Rysáit Tinga Cyw Iâr

Fe’i gelwir hefyd yn tinga cyw iâr, ac mae tinga cyw iâr yn boblogaidd ledled canol a de Mecsico a rhagdybir bod ganddo darddiad Pueblan. Yn seiliedig ar gyw iâr wedi’i dorri’n fân, mae saws rhemp gyda thomato, tomatillo, pupur chipotle a winwnsyn yn cyd-fynd â’r pryd – blasus yn unig, neu mewn nifer fawr o brydau fel enchiladas, burritos, tostadas neu tacos wedi’u llwytho â tinga cyw iâr, radis i mewn. picl cyflym, afocado a’r saws o’ch dewis.

Cynghorion Coginio Rysáit Tinga Cyw Iâr

Mae’r rysáit hwn yn defnyddio tomatillos tun, er y gellir defnyddio tomatillos ffres yn sicr ar gyfer y tinga cyw iâr. Fodd bynnag, mae’r amrywiaeth tun ar gael yn llawer ehangach yn y DU. Fel arall, gellir defnyddio cyrens yn lle teilwng os nad oes tomatillos ar gael, neu os oes gennych lawer o gyrens ar ôl.

Mae tomatos o ansawdd da yn gwbl hanfodol wrth baratoi’r pryd hwn. Bydd unrhyw domato yn eu tymor yn gweithio, ond yn ddelfrydol, defnyddiwch domatos coch, aeddfed. Mae’n werth nodi hefyd bod tomatos eirin yn tueddu i fod yn llai dyfrllyd.

Bydd cluniau cyw iâr yn gweithio orau ar gyfer y rysáit hwn, yn ddelfrydol gyda’r asgwrn yn dal yn gyfan. Bydd brest cyw iâr hefyd yn gweithio, ond mae’n llawer llai seimllyd ac felly bydd yn sychu’n llawer haws.

Unwaith y bydd wedi’i goginio, gellir rhwygo’r cyw iâr â dwy fforc neu gefeill ac yna ei fwyta ar unwaith neu ei ailgynhesu’n ddiweddarach. Gellir storio tinga cyw iâr yn yr oergell am 3-4 diwrnod mewn cynhwysydd wedi’i selio neu ei rewi mewn cynwysyddion rhewgell-ddiogel. Dadmer cyn ei ailgynhesu’n ysgafn i atal cyw iâr rhag sychu.

Mae tinga cyw iâr yn bryd hynod amlbwrpas, yn flasus ar ei ben ei hun, mewn tacos, enchiladas, fajitas, neu burritos, neu hyd yn oed yn syml gyda reis neu brydau ochr eraill. Fodd bynnag, fy hoff ddefnydd yw tacos tinga cyw iâr, ynghyd â radis wedi’i biclo’n gyflym, sleisen o afocado, ac ychydig bach o salsa.

Cyw Iâr Tingas

Rysáit cyw iâr syml ac amlbwrpas.

Amser paratoi: pymtheg munudau

Amser i goginio: Pedwar. Pump munudau

Cyfanswm amser: 1 awr

Gradd: Prif ddysgl

Cegin: Byd-eang

Allweddair: Cyw Iâr, Tacos Cyw Iâr, Cleddau Cyw Iâr, Tinga Cyw Iâr, Tacos

Gwasanaethu: 1

 • 700 gram cluniau cyw iâr
 • 380 gram tomatos tun rinsio
 • 6 tomatos eirin aeddfed
 • 5 ewin Garlleg
 • 1 nionyn wedi’i dorri’n fân
 • 1 llwy fwrdd oregano mecsicanaidd
 • dwy dail llawryf
 • 30 ml finegr seidr
 • 500 ml cawl cyw iâr
 • 1 llwy fwrdd past chipotle
 • 1 llwy fwrdd Saws pysgod
 • olew coginio niwtral fel olew llysiau neu had rêp
 • Halen y môr
 • pupur du newydd ei falu
 • Ychwanegu sblash o olew i sosban a chynhesu nes symudliw. Rhowch halen a phupur ar y cyw iâr a’i ychwanegu at y sgilet, ochr y croen i lawr. Coginiwch am 5-6 munud dros wres canolig-uchel, heb ei droi, i frownio’r croen, yna trowch a choginiwch am 2-3 munud arall nes ei fod wedi golosgi’n ysgafn. Tynnwch o’r badell a’i gadw yn nes ymlaen.

 • Ychwanegwch y tomatillos a’r tomatos i’r sgilet a pharhau i goginio dros wres uchel am tua 5 munud, nes ei fod wedi’i liwio’n dda. Ychwanegu’r garlleg i’r badell a choginio am funud neu 2 arall, yna ychwanegu’r winwnsyn a lleihau’r gwres i ganolig.

 • Trowch a choginiwch nes ei fod wedi meddalu (tua 3-4 munud), yna sesnwch gyda halen ac ychwanegwch yr oregano a’r dail llawryf. Coginiwch am 30 eiliad arall, yna ychwanegwch y finegr a’r cawl i’r badell. Hefyd dychwelwch y cyw iâr i’r badell a chynyddwch y gwres. Dewch â’r cyfan i ferwi a’i leihau i fudferwi. Mudferwch am 20-30 munud nes bod cyw iâr wedi coginio drwyddo, yna tynnwch o’r badell a’i roi o’r neilltu.

 • Cynyddwch y gwres yn uchel a choginiwch y saws nes ei fod wedi’i hanneru, yna cymysgwch nes ei fod yn llyfn.

 • Tynnwch y cyw iâr o’r asgwrn, rhwygwch y cig, a’i ddychwelyd i’r saws cymysg. Blaswch ar gyfer sesnin ac ychwanegu mwy o halen a phupur os oes angen.

Cysylltiedig: Sut i Wneud: Tacos Porc Gyda Saws Brown Salsa

Leave a Comment

Your email address will not be published.