Ryseitiau Biscoff | 7 Ffordd Hawdd iawn o Ddefnyddio Biscoff Yn Eich Pobi

Pe gallai’r nefoedd ffitio i mewn i gynhwysydd clir, rwy’n amau ​​​​y byddai’n edrych fel jar o wasgariad Biscoff. Y menyn cwci hynod flasus hwn yw’r union ddiffiniad o moreish. Dyma saith ffordd i’w ddefnyddio yn y gegin:

Defnyddiwch ef fel llenwad cwci.

Gwnewch gwcis biscoff gludiog, gooey arddull Americanaidd trwy eu llenwi â llwy de o biscoff wedi’i rewi. Mae rhewi dognau bach o Biscoff ar hambwrdd yn ei gwneud hi’n haws gweithio ag ef yn gyntaf, gan ei atal rhag toddi yng ngwres eich dwylo. Mae hefyd yn golygu, unwaith y bydd y cwcis wedi’u pobi, mae gan y ganolfan ganolfan toddi; perffaith ar gyfer cymryd y ciplun Instagram ‘egwyl cwci’ perffaith.

Haen mewn cacen oergell

Mae cacen oergell Biscoff yn gyfoethog iawn ac yn hawdd i’w gwneud. Cyfunwch eich Biscoff gyda hufen chwipio a siwgr a’i ddefnyddio i wneud math o Biscoff tiramisu: leiniwch badell gacen gyda cling film, gosodwch haen o fisgedi ar y gwaelod a’r brig gyda dollop o’ch cymysgedd hufen cyn ailadrodd y camau tri neu bedwar. mwy o weithiau (gorffen gyda chracyrs fel haen uchaf). Unwaith y bydd wedi rhewi, trowch ef ar blât, ei dorri’n ddognau a’i weini gyda ffrwythau. Mae Hufen Chwipio Biscoff hefyd yn dopin blasus ar gyfer pavlova neu’n llenwad ar gyfer nyth meringue.

Chwipiwch ef yn gacen gaws

blasus

Chwisgiwch y Biscoff yn gaws hufen i wneud y llenwad ar gyfer cacen gaws biscoff heb ei phobi neu ei chynhesu i lacio ei gwead a’i arllwys dros ben cacen gaws fanila arferol i ddiferu’n oddefgar i lawr yr ochrau (gallwch wneud yr un peth gyda thartenni siocled hefyd). Ar gyfer cacen gaws wedi’i phobi, rhowch y biscoff ar y top ychydig cyn ei roi yn y popty a defnyddiwch bigyn dannedd neu sgiwer i greu chwyrliadau.

Trowch yr hufen toes i mewn

Chwipiwch biscoff i’r cwstard am bwdin bara menyn i roi nodyn wedi’i garameleiddio’n ddwfn iddo. A pheidiwch â glynu gyda thafelli o dorth safonol – ceisiwch ddefnyddio brioche, croissants neu hyd yn oed pain au chocolate ar gyfer y whimsy eithaf.

Taenwch ef ar eich rholiau sinamon.

Cyn i chi rolio’r toes ar gyfer eich rholiau sinamon, rhowch Biscoff wedi’i doddi dros y brig i’w cyflymu i Planet Scrumptious. Dim ond trwy ychwanegu Caramel-Biscoff y gwneir y cyfuniad o sinamon, siwgr brown a menyn yn well. Hefyd, i gael ychydig mwy o candy, gallwch chi arllwys mwy o’r pethau da ar ben eich rholiau hufen iâ a thaenu rhai cwcis crymbl ar gyfer gwead; anrheg gyffredinol!

Rhowch ef ar dost banana

Cyfnewidiwch fenyn cnau daear traddodiadol ar dost banana wedi’i ffrio am sbred Biscoff pan fydd eich cypyrddau’n wag a’ch dant melys angen dos cyflym o siwgr heb ei edwino. Oes gennych chi sglodion siocled yn mynd o gwmpas? Taflwch nhw hefyd.

Troellwch ef ar eich Rocky Road

ffordd greigiog biscoff

Daniel Harding

Ysgwyd Biscoff yn siocled wedi’i doddi, malws melys, cwcis wedi’u torri a phecans ar gyfer bisged ffordd greigiog gyda blas caramel a phecan. Mae hwn yn opsiwn da ar gyfer gwerthu cacennau ysgol oherwydd gall plant ymuno ac nid oes angen popty. Yn syml, cymysgwch, arllwyswch i mewn, a’i roi yn yr oergell cyn ei dorri’n sgwariau.

Mae’r cynnwys hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti ac yn cael ei fewnforio i’r dudalen hon i helpu defnyddwyr i ddarparu eu cyfeiriadau e-bost. Efallai y gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar piano.io

Leave a Comment

Your email address will not be published.