Ryseitiau cacen siocled blasus ond hawdd i drin eich anwyliaid

Mae teulu’n dathlu’r cwlwm cysegredig rhwng rhiant a phlentyn, yn ogystal â rhwng brawd a chwaer, ac mae pob penwythnos, gwyliau, neu ddathliad yn achlysur perffaith i chi drin eich anwyliaid i ddanteithion anhygoel. A beth all fod yn anrheg well na thrin eich teulu i gacennau blasus? Hefyd, pan fyddwch chi’n pobi’r gacen ar eich pen eich hun ac yn ychwanegu rhywfaint o’ch cariad a’ch gofal am eich anwyliaid, mae’r gacen honno’n sicr o ddod y gacen orau yn y byd. Felly p’un a ydych yn rhedeg allan o syniadau ar beth i gael eich babi ar gyfer pen-blwydd neu os ydych ar gyllideb; Gwisgwch het eich cogydd a pharatowch gacen flasus i’ch brawd yng ngŵyl Raksha Bandhan. Dyma ddwy rysáit cacen hawdd a blasus gan y cogydd Ashita Baijal, sylfaenydd Me:ette Atelier a Patisserie ar gyfer eich anwyliaid.

cacen fwd

Pwy sydd ddim yn caru siocled? Bydd eich teulu wrth eu bodd â’r gacen fwd siocled gyfoethog hon. Mae hyn yn ei gwneud yn gacen ddathlu berffaith gan ei bod yn gyfoethog mewn siocled, llyfn a’r gacen mwyaf hufennog.

Cynhwysion ar gyfer Teisen Fwd

 • Menyn: 660g
 • Siocled tywyll: 660g
 • Coffi: 70
 • Dŵr: 480
 • Blawd: 750
 • Powdr coco: 150
 • Sodiwm bicarbonad: 5
 • Siwgr: 1200
 • Wy: 600
 • Olew: 300
 • Llaeth menyn: 300
 • Powdr pobi: 25

Dull:

 • Y cam cyntaf yw cymryd yr holl gynhwysion sych blawd, powdr coco, soda pobi, powdr pobi a choffi. Hidlwch bob un o’r cynhwysion sych hyn yn unigol i sicrhau nad oes unrhyw lympiau.
 • Cymysgwch yr holl gynhwysion sych gydag atodiad padlo am tua 2 funud. Cadwch eich cyflymder cymysgu ar ganolig i sicrhau eich bod chi’n cael cymysgedd llyfnach.
 • Cymerwch y siwgr, olew, wy a llaeth enwyn mewn powlen a’u cymysgu gyda’i gilydd. Rhaid i chi sicrhau bod yr holl gynhwysion hyn yn emwlsio’n dda.
 • Toddwch y menyn a chymerwch y menyn wedi’i doddi a’r siocled tywyll hwn ar wahân. Ar ôl hynny, rhowch y ddau gynhwysyn hyn at ei gilydd i wneud ganache ar gyfer eich cacen.
 • Nawr ychwanegwch y menyn a’r ganache siocled at eich affeithiwr popsicle. Curwch nhw ar gyflymder isel neu ganolig am ychydig funudau.
 • Ychwanegwch eich powlen barod o siwgr, wy, olew, a llaeth enwyn i’r cytew uchod.
 • Yn olaf, cymysgwch ychydig o bowdr coffi mewn dŵr cynnes a’i ychwanegu at y toes.
 • Arllwyswch y màs hwn i’r mowld a’i bobi mewn popty wedi’i gynhesu ymlaen llaw ar 180 ° C am 30 i 40 munud.

Mae pastai mwd hynod hawdd a rhyfeddol yn barod i’w mwynhau nawr. Am ychydig mwy o flas, gallwch ychwanegu ychydig o hufen iâ neu hufen chwipio ar ei ben.

Dim Pobi Cacen Gaws Oreo

Nawr, pwy sydd ddim yn caru caws ac Oreos? Dychmygwch roi’r ddau gynhwysyn blasus hyn at ei gilydd a gwneud cacen heb bobi hyd yn oed. Onid yw hynny’n swnio’n anhygoel? Mae angen llai o gynhwysion ar gyfer Dim Cacen Gaws Oreo Pobi ac mae’n eithaf hawdd i’w wneud. Gweinwch y rysáit diddorol hwn i’ch teulu y penwythnos hwn i gael ychydig mwy o gariad ganddynt.

Cynhwysion ar gyfer Dim Pobi Oreo Cacen Gaws

 • 2 becyn o Oreo: fanila neu siocled yn ôl eich dewis
 • Caws hufen: 100g
 • Hufen chwipio: 250ml
 • Dyfyniad fanila: ¼ llwy fwrdd
 • Menyn wedi’i doddi: 2 lwy fwrdd
 • Siwgr powdr: 3 llwy fwrdd

Dull

 • Cymerwch becyn o Oreos mewn powlen gymysgu fawr. Dechreuwch stwnsio’r Oreos yn ysgafn gyda diwedd sbatwla neu beth bynnag sydd gennych wrth law. I mewn i’r Oreos wedi’i falu, ychwanegwch fenyn wedi’i doddi. Cymerwch eich amser i’w cymysgu nes eu bod yn gwneud toes.
 • Nawr, cymerwch sosban a thaenwch y gymysgedd hon yn gyfartal gyda chymorth sbatwla. Hefyd, fflatiwch frig y gymysgedd.
 • Rhowch yr hufen chwipio oer mewn powlen. Gan ddefnyddio cymysgydd, curwch ef nes i chi gael gwead blewog. Bydd cyfaint yr hufen chwipio hefyd yn cynyddu. Ar ôl ei wneud, storiwch ef yn yr oergell.
 • Trosglwyddwch echdynnyn fanila, siwgr powdr, a chaws hufen i bowlen arall. Parhewch i’w cymysgu nes i chi gael cytew llyfn, heb lwmp.
 • Ychwanegwch yr hufen chwipio i’r cymysgedd hwn a chwisgwch yr holl gynhwysion hyn gyda’i gilydd.
 • Gallwch ychwanegu mwy o gwcis Oreo i’r gymysgedd ar hyn o bryd. Rhannwch nhw yn ddwy ran cyn eu hychwanegu, ac yna cymysgwch nhw’n dda.
 • Nawr rhowch y cymysgedd hwn o gaws hufen a hufen chwipio ar ben y toes cwci oreo. Taenwch y cymysgedd hwn i’r badell a gwasgwch i lawr yn ysgafn gyda sbatwla.
 • Yn olaf, cadwch y sosban hon yn yr oergell am 3-4 awr, ac mae’ch “cacen gaws dim pobi oreo” yn barod.

Rhowch gynnig ar y ddwy rysáit cacen hawdd, syml a blasus hyn y penwythnos hwn!

Darllenwch hefyd: Dyddiau Iau Blasus: Dyma’r Seigiau Bwyd Stryd Y Gurugram Gorau A Lleoedd I Roi Cynnig arnynt

Leave a Comment

Your email address will not be published.