Ryseitiau cytled cyw iâr ar gyfer prydau cyflym a blasus

Dalfan tra bod gweithredoedd erthygl yn llwytho

Mae bob amser yn ddefnyddiol cael cynhwysion sylfaenol wrth law y gellir eu gwisgo mewn sawl ffordd. Mae cytledi cyw iâr yn enghraifft dda.

Oherwydd eu bod yn cael eu gwneud trwy dorri bronnau cyw iâr yn ddarnau teneuach a’u curo’n aml i’w gwneud hyd yn oed yn deneuach ac yn fwy cyfartal, mae golwythion yn coginio’n gyflym mewn sgilet. A heb ddiwedd mwy trwchus nag ar y brisged gwreiddiol, byddwch hefyd yn cael cogydd mwy cyfartal. Nodyn i’r waled: Fel arfer mae’n rhatach prynu bronnau cyw iâr y byddwch chi’n eu sleisio’ch hun yn hytrach na golwythion wedi’u pecynnu mewn siop. Y naill ffordd neu’r llall, prynwch pan fydd arwerthiant a’u storio yn y rhewgell, wedi’u gwahanu’n ddelfrydol fel y gallwch dynnu’r rhai sydd eu hangen arnoch yn unig ar y tro yn unig.

Yn aml fe welwch gytledi cyw iâr wedi’u trochi mewn blawd a starts corn neu gyda haen fwy sylweddol o gynhwysion fel briwsion bara a chnau mâl ar eu pen. Rhowch nhw ar ben salad, y tu mewn i frechdan, neu swatio mewn saws bara blasus. Dyma rai syniadau o’n harchifau i’ch rhoi ar ben ffordd.

Cyw iâr lemwn, ar. Mae’r pryd hwn gyda’r nos yn ddigon ffansi ar gyfer noson ddêt gartref neu ginio bach (gyda’ch ffrindiau sydd wedi’u brechu). Mae tafelli lemwn wedi’u mudferwi yn y saws sgilet yn gyffyrddiad gorffennu godidog.

8 Ryseitiau Cyw Iâr Mae Ein Darllenwyr yn Caru

Cytledi Cyw Iâr gydag artisiogau a Saws Teim Lemon. Dyma saig flasu wych arall sy’n manteisio ar stwffwl pantri sydd yr un mor ddefnyddiol: artisiogau tun.

Brechdan Afocado Cyw Iâr Chipotle. Hepgor y gyriant-drwodd. Gallwch chi wneud eich brechdan cyw iâr sbeislyd eich hun mewn dim ond hanner awr gartref.

rholiau cyw iâr hawdd. Nid oes angen gadael golwythion yn fflat bob amser! Trowch nhw’n droellau trawiadol wedi’u llwytho â sbigoglys a chaws Swistir.

parm cyw iâr sbeislyd. Arbedwch hwn ar gyfer cinio penwythnos, gyda’r bwyd dros ben yn gwneud Brechdan Parm Cyw Iâr.

Chwiliwch ein Chwiliwr Ryseitiau am dros 9,500 o ryseitiau ôl-brofi

Cutlets Cyw Iâr Cyflym a Chrensiog. Os ydych chi eisiau rysáit golwythion sylfaenol y gallwch chi ei ymgorffori yn eich creadigaethau eich hun, dyma hi, gyda mwstard Dijon a panko.

7 rysáit crensiog sy’n dathlu panko, y briwsion bara gorau sydd ar gael

Brechdanau Satay Cyw Iâr. Gellir gwneud y saws a’r cyw iâr hyd at bedwar diwrnod ymlaen llaw, sy’n golygu y gallwch chi fuddsoddi ychydig o amser ymlaen llaw, yna chwipio brechdan foddhaol ar gyfer cinio neu swper mewn munudau.

Brechdanau Cyw Iâr, Bacwn, ac Afocado. Ceisiwch fynd ar hyd y llwybr agored, gyda phiwrî afocado a gwygbys, cig moch, tomatos, a golwythion (wedi’u coginio yn y braster cig moch wedi’i rendro) wedi’u pentyrru ar fara grawn cyflawn neu aml-grawn.

Mae Cyw Iâr wedi’i Grilio, neu Blodfresych, gyda Lemon Potatoes yn bryd addasadwy wedi’i ysbrydoli gan Groeg

Rysáit bagel hoff ddarllenydd, ynghyd â’r holl osodiadau, ar gyfer eich brecinio nesaf

8 rysáit reis o bedwar ban byd, gan gynnwys paella, jollof, tahdig a mwy

Leave a Comment

Your email address will not be published.