Ryseitiau Cawl y Gaeaf Mae Tîm Viva yn Rhegi Gan

Cawl pys a ham
“Mae fy mam-yng-nghyfraith, Robin, yn gwneud cawl ham a phys anhygoel yr ydym yn aml yn mynd ag ef adref ac yn ei storio yn y rhewgell ar gyfer ciniawau gaeafol swmpus. Mae’n taflu migwrn cyfan o ham, pecyn o gymysgedd cawl pys sych, a ham , ac ychwanegu unrhyw beth o wreiddlysiau (tatws, moron, kumara) at gennin cyn coginio yn y popty araf am 12 awr Gellir cymysgu llysiau mwy o faint a’u croenio oddi ar yr ham cyn eu gweini gyda thafell o fara crystiog”. Rebecca Barry Hill, awdur

MWY o gawl: Rydyn ni’n galw’r rysáit cawl lleddfol hwn yn ddaioni gwyrdd

cawl oergell
“Dylai fy rhewgell serennu mewn pennod o celcwyr; yn llawn o fwyd dros ben cudd a dogn o gig, llawer o’i gynnwys yn gawl. Mae’r stash brys hwn wedi profi ei hun dro ar ôl tro, boed hynny ar ôl diwrnod hir yn y gwaith (byddaf yn codi rhywfaint o surdoes neu dorth o fara yn rhagsyml ar fy ffordd i’r swyddfa i swper yn ddiweddarach) neu ofyniad o ynysu sydyn: cawl i’r adwy. Mae yna sgwash cnau menyn, beets, a ribollita yno, ond mae cymryd y rhan fwyaf o’r gofod yn amrywiaeth cawl gwyrdd dirgel. Rwy’n ei wneud pryd bynnag y mae llysiau sy’n mynnu sylw, neu rwy’n meddwl fy mod angen cloroffyl, ac mae’n hynod amlbwrpas. Rwy’n defnyddio’r hyn sydd gennyf (weithiau dim ond cêl, pys a thatws), ond dyma ganllaw bras.”

Coginiwch y winwnsyn a’r garlleg dros wres canolig mewn olew olewydd nes eu bod yn feddal, yna ychwanegwch ychydig o halen a phupur. Torrwch yr holl lysiau’n ddarnau mawr. Ychwanegwch y rhai mwy cadarn (er enghraifft, tatws neu frocoli) i’r pot. Ychwanegwch y cawl a choginiwch dros wres isel nes yn feddal. . Ychwanegwch y llysiau deiliog gwyrdd a’u mudferwi am ychydig yn hirach, fel eu bod yn feddal ac nid yn drist. Ychwanegwch y perlysiau a’r pys wedi’u rhewi am tua munud.”

“Diffoddwch y gwres a gadewch i oeri ychydig, yna cymysgwch gyda chymysgydd dwylo (dwi’n llosgi fy hun bob amser). Ychwanegu ychydig pesto os oes gennych chi, neu weithiau byddaf yn paratoi ychydig o berlysiau, olew olewydd, a lemwn a’i daflu i’r cawl am gyffyrddiad olaf (a mymryn o zing). Gweinwch mewn powlenni, ychwanegwch ychydig o gaws feta (neu gaws gafr, mae Parmesan yn gweithio hefyd) neu iogwrt ac ychydig ddiferion o galch. Ychwanegwch ychydig o olew olewydd a halen a phupur. Gweinwch gyda llawer o fwclis â menyn i’w dipio.” Emma Gleason, Golygydd Busnes

MWY o gawl: Rysáit Cawl Moronen a Pheli Cig Caws

Cnau menyn, moron a chawl kumara
“Cynhesach gaeaf gwych sy’n hawdd i’w wneud ar gyfer nosweithiau oer yr wythnos, lliw llachar ei liw ac yn llawn fitaminau a maetholion. Rhostiwch hanner sgwash cnau menyn, dwy oren kumara a moronen gyda halen, pupur a phaprica. Cymysgwch ag olew olewydd a rhowch y popty ar wres uchel (220C). Ffriwch winwnsyn gyda llwy fwrdd o arlleg. Unwaith y bydd popeth wedi coginio, ysgeintiwch 1 llwy de o gwmin dros y winwnsyn cyn ychwanegu’r llysiau a photel gyfan o broth llysiau. Dewch i ferwi a chymysgu nes y byddwch chi cael y lympiau dymunol. Annabel Dickson, cynorthwyydd ffasiwn

Cawl menyn. Llun / Babiche Martens

Cawl pwmpen
“Mae fy mam yn gwneud cawl sboncen cnau menyn hynod syml, ond mae’n un sy’n dwyn atgofion ohonom yn mwynhau powlen yr un ar noson stormus o aeaf pan oeddem yn byw gartref. Mae ei rysáit yn galw am sboncen cnau menyn, winwnsyn, garlleg, cawl llysiau a chwmin. , sy’n cael ei gymysgu’n biwrî llyfn cyn ei roi mewn powlenni a’i weini gyda surdoes crensiog. Delicious.” — Ash Cometti, golygydd harddwch

MWY o gawl: Rysáit Cawl Cyw Iâr a Llysiau Calonog

Cawl Cyw Iâr Wedi’i Goginio’n Araf
“Tua’r adeg yma o’r flwyddyn mae fy sgiliau coginio wedi’u hanrheithio i droi’r ffroenell ar y popty araf. Mae cawl yn wych ar gyfer hyn ac rwy’n ceisio efelychu cawl cyw iâr clasurol yr oedd fy nain yn arfer ei wneud. Rwy’n gwneud fy un i gyda chyw iâr rotisserie o yr archfarchnad a finnau’n rhwygo’r cig yn ddarnau â llaw ac yna’n arllwys i mewn i bopty araf weithiau dwi’n ychwanegu coes cyw iâr gan fod yr asgwrn yn creu cawl neis yma. Yna rwy’n ychwanegu briwgig winwns, garlleg wedi’i friwio, briwgig seleri, briwgig moron, briwgig cennin, tua 5 o domatos ceirios briwgig neu domatos rheolaidd, dau litr o broth cyw iâr, sudd lemwn, hanner cwpanaid o ddŵr ac yna trowch y ffroenell ymlaen yn araf ac yna anghofio fe.”

“Ar ôl gwaith, dwi’n dod adref ac mae’r tŷ yn arogli mor dda. I orffen, ychwanegwch ychydig o bersli wedi’i dorri a’i weini gyda baguette menyn, wrth gwrs. ​​Os ydw i’n teimlo fel newid, mae ychwanegu bok choy wedi’i dorri’n fân pan fyddaf yn cyrraedd adref yn syniad da.” . ag ambell nwdls ramen a sblash o Saws Worcestershire. — Dan Ahwa, Cyfarwyddwr Creadigol a Ffasiwn

Leave a Comment

Your email address will not be published.