Ryseitiau Blwch Cinio Hawdd: 6 Ryseitiau Reis Cyflym y Gallwch eu Gwneud mewn 5 Munud

Mae’r misoedd o gaethiwed wedi dod i ben o’r diwedd ac ychydig ar y tro rydyn ni’n dod yn ôl i normal. Mae ysgolion a swyddfeydd yn agor; hynny yw, mae’n bryd paratoi’r bocs bwyd ar gyfer gwaith ac ysgol. Gadewch i ni gytuno, gall penderfynu beth i’w bacio ar gyfer cinio fod yn eithaf diflas, yn enwedig ar ôl bod allan o ymarfer am bron i ddwy flynedd. Dyna pam, heddiw, rydym yn chwilio’n gyson am ryseitiau cyflym a hawdd y gallwn eu paratoi mewn dim o amser a’u cario mewn cynwysyddion tiffin yn hawdd. Yn ystod ein hymchwil, daethom ar draws fideo sy’n dangos sut i wneud prydau cyflym o reis dros ben, hefyd mewn pum munud yn unig. Mae’n swnio’n berffaith; Nid yw fel hyn?

(Darllenwch hefyd: Reis wedi’i Ffrio, Pulao a Tehri: 5 Seigyll Reis y Gallwch eu Gwneud Gyda Llysiau dros ben)

Fe wnaethon ni brofi pob un o’r ryseitiau hyn ac felly roeddem yn meddwl y byddem yn eu rhannu gyda chi. Mae’r ryseitiau hyn yn cael eu rhannu gan y vlogger bwyd Parul ar ei sianel YouTube ‘Cook With Parul’. Felly, heb ragor o wybodaeth, gadewch i ni eich tywys trwy’r ryseitiau.

Ryseitiau Reis dros ben – Dyma 6 rysáit bocs bwyd y gellir eu gwneud mewn 5 munud:

1. Matar Paneer Reis wedi’i Ffrio:

I wneud y pryd hwn, mae angen reis wedi’i ferwi, ghee, paneer, pys, winwnsyn, tsilis gwyrdd, dail coriander, dail llawryf, pupur du, ewin, cardamom, hadau cwmin, powdr chilli coch, garam masala, a halen i flasu.

Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw tymheru’r sbeisys mewn ghee, ffrio’r tsilis gwyrdd a’r nionyn, ychwanegu reis wedi’i ffrio, garam masala a halen a chymysgu’r cyfan gyda’i gilydd.

2. Reis gyda winwns:

I wneud y pryd hwn, mae angen reis wedi’i ferwi, ghee, hadau cwmin, sinsir, chili gwyrdd, dail cyri, winwnsyn wedi’i dorri, halen, powdr chili coch, tyrmerig, powdr pupur du, coriander.

I wneud y pryd hwn, cynheswch y ghee ac ychwanegwch y sbeisys. Yna ychwanegwch sinsir, tsili, nionyn a dail cyri a halen a choginiwch i gyd gyda’i gilydd. Ychwanegwch y reis, ei gymysgu a’i addurno gyda dail coriander wedi’i dorri’n ffres.

3. Schezwan Fried Rice:

I wneud y pryd hwn, mae angen reis, olew, sinsir, garlleg, winwnsyn, chili gwyrdd, ffa gwyrdd, pupur cloch, bresych, moron, halen, pupur du, ac wrth gwrs saws Schezwan.

Dechreuwch gydag olew gwresogi a ffrio’r llysiau. Yna ychwanegwch halen, pupur du a saws schezwan a chymysgu popeth yn dda. Ychwanegu reis a chymysgu; ac yn olaf addurno gyda shibwns wedi’u torri. Rydych chi’n cael pryd hynod flasus yn barod mewn dim o amser.

4. Pulao o lysiau:

I baratoi’r pryd hwn, mae angen reis, ghee, deilen llawryf, cardamom, pupur du, sinamon, cardamom, hadau cwmin, winwnsyn, chili gwyrdd, sinsir, blodfresych, moron, pupur cloch, ffa gwyrdd, pys, halen, garam masala, a dail coriander, cilantro.

Cynhesu’r ghee a thymheru’r sbeisys sydd ynddo. Yna ychwanegwch y llysiau a’u coginio gyda halen. Ychwanegwch reis, garam masala, ghee, cymysgwch bopeth gyda’i gilydd ac mae’r pulao llysiau yn barod i’w fwynhau.

(Darllenwch hefyd: Sut i Wneud Reis Wedi’i Ffrio Cyw Iâr Cyflym a Hawdd mewn 30 Munud)

5. Curd Reis:

Yn draddodiadol, a elwir yn Thayir Sadam, mae’r pryd hwn yn galw am reis, ceuled, halen, olew, mwstard, cwmin, gram gwyn, dail cyri, ffenigl, sinsir, cashew, chili gwyrdd, winwnsyn, chili coch, a choriander.

Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw cymysgu ceuled a reis ac ychwanegu sbeisys cynnes ato. Addurnwch â dail coriander a’i weini.

6. Chana Dal Pulao:

I wneud y pryd hwn, mae angen reis, ghee, hadau mwstard, hadau cwmin, colfach, dail llawryf, ewin, pupur du, cardamom, sinamon, winwnsyn, chili coch, chili gwyrdd, past garlleg sinsir, tatws, Bengal gram, tyrmerig. powdr, powdr chili coch, powdr cwmin, powdwr coriander, garam masala, halen, sudd tamarind a choriander wedi’i dorri’n fân.

Er ei fod yn edrych fel cynhwysion cywrain, ond peidiwch â phoeni; mae’r rysáit hwn mor syml. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw coginio’r holl gynhwysion mewn popty pwysau, ychwanegu reis, dŵr a choginio pwysau dros wres isel, nes bod chwiban yn chwythu. Dyna i gyd. Mae’r reis yn barod i’w fwynhau.

Gwyliwch y fideo manwl o ryseitiau bocs bwyd isod:

Rhowch gynnig arnyn nhw i gyd a dywedwch wrthym pa un roeddech chi’n ei hoffi fwyaf.

Leave a Comment

Your email address will not be published.