Ryseitiau 2 gynhwysyn ar gyfer pan fydd eich pantri yn wag

Rydym yn cymeradwyo pawb y mae eu cegin yn edrych fel rhywbeth allan o gylchgrawn. Mae cegin gourmet yn freuddwyd oherwydd, mewn gwirionedd, mae’r rhan fwyaf o’n tŷ naill ai’n gegin flêr sy’n gorlifo neu’n gabinetau sydd bron yn wag heb fawr ddim i’w goginio. Os ydych chi’n cyfrif eich hun yn y categori olaf, rydyn ni’n eich teimlo chi. Yng nghanol amserlenni gwaith prysur, gall fod yn dipyn o dasg stocio’ch cegin yn rheolaidd. Yn brin o amrywiaeth o gynhwysion, gallwch chi wneud rhai ryseitiau o hyd na fyddant yn gofyn am lawer.

Fe wnaethon ni ddarganfod ryseitiau anhygoel anhygoel sy’n gofyn am ddau gynhwysyn yn unig i’ch gwneud chi’n bryd boddhaol. Ceisiwch ei gredu.

Dyma 7 rysáit y gallwch eu gwneud gyda dim ond 2 gynhwysyn

1. Dyddiadau a bariau ceirch

Gyda dyddiadau melys, gludiog a cheirch crensiog, gallwch chi wneud y byrbryd llawn egni hwn ar gyfer unrhyw foment newynog. Mae’n iach ac yn cyd-fynd yn berffaith â’ch diet colli pwysau. Cael y rysáit yma.

2. Ergyd tatws

Aloo a namak – dyma’r cyfan sydd ei angen arnoch i wneud y hoff fyrbryd tatws hwn erioed. Mae’r brathiad crensiog yn berffaith ar gyfer unrhyw fyrbryd amser te. Cliciwch yma i weld y rysáit.

3. Tan Papadi

Dau gynhwysyn a 5 munud – mae’r papadi defnyddiol hwn ar gyfer yr holl adegau hynny pan nad oes gennym ddigon o amser a bwyd yn y gegin. Yn syml, gwnewch y byrbryd crensiog hwn ar gyfer pangiau newyn sydyn a mwynhewch eich blasbwyntiau hefyd. Cliciwch yma i weld y rysáit.

4. Pizza carb-isel

Dim crwst, dim ond topins toddi yn eich ceg i gael y mwynhad mwyaf – mae’n hawdd gwneud y pitsa carb-isel 2 gynhwysyn hwn yn y microdon. Y cyfan sydd ei angen arnoch chi yw llawer o gaws a phupur. Dewch o hyd i’r rysáit yma.

3. pasta sbigoglys

Dyma’r rysáit pasta hawsaf y gallwch chi ei wneud o’r dechrau. Heb dylino toes i wneud pasta. Rhowch y sbigoglys a’r blawd mewn cymysgydd i gael y toes a’i dorri’n ddarnau cyfartal i ferwi. Bydd y pasta yn barod i’w gymysgu â’ch hoff sawsiau. Dyma’r presgripsiwn.

4. cacen siocled

Pryd bynnag y bydd y chwant am rywbeth llawn siwgr a siocledi yn taro, ewch draw i wneud y gacen siocled hawdd hon sydd ond angen wyau a sglodion siocled. Dewch o hyd i’r rysáit yma.

5. Barfi Banana

Os mai dim ond pwdin Indiaidd traddodiadol sydd ei eisiau ar eich daflod desi, yna nid yw’n gwella o gwbl na’r barfi hwn, sy’n cael ei wneud heb ddim byd ond banana a menyn. Cliciwch yma i weld y rysáit.

Trowch eich cegin wag yn baradwys gourmet gyda’r ryseitiau hawdd hyn.


Am Neha GroverDeffrodd y cariad at ddarllen ei reddfau ysgrifennu. Mae Neha yn euog o gael obsesiwn dwfn ar unrhyw beth â chaffein. Pan nad yw hi’n arllwys ei meddyliau ar y sgrin, gallwch chi ei gwylio’n darllen dros goffi.

Leave a Comment

Your email address will not be published.