Ryseitiau Cawl Hawdd – The New York Times

Os bydd pot o gawl cartref yn dod â thegell mawr gyda llawer o gynhwysion i fudferwi am oriau i’ch meddwl, meddyliwch eto. Mae yna fformiwla hawdd ar gyfer cawl llysiau sy’n gofyn am ychydig o gynhwysion yn unig ac ychydig iawn o amser coginio, ond eto’n darparu’r un lles cyfoethog ag y mae cawl i fod i’w ddarparu. Mae angen tua pwys o lysiau ffres, tri chwpanaid o ddŵr, a chymysgydd neu brosesydd bwyd (er y gall stwnsiwr tatws weithio). Y canlyniad fydd dau ddogn hael o wres melfedaidd neu bedwar dogn mwy cymedrol.

Mae ychwanegu personoliaeth i fyny i chi. Gellir cyfoethogi’r cawl sylfaenol trwy roi cawl yn lle’r dŵr, ychwanegu hufen trwm neu laeth cnau coco, neu ei daflu gydag ychydig o olew olewydd, olew basil, neu olew cnau Ffrengig. Gellir puro sinsir, chilies, winwnsyn, garlleg neu sialóts wedi’u ffrio’n ysgafn gyda’r llysiau. Gellir gwisgo’r cawl gyda dollop o iogwrt Groegaidd, caws gafr ffres, pesto, neu chili creisionllyd; gallwch ychwanegu ychydig o groutons wedi’u torri, capers, cennin syfi neu berlysiau eraill, rhywfaint o gaws wedi’i gratio, afocado wedi’i ddeisio, shibwns, cnau almon wedi’u tostio neu gnau pinwydd, melynwy wedi’i sifftio neu gig moch wedi’i friwsioni ychydig cyn ei weini.

Mae’r canlynol yn dempled ar gyfer cawl sylfaenol, wedi’i wneud â moron a sinsir, ac awgrymiadau ar gyfer rhai cyfuniadau eraill. Er mai llysiau ffres yw asgwrn cefn y rhan fwyaf o’r cawliau hyn, mae rhai nwyddau tun, yn enwedig ffa du neu gannellini a thomatos San Marzano, hefyd yn gweithio’n dda (ystyriwch baratoi llysiau wedi’u coginio dros ben). Ar gyfer y rhan fwyaf o gawliau, mae ychydig o asid (sudd lemwn neu ychydig ddiferion o finegr) yn hanfodol i wella’r blas.

Amser: 30 munud

Cnwd: 2 i 4 dogn

1 llwy fwrdd o olew olewydd crai ychwanegol

1 llwy fwrdd o sinsir ffres

1 pwys o foron (tua 8), wedi’u plicio, eu tocio, eu torri’n ddarnau

1 llwy de o sudd lemwn

Halen i flasu

1 llwy fwrdd topiau moron wedi’u torri’n fân neu berlysiau eraill, dewisol

1. Cynhesu’r olew dros wres canolig mewn sosban 3 chwart. Ychwanegwch y sinsir a ffriwch ychydig funudau, nes ei fod wedi meddalu. Ychwanegwch y moron. Ychwanegwch 3 cwpan o ddŵr.

2. Dewch â berw, gostwng y gwres i fudferwi, a choginiwch nes bod moron yn dendr iawn wrth eu tyllu â chyllell, 15 i 20 munud. Tynnwch oddi ar y gwres ac ychwanegwch 3-4 ciwb iâ i gyflymu’r oeri.

3. Piwrî mewn cymysgydd neu brosesydd bwyd. Dychwelwch i’r sosban a dod ag ef i fudferwi. Addaswch y cysondeb os dymunwch trwy ychwanegu dŵr neu ei fudferwi’n hirach i’w dewychu. Ychwanegu sudd lemwn a’i sesno gyda halen. Arllwyswch i bowlenni cynnes neu blatiau dwfn, ysgeintiwch rai perlysiau yng nghanol y bowlen a’u gweini.

Asbaragws: Os yw’r coesau’n drwchus, pliciwch nhw. Ychwanegwch sblash o olew olewydd a thaeniad o Parmigiano-Reggiano wedi’i gratio. Ystyriwch ychwanegu wy wedi’i botsio at bob pryd.

Brocoli neu frocolini: Defnyddiwch goesynnau a blodau. Sesno gyda naddion chili, llyfn gyda llaeth cnau coco, ysgeintio finegr reis, a chadw ychydig o florets bach ar gyfer addurno.

Blodfresych Velouté: Bydd angen pen cyfan arnoch, wedi’i docio’n dda a’i dorri. Ychwanegwch ychydig o hufen trwm neu hanner a hanner, a chwistrellwch capers, cnau pistasio, neu almonau wedi’u sleisio wedi’u tostio ar ei ben.

tomato hufennog: Mudferwi tomatos tun gyda garlleg, yna eu gwneud yn feddal gyda hufen neu boeth gyda chilies neu sriracha.

Corbys a chorizo: Dechreuwch gyda dwy ran o dair o gwpanaid o ffacbys amrwd; Byddant yn coginio mewn tua 30 munud. Yna ychwanegwch fwy o ddŵr a’r selsig sauteed. Neu dechreuwch gyda dau gwpan o ffacbys wedi’u coginio dros ben. Byddai sblash o win coch yn braf.

Cennin tatws: Mae hwn yn glasur. Efallai y byddwch am ychwanegu ychydig o hufen ac arnofio cennin syfi wedi’u torri’n fân neu gafiâr eog, neu’r ddau, i’r brig.

Sunchoke a thatws: Yn fwy pridd na thatws a chennin, mae’r amrywiaeth hwn yn galw am garlleg yn y gwaelod ac iogwrt Groegaidd ar ei ben.

berwr y dŵr: Defnyddiwch y criw cyfan, y coesynnau a’r cyfan, yna ychwanegwch yr hufen. Archebwch ychydig o sbrigyn bach ar gyfer addurno a haenu dros y cawl gorffenedig. Mae hwn yn oerfel godidog.

Ffa gwyn neu ddu: Gellir mudferwi tun 14 i 16 owns o ffa, wedi’i rinsio, yn fyr mewn dŵr gyda sesnin fel garlleg, chiles, neu winwnsyn cyn mynd i mewn i’r peiriant. Mae darnau o rywbeth porcog yn ategu ffa gwyn, a gall sglodion corn wisgo’r du.

Leave a Comment

Your email address will not be published.