Rysáit Tamal Ray o grempogau tatws wedi’u gratio gydag iau cyw iâr a saws iogwrt | Bwyd

Aar ôl taith ddiweddar i Baris, lle arweiniodd her i mi fy hun i drio mwy o offal at brydau coeth a chofiadwy, penderfynais ddefnyddio mwy o’r darnau anifeiliaid llai hoffus yn fy nghegin. Ac roeddwn i’n meddwl y byddwn i’n dechrau gyda rhywbeth cymharol syml: iau cyw iâr. Maent yn hawdd i’w coginio, yn rhad iawn ac yn hynod flasus. Os ydych chi’n squeamish am afu cyw iâr, defnyddiwch forddwyd cyw iâr wedi’i deisio, er fy mod yn eich annog i roi cynnig ar yr afu/iau hyn, maen nhw’n flasus iawn.

Crempog tatws wedi’i gratio gydag iau cyw iâr ac iogwrt, ciwcymbr a dip dill

Gwaith Cartref 5 munud
Coginiwch 30 munud
Mae’n gwasanaethu dwy

ar gyfer y tatws
50g o fenynynghyd â 30g ychwanegol ar gyfer yr afu/iau
300g o datws
moel
halen a phupur du

Ar gyfer yr iau cyw iâr
250g afu cyw iâr
175g nionyn coch,
wedi’u plicio a’u deisio
Olew llysiau
1½ llwy fwrdd finegr balsamig

Ar gyfer y dip iogwrt
Sudd 1 lemwn
150g iogwrt plaen
2 lwy fwrdd dil wedi’i dorri’n fân
75g ciwcymbr
wedi’i dorri’n fân
1½ llwy fwrdd capers

Cynheswch badell ffrio neu sgilet gwrthlynol 25cm dros wres canolig-isel ac ychwanegwch 25g o fenyn. Gratiwch y tatws yn fras, yna trowch hanner y menyn wedi’i doddi ynghyd â phinsiad o halen a phupur. Taenwch y tatws allan fel ei fod yn gorchuddio gwaelod cyfan y sosban, yna ffrio am bedwar i bum munud, nes ei fod yn troi’n frown ar y gwaelod. Trowch y gacen tatws drosodd yn ofalus a’i ffrio am bedwar i bum munud arall, nes ei bod yn frown ar yr ochr arall. Ailadroddwch gyda thatws wedi’i gratio sy’n weddill a 25g o fenyn.

Tra bod y crempogau tatws yn coginio, paratowch y saws trwy gymysgu’r sudd lemwn, iogwrt a dill mewn powlen fach.

I baratoi’r iau cyw iâr, sleisiwch a thaflwch, yna torrwch yn ddarnau 2cm. Mewn ail badell, ffriwch y winwnsyn mewn ychydig o olew dros wres canolig am dri munud, yna ychwanegwch yr iau a chodi’r gwres i ganolig uchel. Ffriwch am tua phedwar munud, nes bod yr iau yn frown tywyll ar y tu allan ond yn dal i fod ag awgrym gwan o binc ar y tu mewn. Trowch y gwres i ffwrdd, yna ychwanegwch y 30g sy’n weddill o fenyn a finegr balsamig.

I weini, taenwch yr iau dros y crempogau tatws, ac yna’r dip dil ​​iogwrt, ciwcymbr a capers.

Leave a Comment

Your email address will not be published.