Rysáit unigryw ar gyfer cacennau siocled tawdd o “Emily in Paris: The Official Cookbook” | Cacennau/Cacennau Bach

Does gen i ddim cywilydd cyfaddef fy mod i cariad y gyfres Netflix Emily ym Mharis. Mae Lily Collins yn swynol ac mae’r sioe yn ddihangfa ar ei gorau: y lleoliad, y ffasiwn, y rhamant, y hudoliaeth, y siampên, y winllan, y bwyd! Wrth siarad am fwyd, Emily ym Mharis: Bydd y Llyfr Coginio Swyddogol yn cael ei ryddhau ar Awst 16, 2022. Bydd y llyfr coginio 224 tudalen yn caniatáu i gefnogwyr y sioe a Francophiles fel ei gilydd brofi ffordd o fyw Parisian gwych, Instagram-deilwng Emily Cooper o gysur eu cartrefi eu hunain (ceginau!).

” />

Mae’r llyfr clawr caled yn cynnwys 75 o ryseitiau a ysbrydolwyd gan gyfres Netflix ac mae’n cynnwys lluniau o’r sioe yn ogystal â hoff ddyfyniadau ffan. Mae dwy rysáit unigryw wedi’u rhyddhau cyn rhyddhau’r llyfr coginio. Dyma un ohonyn nhw ar gyfer cacennau siocled tawdd!

bwyd Ffrengig
Amser paratoi: 20 munud
Amser coginio: 20 munud
Cyfanswm amser: 40 munud
Gwasanaeth: 6

Cynhwysion

Dyma sut i’w wneud:

  1. Cynheswch y popty ymlaen llaw i 400 gradd F. Menyn chwe ramekins 3/4-cwpan, yna llwch gyda phowdr coco, gan dynnu dros ben. Rhowch y mowldiau ar hambwrdd bach.
  2. Cyfunwch y siocled a’r menyn mewn powlen gwrth-wres a’i roi drosodd (heb gyffwrdd) gan fudferwi dŵr mewn sosban. Cynheswch, gan droi’n aml, nes bod siocled a menyn wedi toddi a’r cymysgedd yn sgleiniog ac yn llyfn. Tynnwch o’r dŵr ac ychwanegwch y fanila a’r halen. Oerwch ychydig.
  3. Mewn powlen fawr, gyda chymysgydd trydan ar gyflymder canolig-uchel, curwch ynghyd y melynwy, 3 llwy fwrdd o siwgr gronynnog, a 2 lwy fwrdd o bowdr coco nes ei fod yn drwchus ac yn llyfn. Ychwanegwch y cymysgedd siocled i’r cymysgedd melynwy a pharhau i guro ar gyflymder canolig nes ei fod wedi’i gyfuno. Bydd y gymysgedd yn drwchus iawn.
  4. Mewn powlen, gan ddefnyddio curwyr glân, curwch y gwynwy ar gyflymder canolig-uchel nes ei fod yn ewynnog ac yn drwchus iawn. Chwistrellwch gyda’r 3 llwy fwrdd sy’n weddill o siwgr gronynnog, cynyddwch y cyflymder i uchel, a churwch nes bod copaon sgleiniog anystwyth yn ffurfio. Arllwyswch hanner y gwynwy wedi’i chwipio dros y cymysgedd siocled a’i gymysgu nes ei fod wedi’i gyfuno. Gan ddefnyddio sbatwla rwber, plygwch weddill y gwyn yn ysgafn nes nad oes unrhyw linellau gwyn ar ôl. Rhowch y llwy i mewn i sosbenni parod.
  5. Pobwch gacennau nes eu bod yn bwff a’r topiau wedi cracio, tua 13 munud. Bydd y tu mewn i’r craciau yn edrych ychydig yn llaith.
  6. Tynnwch o’r popty a’i chwistrellu â siwgr eisin. Fel arall, rhedwch gyllell fach o amgylch ymyl fewnol pob padell i lacio ochrau’r gacen, yna gwrthdroi plât pwdin dros y badell, padell gwrthdro a phlât gyda’i gilydd, codwch y badell a llwch gyda siwgr powdr. Gweinwch ar unwaith.

Angen help i drosi mesuriadau coginio a phobi? Dyma rai defnyddiol siartiau trosi cegin.

Cymerwch 30 eiliad a ymuno â’r gymuned 30EcondsY Dilynwch ni ar Facebook i gael ryseitiau yn eich porthiant newyddion bob dydd. Ysbrydolwch a chael eich ysbrydoli.

Cynhyrchion cysylltiedig ar Amazon rydyn ni’n meddwl y gallech chi eu hoffi:

Mae 30Second Mobile, Inc. yn cymryd rhan yn Rhaglen Associates Amazon Services LLC, rhaglen hysbysebu gysylltiedig a gynlluniwyd i ddarparu modd i ni ennill ffioedd trwy gysylltu ag Amazon.com a gwefannau cysylltiedig.

Leave a Comment

Your email address will not be published.