Rysáit Tri Cynhwysyn Oreo Cacen
Paratoi: 10 munud
Cogydd: 6 Munud
Hawdd

EDRYCH I FYNY: Teisen Oreo Tri Cynhwysyn

Rydyn ni bob amser yn chwilio am hac pobi cyflym yn yr oes sydd ohoni, pan fydd Instagram a Tik Tok wedi tynnu’r holl ffwdan allan o’r gegin, a’r Gacen Oreo Siocled Firaol hon yw’r cyfan y gofynnwyd amdano mewn trwsiad siocled cyflym.

Os ydych chi’n chwilio am rywbeth neis i’w wneud ar y penwythnos, neu i ddod ag ef i ben-blwydd, neu i bacio mewn bocsys cinio plant fel rhywbeth arbennig iawn, efallai mai’r pwdin hynod hawdd hwn yw’r un i chi.

Fe welsom ni ef gyntaf ar gyfrif Instagram @the_great_usa_food, ond mae mor syml rydym yn meddwl tybed pam na wnaethom sylwi ar y rysáit hwn yn gynt.

Gallwch wylio’r fideo uchod i gael cyfarwyddiadau hawdd, neu dilynwch isod wrth i ni ddweud wrthych sut i wneud yr hybrid cacen punt blasus hwn.

CYSYLLTIEDIG: Chwilio am gymysgydd dwylo newydd? Dyma rai o’r dewisiadau gorau

Cynhwysion

28 Oreos, cwci a llenwad wedi’u gwahanu

1 llwy de o bowdr pobi

250 ml o laeth

Eisin (dewisol, ond dymunol)

hufen dwbl poeth 150ml

150g o siocled tywyll

Briwsion Oreo, i addurno

Dull

  1. Gwahanwch y rhannau rhew a chwci oddi wrth y 28 Oreos, gan roi’r rhew o’r neilltu mewn powlen arall.

  2. Malwch y darn cwci yn fân, yna arllwyswch i bowlen gymysgu fawr. Ychwanegwch y powdr pobi a’i droi.

  3. Ychwanegwch y llaeth a’r llenwad Oreo i’r bowlen, gan barhau i droi nes bod y cymysgedd yn llyfn.

  4. Irwch a gorchuddiwch hambwrdd neu bowlen sy’n ddiogel i ficrodon ac arllwyswch y cymysgedd i mewn. Microdon yn uchel (750W) am chwe munud. Tynnwch o’r microdon a’i roi ar rac i oeri.

  5. Os ydych chi’n gwneud rhew, arllwyswch hufen dwbl poeth iawn dros siocled tywyll mewn powlen gymysgu fawr.

  6. Cymysgwch yn araf ac yn ysgafn nes ei fod wedi’i gyfuno, gan ymdebygu i siocled wedi toddi.

  7. Arllwyswch y gacen fel rhew. Addurnwch ymylon y gacen gyda briwsion Oreo ar gyfer rhywbeth ychydig yn ychwanegol.

  8. Gweini!

Leave a Comment

Your email address will not be published.