Ryseitiau barbeciw haf a’r cynfennau i fynd gyda nhw

oesMae barbeciw’r haf yn ei anterth, a chyda hynny mae’r cylchdro arferol o lysiau golosg, salad pasta enwog eich teulu, a phowlenni o sglodion. Rydych chi’n gwyro tuag at y clasuron flwyddyn ar ôl blwyddyn, ac am reswm da. Ond os ydych chi eisiau bwydlen gydag ychydig mwy o oomph, cymerwch y tip hwn (sy’n syml iawn, yn faethlon iawn) o gogydd i galon.

Ar gyfer y cogydd a steilydd bwyd Carla Contreras, mae’r cyfan yn dechrau gyda chynhwysion tymhorol. “Mae bwydydd sy’n tyfu gyda’i gilydd fel arfer yn mynd gyda’i gilydd,” meddai. “Tomatos, eirin gwlanog, ffa gwyrdd ac ŷd. Rwyf wrth fy modd yn defnyddio cynnyrch lleol fel seren fy marbeciws haf, o saladau i lysiau wedi’u grilio a phwdinau hyd yn oed.”

O’r fan honno, cabinet condiment wedi’i stocio yw’r allwedd. “Mae mayonnaise a sos coch yn stwffwl yn fy oergell,” meddai Contreras. “Maen nhw’n rhan o hanes bwyd fy nheulu ac yn ein helpu ni i greu’r atgofion fydd yn cael eu cofio am genedlaethau i ddod.” Ar gyfer cynhwysion o ansawdd uchel, dim siwgr ychwanegol, a blasau y gwyddoch y bydd eich ffrindiau a’ch teulu yn eu caru, mae Contreras yn dewis cyfres lawn o gonfennau, sawsiau, dresinau a dresinau Primal Kitchen i wella’ch amrywiaeth.

“Wrth ychwanegu confennau, sawsiau a dresin, chwaraewch gyda chyffyrddau fel hallt a melys,” mae hi’n argymell. “Dyna pam mae byrgyrs a sos coch yn gyfuniad mor glasurol. Peidiwch â bod ofn arbrofi, dydych chi byth yn gwybod oni bai eich bod chi’n ceisio!”

O bysgod wedi’u grilio i fyrgyrs ffa du, darganfyddwch sut mae pob pryd yn cael ei wella gyda chyfuniadau sesnin gwych isod, a pharatowch i arbrofi.

Sgroliwch i lawr am ryseitiau barbeciw haf a’u cyfuniadau sesnin ysbrydoledig.

Mae Contreras yn cyfuno Chipotle Lime Mayo gyda cilantro wedi’i dorri a chaws cotija, yn ei doddi dros ŷd wedi’i grilio ar y cob, ac yn addurno’r cynnyrch gorffenedig â lletemau calch. Ar gyfer dewis arall wedi’i ddadadeiladu, gweinwch ŷd cynnes oddi ar y cob gyda’ch saws dipio cartref ar yr ochr. “Mae bwyd bob amser yn fwy o hwyl i’w fwyta pan fyddwch chi’n chwarae gyda blas ac ansawdd,” meddai Contreras. Llysiau torgoch, cwrdd â dip crensiog a sbeislyd.

rysáit barbeciw haf gydag wyau diafol a mwstard sbeislyd

2. Wyau wedi’u Berwi’n Galed + Mwstard Sbeislyd = Wyau Diafol

Mae’r wyau cythreulig hyn yn dwyn i gof hiraeth yr haf gydag awgrym annisgwyl o fwg a tharten. Taflwch melynwy caled gyda mayonnaise calch chipotle, mwstard brown sbeislyd a finegr, yna ewch yn wallgof am garnishes. “Mae digonedd o berlysiau ffres yn ystod yr haf ac maent yn ffordd arall o wella bwyd,” meddai Contreras. “Ceisiwch ychwanegu basil ffres, mintys, cennin syfi, teim, neu oregano i’ch ryseitiau.”

rysáit barbeciw haf gyda salad tatws a mayonnaise

3. Tatws + Mayonnaise = Salad Tatws

I gael pryd ochr swmpus, trowch y tatws wedi’u berwi gyda dresin iogwrt Groegaidd a mayonnaise hufennog a rhowch dunelli o’r perlysiau ffres hynny ar eu top. “Nid yw’n cymryd llawer i greu bwyd blasus. gan ychwanegu [basics like] bydd halen, pupur, ac ychydig o asid fel sudd lemwn neu finegr yn gwneud i’ch bwyd sefyll allan,” meddai Contreras. “Mae hefyd yn gwneud i flasau condiments, sawsiau a sawsiau ganu.” Ti Efallai rhowch gynnig ar yr hen rysáit teulu hwnnw am ei arian.

rysáit barbeciw haf gyda byrgyrs a sos coch

4. Ffa Du + Quinoa + Ketchup = Byrgyrs Ffa Du

Cofiwch ddamcaniaeth Contreras bod blasau cyferbyniol yn denu? Byddwch yn plesio pob daflod ar eich patio gyda byrgyrs planhigion (meddyliwch am ffa, cwinoa, blawd almon, a mymryn o soia) a sos coch organig, sydd gyda’i gilydd yn gwneud hynny. Mae opsiwn di-siwgr Primal Kitchen yn darparu blas haf eiconig heb unrhyw siwgr ychwanegol, ac mae’r botel gwasgu newydd yn gwneud ail (a thrydydd) dogn yn hynod hawdd a di-drafferth.

rysáit barbeciw haf gyda physgod sbeislyd a jalapeño mayonnaise

5. Pysgod wedi’i Grilio + Calch Jalapeño Mayo = Salad Pysgod Sbeislyd wedi’i Grilio

Yn bennaf, mae’r haf yn ymwneud â chreu atgofion. “Rwy’n hiraethu am y ryseitiau hiraethus yr oedd fy mam yn arfer eu gwneud pan oeddwn yn fach (yr wyf yn awr yn ei wneud ar gyfer fy mhlant),” meddai Contreras. Salad tiwna ei fam sydd ar frig y rhestr. Am dro, mae’n hoffi cymysgu tiwna wedi’i grilio, eog neu ddraenog y môr gyda mayonnaise jalapeno-calch (dod o hyd i’r saws holl-blanhigyn yn yr eil oergell), sudd sitrws, halen a phupur.

Cyngor Pro: Cyn troi’r gwres ymlaen, gorchuddiwch y gratiau neu’r badell yn rhydd gyda chwistrell olew afocado. Mae’r pwynt mwg uchel a hyd yn oed cotio yn creu gwead crensiog a’r marciau gril hardd hynny yn arddull bwyty. Bistro yn yr iard gefn, ar agor i’r cyhoedd.

Mae Primal Kitchen yn cynnig gostyngiad o 20 y cant i ddarllenwyr Well+Da ledled y safle gyda chod WELLGOOD20. Stociwch cyn eich barbeciw haf nesaf.

Llun uchaf: Primal Kitchen a W+G Creative

Leave a Comment

Your email address will not be published.