Ryseitiau cyw iâr ar gyfer pobl sy’n byw gyda diabetes a mwy

Mae cyw iâr yn uchel mewn maetholion a phrotein ac yn isel mewn calorïau, gan ei wneud yn ddelfrydol ar gyfer pobl â diabetes sy’n ceisio cynnal pwysau cymedrol ac yn teimlo’n llawn hirach.

Mae llawer o bobl â diabetes yn ceisio bwyta’n iachach trwy fwyta bwydydd sy’n uchel mewn protein. Mae hyn yn gwneud cyw iâr yn ddeiet delfrydol ar gyfer diabetes, gan ei fod yn gyfoethog mewn protein.

Mae gan gyw iâr fanteision iechyd eraill hefyd ac mae’n cynnwys mwynau a maetholion sy’n hybu cyhyrau, esgyrn ac imiwnedd iach.

Darllenwch ymlaen am fanteision iechyd cyw iâr, ryseitiau cyw iâr blasus, ac awgrymiadau eraill i bobl sy’n byw gyda diabetes.

Mae cyw iâr yn gyfoethog mewn protein, sy’n cyflawni llawer o swyddogaethau hanfodol yn y corff. Mae protein yn hanfodol ar gyfer strwythur a gweithrediad priodol organau a meinweoedd y corff.

Mae ymchwil yn dangos bod diet sy’n llawn protein i allu helpu person:

 • colli pwysau
 • cynyddu’r teimlad o syrffed bwyd
 • cynnal màs y corff heb lawer o fraster
 • adeiladu ac atgyweirio meinwe corff
 • helpu i hyrwyddo twf cyhyrau mewn cyfuniad â hyfforddiant ymwrthedd
 • gwella iechyd esgyrn

Mae cyw iâr hefyd yn cynnwys y seleniwm mwynau, sef hanfodol gan:

 • swyddogaeth imiwnedd
 • Ffrwythlondeb
 • iechyd thyroid

Mae cyw iâr hefyd yn cynnwys fitaminau B6 a B12 a niacin, hanfodol i gynhyrchu egni, iechyd yr ymennydd a synthesis DNA.

Ar hyn o bryd mae meddygon yn seilio argymhellion ar gymeriant protein ar asesiad unigol, oedran person, a phresenoldeb problemau iechyd eraill, megis:

 • lefel y rheolaeth glycemig
 • clefyd yr arennau
 • dros bwysau a gordewdra

Mae Sefydliad Cenedlaethol yr Arennau yn argymell 0.8 gram (g) o brotein fesul cilogram o bwysau’r corff ar gyfer pobl â diabetes

Darllenwch ymlaen am ryseitiau cyw iâr blasus ar gyfer pobl sy’n byw gyda diabetes:

nwdls cyw iâr

Mae’r rysáit nwdls cyw iâr hwn yn isel mewn calorïau, braster a siwgr. Mae’n bryd cinio neu ginio cyflym gwych i oedolion a phlant, a gall un person ei addasu i weddu i’w hoffterau.

Cynhwysion

 • 300g o nwdls wy sych
 • 1 ciwb bouillon cyw iâr â halen isel, wedi’i hydoddi mewn 500 mililitr (ml) o ddŵr
 • 6 llwy de (llwy de) saws soi tywyll isel mewn halen
 • 100g (1/2 cwpan) pys wedi’u rhewi
 • 3/4 cwpan (150 g) corn melys
 • 1 cwpan (200 g) cyw iâr wedi’i goginio, wedi’i dorri’n fân
 • 2 lwy de o flawd corn

Dull

 • Coginiwch y nwdls yn unol â chyfarwyddiadau’r pecyn, eu draenio a’u cadw.
 • Mewn sosban dros wres canolig, ychwanegwch y cyw iâr, corn melys, pys, saws soi, a broth. Dewch ag ef i fudferwi a choginiwch am 2 funud.
 • Cymysgwch y blawd corn gyda 4 llwy de o ddŵr oer mewn cwpan bach a’i ychwanegu at y sosban. Trowch am 1 munud nes bod hylif yn tewychu ychydig.
 • Ychwanegwch y nwdls i’r sgilet a’u troi i ailgynhesu.

Mae awgrymiadau ychwanegol yn cynnwys ychwanegu hoff lysiau fel madarch, pupurau cloch coch, bok choy, a sbeisys i flasu. Gall person ddefnyddio nwdls reis ar gyfer dysgl heb glwten.

Cyw iâr wedi’i grilio

Mae cyw iâr rhost yn isel mewn halen, siwgr ac yn dirlawn. Mae’n ginio swmpus sy’n plesio’r dorf a gellir ei baru â hoff ochrau fel llysiau wedi’u rhostio, salsa a thatws.

Cynhwysion

 • 1 cyw iâr cyfan
 • 1 lemwn, wedi’i dorri’n hanner
 • llond llaw o berlysiau ffres, fel rhosmari a theim
 • pupur du newydd ei falu
 • 1 1/4 cwpan (300 ml) o ddŵr berwedig

Dull

 • Cynheswch y popty i 350°F (180°C).
 • Rhowch y cyw iâr ar rac dros y badell rostio. Gwasgwch sudd lemwn dros gyw iâr a rhowch grwyn lemwn y tu mewn i geudod cyw iâr.
 • Ysgeintiwch rai o’r perlysiau dros y cyw iâr a llenwch y ceudod gyda gweddill y perlysiau; sesno gyda phupur du.
 • Arllwyswch y dŵr i’r badell rostio, yna ei roi yn y popty a’i goginio am 45 munud fesul cilogram o gyw iâr, ynghyd â 20 munud, gan ychwanegu at y dŵr yn ôl yr angen.
 • Tynnwch o’r popty, gorchuddiwch â ffoil a gadewch iddo orffwys am 15 munud.
 • Tynnwch y croen, cerfiwch a gweinwch gyda garnishes.

Mae awgrymiadau coginio yn cynnwys tyllu’r glun a’r fron i weld a yw’n amrwd neu wedi’i goginio. Dylai’r suddion redeg yn glir. Arllwyswch y sudd coginio i jar a gadewch iddo sefyll. Bydd y braster yn arnofio i’r top a gall un person ei sgimio i ffwrdd cyn defnyddio’r sudd i wneud saws.

Cyw Iâr Parmesan Pob

Mae’r rysáit hwn yn isel mewn calorïau, carbohydradau a siwgrau. Mae’n paru’n dda gyda salad, a gall un person ei goginio mewn popty neu ffriwr dwfn.

Cynhwysion

 • 1 wy
 • 1 llwy fwrdd (llwy fwrdd) o ddŵr
 • 2 llwy de o olew olewydd
 • 1/3 cwpan briwsion bara panko gwenith cyflawn
 • 1/3 cwpan caws Parmesan wedi’i gratio
 • 2 lwy fwrdd persli ffres wedi’i dorri
 • 1/2 llwy de o oregano sych
 • 1/4 llwy de o bupur du
 • 1 pwys o fronnau cyw iâr heb groen, wedi’u torri’n 4 dogn a’u malu’n 1/4 modfedd o drwch

Dull

 • Cynheswch y popty i 400 ° F. Chwistrellwch ddysgl pobi 13 × 9 × 2-modfedd yn ysgafn gyda chwistrell coginio.
 • Curwch yr wy, olew a dŵr mewn plât dwfn. Mewn dysgl fas ar wahân, cymysgwch y cynhwysion sy’n weddill ac eithrio cyw iâr. Trefnwch y platiau yn olynol.
 • Trochwch cyw iâr mewn cymysgedd wy, gan droi i gôt. Yna trochwch y cyw iâr mewn cymysgedd briwsion, ei orchuddio a’i ysgwyd i ffwrdd. Pwyswch y cymysgedd cotio yn ysgafn fel ei fod yn glynu wrth y cyw iâr.
 • Trefnwch gyw iâr mewn un haen mewn dysgl pobi a chwistrellwch yn ysgafn gyda chwistrell coginio.
 • Pobwch am 15 i 18 munud nes bod y brig yn frown euraidd ac nad yw’r canol bellach yn binc.

I goginio gyda ffrïwr aer

Paratowch y cyw iâr fel o’r blaen. Basged ffrio chwistrellu gyda chwistrell coginio a gosod cyw iâr y tu mewn. Gosodwch y tymheredd i 375 ° F a’i ffrio am 7 munud. Trowch y cyw iâr drosodd a’i chwistrellu’n ysgafn gyda chwistrell coginio. Ffriwch aer am 7 i 10 munud arall, neu nes ei fod wedi coginio drwyddo.

cawl cyw iâr a llysiau

Mae’r cawl hwn yn berffaith ar gyfer cinio neu swper swmpus. Mae’n isel mewn calorïau, carbohydradau, siwgrau a brasterau.

Cynhwysion

 • 1 llwy fwrdd o olew olewydd
 • 1 pwys o fronnau cyw iâr heb groen
 • 2 moron, wedi’u torri
 • 3 coesyn o seleri wedi’u torri
 • 1 cwpan madarch gwyn wedi’u deisio
 • 32 owns o sodiwm isel, cawl cyw iâr heb fraster
 • 1/4 llwy de o oregano sych
 • 1/4 llwy de o deim sych

Dull

 • Ychwanegwch yr olew i bot mawr neu ffwrn Iseldireg a chynheswch dros wres canolig-uchel. Ychwanegwch y cyw iâr a browniwch am 4 munud ar bob ochr. Tynnwch y cyw iâr o’r sgilet a’i roi o’r neilltu.
 • Ychwanegwch seleri, moron a madarch i’w potio a’u ffrio dros wres canolig-uchel am 5 munud.
 • Ychwanegwch weddill y cynhwysion ac ychwanegwch y cyw iâr yn ôl i’r pot. Dewch â berw, lleihau’r gwres a mudferwi am 45 munud.
 • Tynnwch y cyw iâr, ei rwygo, a’i ychwanegu yn ôl i’r pot.

Cyw iâr wedi’i ffrio â phys eira a phupur cloch

Mae’r rysáit hwn yn isel mewn calorïau, braster a siwgr ac mae’n cynnwys llawer o lysiau iach.

Cynhwysion

 • 1/2 cwpan cawl cyw iâr sodiwm isel
 • 2 lwy fwrdd o finegr reis
 • 1 1/2 llwy fwrdd saws soi isel-sodiwm
 • 1 llwy de o sinsir ffres wedi’i gratio
 • 2 ewin o friwgig garlleg
 • 1/4 llwy de o bupur du
 • olew chwistrellu nonstick
 • 2 gwpan o bys eira ffres neu wedi’u rhewi
 • 1/3 cwpan winwns werdd wedi’i dorri
 • 2 bupur cloch aml-liw, wedi’i dorri
 • 2 lwy de canola neu olew corn
 • 1 bunt bronnau cyw iâr heb asgwrn heb groen, wedi’u torri’n ddarnau bach
 • 2 llwy de o startsh corn
 • 1/4 cwpan o ddŵr

Dull

 • Chwisgwch broth, finegr, saws soi, garlleg, sinsir a phupur gyda’i gilydd.
 • Chwistrellwch sgilet fawr yn ysgafn gyda chwistrell coginio. Coginiwch pupurau cloch, pys, a winwns werdd dros wres canolig-uchel 4 i 5 munud, gan droi weithiau, nes eu bod yn grimp-dendr. Trosglwyddwch nhw i blât ar ôl eu gwneud.
 • Mewn sgilet, cynheswch yr olew a’i ysgwyd i’r gwaelod. Coginiwch gyw iâr am 4 i 5 munud, neu hyd nes nad yw’n binc yn y canol mwyach, gan droi.
 • Dychwelwch y cymysgedd llysiau i’r sgilet ac ychwanegwch y gymysgedd cawl. Dewch â berw dros wres canolig-uchel. Berwch am 1 munud, gan droi weithiau.
 • Ychwanegwch ddŵr at y startsh corn mewn powlen fach a’i droi i hydoddi. Cymysgwch y cymysgedd cyw iâr. Coginiwch am 45 eiliad i 1 munud, gan droi weithiau.

pobl â diabetes gall elwa colli pwysau neu gynnal pwysau cymedrol. Gall rheoli pwysau person helpu i reoli lefelau siwgr yn y gwaed yn haws a gall olygu y gall person gymryd llai o feddyginiaeth diabetes.

Gall person â diabetes ddilyn y dulliau canlynol:

 • Bwytewch brydau protein uchel, carbohydrad isel i helpu i reoli newyn ac archwaeth, a bwyta llai o garbohydradau, fel pasta a bara, i leihau faint o inswlin sydd ei angen arnynt.
 • Gall yfed llai o ddiodydd llawn siwgr a mwy o ddŵr helpu i atal pigau siwgr yn y gwaed a lleihau calorïau’n effeithlon.
 • Dewiswch garbohydradau sy’n isel mewn siwgr ac yn uchel mewn ffibr. Er enghraifft, mae ffa a thatws melys yn opsiynau da, tra gall sglodion tatws a diodydd llawn siwgr achosi problemau gyda lefelau siwgr yn y gwaed.
 • Cadwch olwg ar fwydydd a all effeithio’n negyddol ar siwgr gwaed.

Mae cyw iâr yn uchel mewn protein ac yn isel mewn carbohydradau, sy’n helpu person i deimlo’n llawnach ac yn fwy bodlon heb orfod bwyta bwydydd a all achosi siglenni siwgr yn y gwaed.

Mae cyw iâr hefyd yn cynnwys maetholion iach, fitaminau a mwynau, fel seleniwm a fitamin B.

Mae’r cynhwysyn yn amlbwrpas a gall fod yn rhan o bryd ysgafn neu swmpus. Gall person baratoi cyw iâr mewn gwahanol ffyrdd, gyda chyfuniadau amrywiol o gynhwysion, i ganiatáu ar gyfer llawer o ddewisiadau.

Leave a Comment

Your email address will not be published.