Rysáit sboncen mes wedi’i bobi’n hawdd

Efallai nad ydych chi wedi treulio llawer o amser yn coginio pwmpenni neu sgwash fel pwmpenni (oni bai eu bod ar ffurf pastai, wrth gwrs). Mae’n eithaf normal gweld llysiau mewn siapiau rhyfedd a theimlo ychydig yn ofnus ynghylch sut i’w coginio. Ydych chi’n bwyta’r crwyn? Beth ydych chi’n ei wneud gyda’r hadau? Ydych chi’n eu torri cyn i chi eu coginio? Sut maen nhw’n blasu a beth ydych chi’n ei weini iddyn nhw?

Cymaint o gwestiynau, ond rydyn ni yma i’ch sicrhau y gall coginio gyda phwmpen fod mor hawdd â phastai. Cymerwch, er enghraifft, y rysáit Sboncen Mes Pobi hon, sydd ond yn cymryd 30 munud i’w wneud (mae’r rhan fwyaf ohono’n amser pobi), gan roi ffordd hawdd i chi brofi’r dyfroedd gyda sgwash cwympo. “Rwy’n hoffi pa mor hawdd yw’r rysáit hwn ac wedi’i wneud â sbeisys sylfaenol sydd gan y rhan fwyaf o bobl eisoes wrth law,” meddai Christina Musgrave, y datblygwr rysáit sy’n gyfrifol am greu’r pryd syml (a blasus) hwn. Mae’n ychwanegu ei fod yn helpu bod sgwash mes yn hawdd i’w ddarganfod ac am bris rhesymol, yn enwedig yn yr hydref. Ac o ran y blas? Mae Musgrave yn ein sicrhau ei fod yn llyfn ac yn ddeniadol i’r mwyafrif. “Mae ganddo flas melys, ysgafn pwmpen, tebyg i sboncen cnau menyn. Mae ganddo hefyd groen blasus pan yn grimp,” meddai. Ond wrth gwrs yr unig ffordd i ddarganfod drosoch eich hun yw gwneud y rysáit!

Casglwch y cynhwysion ar gyfer Sboncen Mesen Pob.

Ar wahân i’r sgwash mes ei hun (bydd angen dwy sgwash arnoch chi, wedi’u torri’n hir heb yr hadau), y cyfan sydd ei angen arnoch chi ar gyfer y rysáit syml hwn yw ychydig o olew olewydd ac ychydig o sbeisys cyffredin. Gwiriwch eich pantri am bowdr garlleg, powdr winwnsyn, powdr chili, a halen a phupur du. Os oes gennych chi bopeth wrth law yn barod, rydych chi’n barod i fynd!

Cynheswch y popty ymlaen llaw a pharatowch eich taflen pobi.

Yn gyntaf, bydd angen i chi gynhesu’ch popty i 400 F. Nesaf, leiniwch daflen pobi gyda ffoil neu bapur memrwn i helpu i atal y sleisys sboncen mes rhag glynu at ei gilydd. Mae hyn hefyd yn helpu pan ddaw i lanhau, rheswm arall i werthfawrogi’r rysáit hwn!

Paratowch a sesnwch y sgwash mes

Trefnwch y sleisys sboncen mes mewn powlen fawr. Rhowch yr olew olewydd ar ei ben a thaflu’r sgwash gyda’ch dwylo i helpu i orchuddio’r holl ddarnau. Yna ychwanegwch yr holl sbeisys ar ei ben. Cymysgwch nhw yr eildro i ddosbarthu’r sbeisys mor gyfartal â phosib.

Trosglwyddwch y darnau sboncen mes profiadol i’r daflen pobi a baratowyd. Gwnewch yn siŵr eu bod mewn un haen a cheisiwch adael rhywfaint o le rhwng pob darn.

Pobwch y sgwash mes a’i weini.

Rhowch yr hambwrdd pobi yn y popty a’i bobi am 25 munud. Efallai y byddwch am fflipio’r darnau ar ôl tua 15 munud fel bod pob ochr yn “llosgi” yn erbyn gwaelod y sosban. Unwaith y bydd y 25 munud ar ben, maen nhw’n barod i weini! “[These] Byddai’n wych gyda chyw iâr neu bysgod wedi’i grilio, neu hyd yn oed asennau byr,” meddai Musgrave, gan ychwanegu y byddent hefyd yn blasu’n wych gyda saws dipio aioli garlleg.

Leave a Comment

Your email address will not be published.