Rysáit Shortcake Mefus – Sut i wneud Mefus Shortcake

Will Dickey

Oes yna bwdin mwy annwyl na chacen fer mefus? O’r holl bwdinau mefus blasus sydd ar gael, mae cacen fer mefus yn cael y marciau uchaf am fod yn bert, melys, ac o mor hawdd! Yn berffaith ar gyfer brecinio Pasg, Sul y Mamau, neu unrhyw barti gwanwyn, mae’r cacennau bach menynaidd, briwsionllyd hyn yn wynfyd ar blât! Mae’r rysáit hwn yn mynd yn bell felly gallwch fynd yn ôl am eiliadau, bwydo grŵp mawr, neu rewi’r toes yn ddiweddarach!

Pam y’i gelwir yn gacen fer mefus?

Na, nid sylw am ei daldra mohono. Mae enw’r rysáit yn mynd yn ôl i’r disgrifiad Prydeinig o nwyddau wedi’u pobi’n friwsionllyd fel bara byr a sgons. Y cacennau yn hwn Mae’r rysáit cacen fer mefus wedi’i gwneud gyda thoes sy’n debyg iawn i does cwci, felly maen nhw’n fwy fflawiog a brau na blewog.

Beth yw’r gyfrinach i’r gacen fer fefus berffaith?

Er bod mefus a hufen chwipio yn hanfodol, gwir arwydd cacen fer mefus dda yw’r gacen! Mae’r rysáit hwn yn serennu toes cwci defnyn hynod hawdd, sy’n pobi’n ysgafn ac yn friwsionllyd diolch i’r darnau o fenyn oer yn y toes. Dechreuwch â menyn ciwbig oer wedi’i gymysgu â blawd, yna defnyddiwch fforc neu’ch bysedd i dorri’r menyn yn ddarnau bach maint pys. Unwaith y bydd y pocedi hynny o fenyn wedi’u gweithio yn y toes, byddant yn rhyddhau stêm pan fydd y bisgedi’n pobi, gan gynhyrchu cacennau blewog, briwsionllyd.

Pam mai’r rysáit cacennau byr mefus hwn yw’r gorau?

Crëwyd y rysáit hwn gyda symlrwydd mewn golwg! Mae llawer o ryseitiau cacennau byr yn galw am ddefnyddio prosesydd bwyd, yna rholio a phlygu trwm i wneud haenau fflawiog. Ond does dim angen mynd i’r holl helynt yna dros y ‘cacennau hyn! Mae’r rysáit hwn yn defnyddio powlen gymysgu fawr, eich bysedd i binsio’r menyn, a sgŵp cwci neu lwyau i roi’r toes ar sosban cyn pobi.

Cyhoeddiad – Parhau i ddarllen isod

Cynnyrch:

un


dwsin

Amser paratoi:

0

oriau

10

munudau

Cyfanswm amser:

0

oriau

30

munudau

1C.

siwgr gronynnog, wedi’i rannu

1 1/2


ffyn menyn oer heb halen, ciwbed (3/4 cwpan) Arbed $

4 3/4 c.

hufen chwipio, wedi’i rannu

un


oren, wedi’i gratio a’i dorri’n hanner

1 llwy fwrdd.

siwgr bras (fel siwgr amrwd)

1 chwarter

mefus, wedi’u plicio a’u sleisio

Mae’r modiwl prynu cynhwysion hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti, ac yn cael ei fewnforio i’r dudalen hon. Efallai y byddwch yn gallu dod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar eu gwefan.

  1. Cymysgwch y blawd, 1/2 cwpan siwgr gronynnog, powdr pobi, halen a menyn gyda fforc mewn powlen fawr nes bod menyn wedi’i orchuddio â blawd. Gan ddefnyddio dannedd fforc neu’ch bysedd, torrwch y ciwbiau menyn yn ddarnau maint pys a’u taflu i’w gorchuddio â’r cymysgedd blawd nes eu bod yn friwsionllyd. Gosod o’r neilltu.
  2. Cynheswch y popty i 425° gyda raciau popty wedi’u gosod yn nhraean uchaf ac isaf y popty. Curwch 1 3/4 cwpan o’r hufen chwipio gyda’r wy, fanila, a chroen oren mewn powlen ganolig nes ei fod wedi’i gymysgu. Ychwanegwch y cymysgedd hufen i’r gymysgedd blawd yn raddol, gan ei droi nes bod y toes yn dod at ei gilydd a dim pocedi o flawd sych ar ôl.
  3. Gan ddefnyddio mesur 1/3-cwpan neu sgŵp cwci, gollyngwch lwy fwrdd lefel o’r toes bara byr ar ddalennau pobi ymylog wedi’u leinio â memrwn, gan wahanu twmpathau toes sydd o leiaf 2 fodfedd rhyngddynt. Gwasgwch y rowndiau toes i fflatio ychydig a llwch y topiau gyda siwgr bras. Pobwch nes bod y top yn frown euraidd, tua 15 munud, gan gylchdroi sosbenni rhwng raciau uchaf ac isaf hanner ffordd trwy bobi.
  4. Tra bod y cacennau’n pobi, cyfunwch y mefus, 1/4 cwpan o weddill y siwgr gronynnog, a’r sudd o’r haneri oren mewn powlen. Mewn powlen ganolig arall, defnyddiwch gymysgydd llaw (neu chwisg a braich gref!) i guro’r 3 cwpanaid o hufen sy’n weddill a’r 1/4 cwpan o siwgr gronynnog sy’n weddill nes bod brigau ysgafn a blewog yn ffurfio, tua 2 funud.
  5. Tynnwch y cwcis o’r popty; gadewch i oeri 5 munud. Defnyddiwch fforc i rannu pob cwci yn ei hanner yn ofalus. Ar gyfer pob gwasanaeth, ychwanegwch lwy fwrdd o hufen chwipio i waelod pob cwci, ac yna llwy fwrdd o fefus. Top gyda hanner cwci, mwy o hufen chwipio, a mwy o aeron. Gweinwch ar unwaith.

Gellir gwneud y crwst pastai hyd at fis ymlaen llaw! Yn syml, rhannwch y toes ar ddalen bobi wedi’i leinio â memrwn, a’i rewi nes ei fod yn solet. Trosglwyddwch y toes a gasglwyd i fag rhewgell a voila. Rydych chi’n eu pobi rhag rhewi, dim ond ychwanegu ychydig funudau at yr amser pobi.

Mae’r cynnwys hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti ac yn cael ei fewnforio i’r dudalen hon i helpu defnyddwyr i ddarparu eu cyfeiriadau e-bost. Efallai y gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar piano.io

Cyhoeddiad – Parhau i ddarllen isod

Leave a Comment

Your email address will not be published.