyn coch wedi’i biclo)

rhwymyn

 • 1/4 cwpan olew olewydd
 • 1 llwy de o agaves
 • 2 lwy fwrdd o sudd lemwn
 • 1 1/2 llwy fwrdd mwstard Dijon
 • 1/2 llwy de o halen
 • 1/4 llwy de o bupur du wedi’i falu

Dyma sut i’w wneud:

 1. Coginiwch quinoa yn unol â chyfarwyddiadau’r pecyn (rwyf yn rhoi 1 cwpan o quinoa mewn 2 gwpan o ddŵr berwedig am tua 15 munud, ond bydd amser yn amrywio fesul pecyn).
 2. Ar ôl i’r cwinoa wedi’i goginio oeri, ychwanegwch ef i bowlen gyda’r sbigoglys, pupurau cloch, ciwcymbr, nionyn coch ac afocados (ac unrhyw gynhwysion ychwanegol sydd orau gennych).
 3. I wneud y dresin, chwisgwch yr olew olewydd, agave, Dijon, sudd leim, halen a phupur. Gorffennwch trwy daflu’r salad gyda’r dresin.

Nodyn: I wneud y winwnsyn coch ychydig yn felysach, gallwch biclo’r nionyn coch o flaen amser drwy roi’r winwnsyn mewn ychydig o finegr (defnyddiais finegr gwin coch) a siwgr a’i adael yn yr oergell am rai oriau. Neu os ydych chi’n brin o amser, gallwch chi ychwanegu’r winwnsyn coch amrwd.

” />

Cymerwch 30 eiliad a ymunwch â’r gymuned 30 eiliad Y Dilynwch ni ar Facebook i gael ryseitiau yn eich porthiant newyddion bob dydd. Ysbrydolwch a chael eich ysbrydoli.

Cynhyrchion cysylltiedig ar Amazon rydyn ni’n meddwl yr hoffech chi:

Mae 30Second Mobile, Inc. yn cymryd rhan yn Rhaglen Associates Amazon Services LLC, rhaglen hysbysebu gysylltiedig a gynlluniwyd i ddarparu modd i ni ennill ffioedd trwy gysylltu ag Amazon.com a gwefannau cysylltiedig.

Leave a Comment

Your email address will not be published.