Rysáit yr Wythnos: Cyw Iâr Melys

LLUN GAN JULIA ZIOBRO

Mae’r cyw iâr heb glwten hwn yn hawdd ac yn flasus, a bydd hyd yn oed y bwytawr mwyaf pigog yn eich tŷ yn cael eiliadau! Bron nad oes gennym ni fwyd dros ben oni bai fy mod yn eu dyblu.

Cynhwysion

6 bronnau cyw iâr heb asgwrn heb groen, 12 clun cyw iâr heb asgwrn heb groen, neu ba bynnag rannau cyfatebol y mae eich teulu yn eu hoffi (diolch i’r banc bwyd, gwnes hyn yn ddiweddar gyda 12 clun cyw iâr – YUM)

1 cwpan siwgr brown tywyll

1/2 can soda lemwn-calch NEU 1/2 cwpan lemwn, calch, neu marmaled oren o Dory Dozens Delights

2/3 cwpan finegr (gwin gwyn, seidr afal, neu finegr gwyn rheolaidd)

3-4 ewin o arlleg ffres wedi’i friwio

2 lwy fwrdd o saws soi rheolaidd neu heb glwten

1 llwy fwrdd pupur du ffres

Dewisol

2 lwy fwrdd startsh corn

2 lwy fwrdd o ddŵr oer

Coriander neu bersli Eidalaidd

Sut i wneud hynny

Defnyddiwch popty araf 4-6 chwart. 1. Rhowch gyw iâr ar waelod y pot croc. Ychwanegwch y pupur du, siwgr brown, briwgig garlleg, a saws soi.

2. Ychwanegwch y finegr. Arllwyswch y jam neu arllwyswch y soda i mewn. Os ydych chi’n defnyddio soda, bydd yn ffizz ac yn gwneud synau cŵl.

3. Gorchuddiwch y pot a choginiwch ar wres isel am 6 i 8 awr neu ar wres uchel am 4 i 5 awr.

4. Os ydych chi’n hoffi’ch saws yn fwy trwchus, trowch y startsh corn i’r dŵr iâ nes ei fod wedi toddi ac yna ei droi i mewn i’r hylif yn y pot, gan adael iddo goginio am 15 munud ychwanegol cyn ei weini.

5.. Hefyd yn ddewisol, addurnwch gyda cilantro ffres wedi’i dorri neu bersli Eidalaidd yn y 10 munud olaf.

6. Gweinwch dros reis gyda’r saws ar ei ben.

Graddau: Gallwch chi wneud hyn gyda chyw iâr asgwrn-mewn neu hyd yn oed cyw iâr wedi’i rewi, dim ond ei goginio am yr amser hiraf a restrir. Gallwch chi roi cyw iâr yn lle twrci, a gallwch chi hyd yn oed roi cynnig arno gyda phorc. Mae’r saws hwn yn flasus, yn amlbwrpas, ac yn ddidwyll iawn; gallwch ychwanegu gwahanol bethau fel ffrwythau ffres os oes gennych chi, neu foron, neu stribedi pupur cloch, fe gewch chi’r syniad. PEIDIWCH â defnyddio sodas diet. Mae angen y siwgr arnoch ar gyfer y gwydredd y mae’n ei ddarparu. Yn gwasanaethu 4-6 o bobl

Julia Ziobro yw perchennog Dory Dozens Market. Cyn bo hir fe welwch Farchnad Dory Dwsin yn 430 Lawrence St, Uned C, Central City. Eu gwefan yw www.DoryDozensDelights.com a’u rhif ffôn yw 303-582-5774.

Leave a Comment

Your email address will not be published.