Ryseitiau coffi rhew hawdd y gallwch eu gwneud gartref (gyda gwneuthurwr coffi neu hebddo)

Mae’r haf yma ac rydyn ni’n yfed coffi rhew fel does dim yfory, a all fod yn wych i’n blasbwyntiau ond sy’n cael effaith ddifrifol ar ein balansau banc (o ddifrif, a all popeth ATAL BOD MOR DDRUD nawr?).

Ffordd wych o arbed arian (heb sôn am blastig) ar yr holl ddiodydd wrth fynd hynny yw gwneud coffi rhew gartref, ac mae yna ddigonedd o ryseitiau y gallwch chi chwarae o gwmpas gyda nhw, yn amrywio o lattes rhew clasurol i frappe mwy anturus. – cymysgeddau arddull. . . Mae hyd yn oed ffyrdd o wneud coffi rhew os nad oes gennych chi beiriant coffi yn eich cegin.

Rhannodd Dave Cutler, Cyfarwyddwr Hyfforddiant yn Lavazza, rai ryseitiau coffi rhew hawdd i’w gwneud gartref, fel y gallwch chi gael eich caffein atgyweiriad ac oeri ar yr un pryd.

rysáit LATTE SYML WEDI’I REFIO

Mae’r ddiod wedi’i rhewi mwyaf poblogaidd yn y rhan fwyaf o siopau coffi hefyd yn un o’r rhai hawsaf i’w gwneud gartref.

Cynhwysion

Coffi – gallwch ddefnyddio espresso wedi’i wneud mewn peiriant coffi neu goffi hidlydd cryf

Llaeth – gallwch chi ddefnyddio unrhyw laeth ar gyfer y rysáit hwn ac nid oes angen i chi ddefnyddio llaeth wedi’i seilio ar blanhigion ‘barista edition’ gan nad ydych chi’n stemio’r ddiod)

Dull

I greu, ychwanegwch iâ at eich gwydr ac arllwyswch laeth (rheolaidd neu wedi’i seilio ar blanhigion) i mewn nes bod y gwydr yn dri chwarter yn llawn. Llenwch y gwydr gyda choffi ffres. Gellir gwneud hwn espresso gyda’ch peiriant coffi neu goffi hidlydd cryf. Ychwanegwch unrhyw suropau â blas yr ydych yn eu hoffi a’u troi.

rysáit PORK OER

I’r rhai sy’n chwilio am ddiod sy’n llawn pwnsh, bydd Cold Brew yn eich cadw’n ffres ac yn llawn egni trwy gydol y dydd.

coffi rhew

Cynhwysion

coffi daear – addas i’w ddefnyddio mewn gwneuthurwr coffi

Offer

Peiriant coffi

Dull

I greu brag cryf, oer, ychwanegwch bum rhan o ddŵr i un rhan o goffi yn y pot. Gadewch serth dros nos i dynnu blasau’r coffi. Gweinwch yn uniongyrchol o’r pot ac ychwanegu rhew.

Gwell cyngor

Gwnewch giwbiau iâ coffi trwy rewi’r bragu oer, a wneir yn dilyn y cyfarwyddiadau uchod, mewn mowldiau ciwb iâ yn y rhewgell. Pan fyddwch chi’n barod i yfed, ychwanegwch giwb iâ at wydr ac arllwyswch ddŵr drosto. Bydd y ciwb iâ yn toddi’n raddol i’r dŵr, gan ychwanegu mwy a mwy o flas coffi wrth i chi fwynhau’r bragu.

MEFEL A CHOCOLATE GWYN MOCHA FRAPPE

I’r rhai sy’n chwilio am losin perffaith ar gyfer Instagram yr haf hwn.

coffi rhew

Cynhwysion

Coffi – ergyd o espresso o beiriant coffi

125 ml o laeth – gallwch ddefnyddio unrhyw laeth ar gyfer y rysáit hwn, ac nid oes angen i chi ddefnyddio llaeth wedi’i seilio ar blanhigion ‘barista edition’ gan nad ydych chi’n stemio’r ddiod

1 llwy fwrdd o bowdr fanila

1 pwmp o surop mefus

30ml o saws siocled gwyn

Offer

Peiriant coffi

cymysgydd

Dull

I greu, ychwanegwch iâ at eich gwydr ac arllwyswch laeth (rheolaidd neu wedi’i seilio ar blanhigion) nes bod y gwydr yn ddwy ran o dair yn llawn. Arllwyswch gynnwys y cwpan i mewn i gymysgydd gyda chynhwysion a’i gymysgu nes ei fod yn llyfn. Addurnwch y gwydr gyda siocled gwyn ac arllwyswch y cymysgedd cymysg i’r gwydr.

Gwell cyngor

Ychwanegwch hufen chwipio a briwsion mefus sych ar gyfer danteithion gwirioneddol foethus.

Leave a Comment

Your email address will not be published.