Ryseitiau blasus ac iach ar gyfer cawl a stiwiau

Mae fy hoff gawliau bwyd iach, go iawn a stiwiau ar gyfer teuluoedd prysur i’w gweld isod. Mae’r holl ryseitiau’n rhydd o rawn, yn ddewisol o ran llaeth, ac wedi’u cymeradwyo gan blant. Angen help i gynllunio’ch prydau? Edrychwch ar fy ngwasanaeth cynllunio prydau bwyd!

cajun gumballaya

Gyda rhywfaint o wreiddiau Louisiana, mae Cajun Gumbalaya (hefyd wedi’i sillafu gumbolaya) yn ffefryn teuluol yma. Cyfunwch flasau gumbo a jambalaya ar gyfer rysáit hynod flasus. Fel maen nhw’n dweud: “Laissez les bons temps rouler” (Gadewch i’r amseroedd da dreiglo!). Beth yw Gumbalaya? Rydw i hefyd wedi bod yn dipyn o dorri rheolau erioed, felly tra bod Gumbo …

darllen mwyRysáit Cajun Gumbolaya

Erioed wedi clywed y dywediad “Mae powlen o gawl garlleg y dydd yn cadw’r meddyg draw”? Iawn, efallai ddim yn union beth mae’r dywediad yn ei ddweud, ond yn fy marn i, mae’r cawl garlleg hwn yn achos lle mae iechyd da a blas da yn dod at ei gilydd! Mae garlleg yn berlysiau a chynhwysyn coginio gwych yr wyf bob amser yn ei gadw yn y gegin yn …

darllen mwyRysáit Cawl Garlleg Rhost Tawelu
Rysáit Cawl Cyw Iâr Cartref Mecsicanaidd

Does dim byd dwi’n hoffi mwy na chawl ar noson oer! Mae’r Cawl Taco Cyw Iâr hwn yn ffordd berffaith o gymysgu pethau pan fydd angen seibiant arnoch o falu taco nos Fawrth, a hefyd, gall y rhan fwyaf ohono ddod o’ch pantri a’ch rhewgell i gael pryd brys cyflym, ond yn dal i fod yn …

darllen mwyCawl Taco Cyw Iâr (Popty Araf a Pot Gwib)

Mae pobl sy’n newydd i fwyta bwyd go iawn yn aml yn pendroni sut mae’n bosibl coginio pob pryd gartref pan fyddwch chi’n deulu prysur. Rwy’n coginio’r rhan fwyaf o brydau gartref ac nid wyf yn teimlo fy mod wedi fy llethu. Y rheswm yw fy mod bob amser yn chwilio am brydau un pot syml y gallaf eu chwipio’n gyflym. Mae’r tomato yma…

darllen mwyCawl bresych gyda thomato mewn pot

Chwilio am frecwast Nadoligaidd ar gyfer Dydd San Padrig ar ôl ysgwyd shamrock iachach i frecwast? Mae gen i’r ateb i chi! Rwy’n hoffi bwyta yn ystod y tymor pan allaf ac mae’r cawl hwn yn manteisio’n llawn ar hynny. Mae’n gwneud defnydd da o ffefrynnau’r gwanwyn fel cennin, asbaragws, artisiogau a sbigoglys. Mae hefyd yn foddhaol o hufenog ond yn rhyfeddol o ysgafn. Na…

darllen mwyCawl Llysiau’r Gwanwyn Hufenog

O cawl cyw iâr…maen nhw’n ei alw’n fwyd enaid, ac mae’n sicr yn taro’r smotyn ar ddiwrnod oer o aeaf neu pan fydda i dan y tywydd. Rwyf hefyd wrth fy modd yn gwneud y cawl cyw iâr hwn (a chawliau eraill) yn ystod y gaeaf i gael ychydig mwy o broth asgwrn cartref i mewn i’m diet. Mae’n ymddangos yn gyfartal …

darllen mwyY rysáit cawl llysiau cyw iâr gorau (+ Amrywiadau)

Mae’n rhaid i gawl fod yn un o fy hoff bethau i’w wneud. Maent yn perthyn i’r categori gwych hwnnw o brydau un pot: protein, llysiau, popeth sydd ei angen arnoch, i gyd mewn un bowlen. Yn ganiataol, nid ydyn nhw bob amser yn rhedeg trwy gydol y flwyddyn (does neb eisiau bwyta powlen stemio o gawl muligatawny ym mis Awst), ond yn ystod tymhorau amrywiol y …

darllen mwyCawl Tatws Melys Zuppa Tuscan

Rwyf wrth fy modd â phryd o fwyd un-pot cyflawn, ac mae cawl yn lle gwych i bacio amrywiaeth eang o lysiau lliwgar. Mae’r Cawl Stuffed Llysiau Calonog hwn gyda Selsig Eidalaidd yn newid braf o’r arfer ac rwy’n ei wneud pan fydd y tywydd yn ddigon oer. Gôl ar gyfer eleni: Rhewi sboncen fy ngardd (sef…

darllen mwyCawl Llysiau Selsig Eidalaidd swmpus (rysáit un pot)

Roeddwn i wrth fy modd yn gwneud cawl tatws, clam chowder, a chawliau a stiwiau tatws eraill. Nawr nad ydym yn bwyta tatws gwyn yn aml iawn, nid oeddwn wedi gwneud dim ers blynyddoedd. Des o hyd i fy hen rysáit cawl tatws pan oeddwn yn glanhau fy nghypyrddau a phenderfynais roi cynnig ar fersiwn tatws melys yn lle hynny. …

darllen mwyRysáit Cawl Tatws Melys wedi’i Llwytho

Mae fy nheulu wrth eu bodd â bwyd Indiaidd, felly rydw i bob amser yn chwilio am ryseitiau Indiaidd iach i roi cynnig arnynt gartref. Mae’r rysáit cawl muligatawny hwn wedi dod yn un o’n ffefrynnau. Mae mor syml i’w wneud, ond mae’n pacio cymaint o flas. Beth yw Cawl Indiaidd Mulligatawny? Mae cawl Mulligatawny yn gawl Indiaidd a ddaeth yn boblogaidd yn Lloegr yn ystod cyfnod Prydain…

darllen mwyCawl Mulligatawny Indiaidd (Heb Glwten, Llaeth Dewisol)

Dwi’n ffan mawr o gawl. Mae’n hawdd ei gymysgu gyda’i gilydd, yn hawdd i’w rewi ar gyfer hwyrach, ac yn ddewis pryd iach. Mae fy nheulu hefyd yn hoff iawn o flasau Mecsicanaidd a De-orllewinol, felly creais y Cawl Tortilla Cyw Iâr hwn i gymysgu’r ddau gyda’i gilydd. Cawl Tortilla Cyw Iâr Iach Rwy’n hoffi cymryd hen hoff ryseitiau a’u gwneud yn iachach. …

darllen mwyCawl Tortilla Cyw Iâr – Ffefryn y plantos!
Cawl cnau coco Thai

Mae cawl a stiwiau yn ddewis gwych ar gyfer nosweithiau neu brynhawniau cŵl pan fyddwch chi eisiau rhywbeth swmpus i’ch cynhesu. Maen nhw hefyd yn hawdd i’w gwneud ac yn llawn maetholion, sy’n eu gwneud yn un o’m syniadau am brydau bwyd ar gyfer nosweithiau prysur yr wythnos. Rysáit Iach Tom Kha Gai Mae bwyd Thai fel arfer yn eithaf iach…

darllen mwyTom Kha Gai (Cawl Cnau Coco Thai)
Grain Syml Am Ddim Cawl Tomato Am Ddim Llaeth

Rwyf wrth fy modd ag agosrwydd y tywydd cawl yn ein tŷ ni, pan fydd y Instant Pot yn dechrau byw ar y cownter a’ch holl hoff fwydydd cysur tywydd oer yn dechrau eu cylchdroi. Yn wir, cawl tomato oedd un o fy hoff gawl cyn i mi newid i ddiet bwyd go iawn. Nawr, nid wyf yn meddwl y gallaf fwyta’r tun …

darllen mwyRysáit Cawl Tomato Syml (Stovetop neu Instant Pot)

Weithiau, pan fydd hi’n oer neu os ydych chi’n teimlo’n ddrwg, does dim byd gwell na chawl broth poeth. Mae’r cawl miso hwn yn cyfuno cawl esgyrn sy’n llawn maetholion â buddion probiotig miso. A byddwch hefyd yn cael buddion fitaminau a mwynau o lysiau. Gwnewch swp mawr i’r teulu cyfan neu dim ond…

darllen mwyRysáit cawl miso hawdd (gyda llysiau)

Rwy’n hapus i ddweud bod fy sgiliau cynllunio prydau bwyd a pharatoi wedi gwella cryn dipyn yn y blynyddoedd ers coleg. Yn y dyddiau hynny, roedd y rhan fwyaf o brydau bwyd yn cynnwys cymryd bwyd o gwrt bwyd y campws. Yn ffodus roedd ganddyn nhw far salad teilwng a swshi neu wn i ddim a fyddwn i wedi cael llawer o lysiau! …

darllen mwyRysáit Cawl Gollwng Wy Hawdd

Mae’r cawl mor dda! Fy hoff beth am gawl yw ei fod yn fwyd cysurus sydd hefyd yn faethlon. Mae cawl yn cynnwys protein iach a cholagen o’r cawl (os yw wedi’i wneud o gig), ac fel arfer mae’n ffordd hawdd o gynnwys digon o lysiau sy’n llawn gwrthocsidyddion yn eich diet. Mae’r Cawl Cheddar Brocoli hwn yn …

darllen mwyCawl Cheddar Brocoli Hufenol
stiw cig eidion byrgwnd

Ar ôl i fy ngŵr a minnau weld Julie a Julia (ffilm dda!), dechreuais fwynhau bwyd Ffrengig. Roedd Boeuf Bourguignon (aka Bwrgwyn Cig Eidion) eisoes yn eithaf iach i ddechrau, a gallwn ei wneud gyda chynhwysion oedd gennyf eisoes wrth law. Mewn gwirionedd dyna’r cyfan sy’n cael ei wneud i fod yn …

darllen mwyRysáit Boeuf Bourguignon Hawdd (Cig Eidion Byrgwnd)
Cawl Twrci Diolchgarwch dros ben

Yn dibynnu ar eich traddodiadau teuluol, mae’r diwrnod ar ôl Diolchgarwch yn gyffredinol yn cymryd dwy ffurf: diwrnod llawn o siopa Dydd Gwener Du neu (yr hyn a wnawn) diwrnod o ymlacio iawn a dim coginio o gwbl! Mae bwyd dros ben diolchgarwch yn flasus y tro cyntaf, ond yn llai demtasiwn ar gyfer y trydydd neu’r pedwerydd pryd yn olynol. Mae’r twrci cartref dros ben hwn…

darllen mwyCawl Twrci dros ben Hawdd
rysáit cawl pwmpen cartref

Mae’n dymor…i bwmpen beth bynnag! Mae pastai pwmpen, bara pwmpen, latte pwmpen a mwy ym mhobman yr adeg hon o’r flwyddyn. Mae rhai ohonom wrth ein bodd ac mae rhai ohonom yn ei gasáu…ond rwy’n hollol mewn love camp! Mae’r rysáit cawl cnau menyn hwn sydd wedi’i wneud o’r crafu yn bryd cwympo cyflym a swmpus. Bonws ychwanegol… mewn…

darllen mwyCawl Pwmpen Cartref – Hoff y Cwymp!

Wrth dyfu i fyny roeddwn i wrth fy modd â chawl winwnsyn Ffrengig wedi’i wneud o becynnau cawl sych (bellach rwy’n gwneud yr un cymysgedd gartref gyda chynhwysion bwyd go iawn). Nawr, rwyf wrth fy modd yn gweini pot mawr o gawl cartref ar gyfer swper. Mae prydau un pot bob amser yn gyfleus iawn ac yn gwneud bwyd dros ben gwych. Ac mae cawliau yn gyffredinol yn bodloni’r gofynion iach hefyd. …

darllen mwyCawl Winwns Ffrengig Authentic
Rysáit chili heb ffa

Mae’r rysáit chili cyflym hwn heb ffa yn bryd syml a llawn ar ddiwrnod cŵl. Gellir ei wneud mor sbeislyd (neu beidio) ag y dymunwch a bydd hyd yn oed y plant yn ei lyncu. Yn gyffredinol rydyn ni’n osgoi lectins, felly dwi’n gwneud fy chili heb ffa. Rhowch gynnig arni a dywedwch wrthyf sut rydych chi’n ei hoffi …

darllen mwyRysáit Chili Heb Ffa (Cyfeillgar i Paleo a Keto)
Rysáit Pot Pho Instant

Nid wyf yn arbenigwr ar fwyd Fietnameg, ond rwy’n gefnogwr mawr. Mewn gwirionedd, mae rhoi cynnig ar seigiau o ddiwylliannau eraill yn rhywbeth yr ydym wrth ein bodd yn ei wneud i gael mwy o amrywiaeth yn ein diet. Pan wnaethon ni ddarganfod pho, roedden ni’n gwybod bod gennym ni ffefryn teuluol newydd ar ein dwylo. Er gwaethaf ei enw byr, mae gan pho flas gwych …

darllen mwyPho Cartref gyda Zoodles (opsiwn Instant Pot)
Sut i wneud cawl llysiau Bielers - ar gyfer dadwenwyno a glanhau

Ychydig o weithiau’r flwyddyn, pan fydd y plant yn mynd yn hŷn neu’r tymhorau’n newid (fel maen nhw’n anochel yn ei wneud), mae’n rhaid i mi ddringo i affwys tywyll ein atig i ddod o hyd i’r meintiau dillad nesaf ar gyfer eu cypyrddau dillad capsiwl. Dwy awr yn ddiweddarach, mae gan bawb wardrobau (ail-law) newydd wedi’u trefnu’n berffaith a dwi’n tisian fel gwallgof. …

darllen mwyRysáit Cawl Llysiau Bieler (ar gyfer dadwenwyno a glanhau)
Sut i wneud hufen iachach o gawl madarch

Mae hufen o gawl madarch yn gynhwysyn cyffredin mewn ryseitiau wrth i dywydd oerach agosáu. Mae’r pryd iach, cysurus hwn mewn powlen yn haeddu ei le ochr yn ochr â chawliau a stiwiau tymhorol. A fydd hufen go iawn o gawl madarch yn codi? Yn anffodus, mae’r rhan fwyaf o hufenau …

darllen mwyHufen cartref o gawl madarch

Leave a Comment

Your email address will not be published.