Ryseitiau Cyw Iâr Wedi’i Grilio’n Hawdd – The New York Times

Cyw iâr yw’r cynhwysyn y mae’r New York Times Coginio yn chwilio amdano fwyaf, ac mae’n amlwg: Mae’n rhad, mae ar gael yn eang, mae’n well i’r hinsawdd na chigoedd eraill. Ac mae’n ddiddiwedd y gellir ei addasu, yn gynfas gwag ar gyfer pob math o baratoadau a chynfennau bywiog a blasus. Mewn misoedd tywydd oer, mae hynny’n golygu cawliau clyd, stiwiau, a rhostiau wedi’u llosgi. Ond yn yr haf, grilio yw’r dull o ddewis, gan fynd â chi allan o gegin boeth ac ychwanegu haen o flas a gwead wedi’i gusanu â thân at gig a fyddai fel arall yn heddychlon. Gallwch chi bob amser halenu’r cyw iâr, ei grilio’n braf, a chael canlyniadau blasus, ond os ydych chi’n chwilio am rywbeth ychydig yn fwy cyffrous, dyma 13 o’n hoff ryseitiau cyw iâr wedi’u grilio a fydd yn eich cadw’n brysur ac yn llawn ymhell i fis Medi.

Mae gan J. Kenji Lopez-Alt dric clyfar ar gyfer cadw bronnau cyw iâr wedi’u grilio yn dendr: Mae’n eu taenu â mayonnaise, yna’n eu marineiddio am hyd at 24 awr cyn grilio. Yn y rysáit hwn, mae Kenji yn cymysgu’r mayonnaise gydag ychydig o chimichurri, ond gallwch chi ei flasu gyda bron unrhyw beth. Pesto, salsa verde, saws barbeciw potel, past cyri Thai jarred, saws teriyaki, neu waith twrch daear hefyd.

Mae’r rysáit sawrus, sbeislyd a melys hwn gan Sam Sifton yn ffefryn ymhlith darllenwyr a staff fel ei gilydd. Mae cluniau cyw iâr heb asgwrn yn gorffwys mewn cyfuniad o olew sesame, saws soi, saws hoisin, a phupur du. Yna, wrth iddyn nhw gael eu grilio, maen nhw’n cael eu taenellu â chymysgedd o ffa soia, sinsir a siwgr brown, gan greu lacr gwych a hynod flasus. Gwnewch swp dwbl o cashews Sriracha i’w bwyta’n hwyrach.

Rysáit: Cluniau Cyw Iâr wedi’i Grilio gyda Chasiaidd Sbeislyd

Roedd y rysáit bywiog Ali Slagle hwn yn un o’n ryseitiau mwyaf poblogaidd yn 2020 ac fe’i hysbrydolwyd gan Cyw Iâr Mayonnaise Kenji (uchod). Ychwanegodd groen sinsir a chalch at y mayonnaise i gael blas ysgafn, llachar y byddwch am ei wneud dro ar ôl tro. (I’r rhai heb gril, mae hi’n cynnig cyfarwyddiadau stof.)

Rysáit: Cyw Iâr Leim Sinsir

Pan fyddwch chi mewn hwyliau am rywbeth arbennig iawn, rhowch gynnig ar Rysáit Cyw Iâr Jamaican Gabrielle Hamilton, a addasodd hi gan Shaun Lewis, cogydd o Jamaica y bu’n gweithio ag ef yn ystod ei gyfnod fel cogydd gwersyll haf. Peidiwch â chael eich dychryn gan y rhestr hir o gynhwysion: mae’r pryd gorffenedig yn cynnig “cynhesrwydd tawel cyffrous, sawrus sy’n lledaenu ar draws y frest ac yn aros yno heb danio’n ffyrnig.”

Mae Huli huli, sy’n golygu “tro” yn Hawäieg, yn cyfeirio at sut mae’r pryd cyw iâr arddull teriyaki hwn yn cael ei baratoi’n draddodiadol: Mae’n cael ei osod rhwng dau rac gril, yna’n cael ei fflipio hanner ffordd trwy goginio. Ym 1955, gwasanaethodd Ernest Morgado, dyn busnes o Honolulu, y cyw iâr hwn i grŵp o ffermwyr, sy’n cael ei farinadu mewn saws o sos coch, saws soi, siwgr brown, finegr, sinsir a garlleg. Roedd yn gymaint o lwyddiant fel y penderfynodd ei farchnata. Mae’r fersiwn hon wedi’i haddasu o “Aloha Kitchen: Recipes from Hawai’i” gan Alana Kysar, ac mae’n gweithio’n wych gyda chyw iâr heb asgwrn neu heb asgwrn.

Rysáit: Huli Huli Cyw Iâr

“Wow! Wedi gwneud hwn ar gyfer fy nghinio ôl-bandemig cyntaf,” ysgrifennodd un darllenydd. “Roedd pawb wrth eu bodd!” Yn y rysáit Iranaidd hwn gan Naz Deravian, mae darnau cyw iâr heb asgwrn yn cael eu marinogi mewn cymysgedd peniog o saffrwm, croen lemwn, sudd lemwn, olew olewydd, garlleg, winwnsyn, halen a phupur, eu sgiwer ar sgiwer ac yna eu grilio ynghyd â sgiwerau o domatos a eirin gwlanog.. Wedi’i weini ar blât hyfryd mae’n waith celf.

Rysáit: Joojeh Kabab ba Holu (Skewers Cyw Iâr gyda saffrwm ac Eirin Gwlanog)

Gall marinadu cyw iâr cyn grilio ychwanegu llawer o flas, ond os nad oes gennych amser neu gynllunio ymlaen llaw, gallwch barhau i wneud dysgl cyw iâr wedi’i grilio gwych. Mewn gwirionedd mae’n well gan Ali Slagle beidio â marinadu, ond yn hytrach grilio ac yna sesnin gydag awch, techneg y mae’n ei defnyddio yn y rysáit hwn. Griliwch gyw iâr, cymysgwch ag olewydd a heli olewydd, croen lemwn a sudd, persli ffres, a chili, a gadewch iddo eistedd 5-30 munud cyn ei weini.

Rysáit: Cyw Iâr wedi’i Grilio gyda Saws Persli ac Olewydd

Efallai nad yw rhostio cyw iâr cyfan yn rhywbeth rydych chi wedi’i ystyried, ond mae Melissa Clark yn gefnogwr. “Rydych chi’n cael cig hynod o suddlon a chroen crisb, briwsionllyd cyw iâr rotisserie, ynghyd â blas myglyd dwfn y gril,” ysgrifennodd. I’w wneud, gwahanwch y cyw iâr i sicrhau ei fod yn coginio’n gyfartal, yna defnyddiwch eich gril fel popty awyr agored a’i goginio mewn padell ar y raciau. (Mae’r sosban yn helpu i ddosbarthu’r gwres ac yn dal y suddion, fel nad ydyn nhw’n llosgi yn y tân.) Defnyddiwch y sudd ysgafn hynny i goginio sbigoglys y byddwch chi’n ei bentyrru ar ben tost ricotta.

Rysáit: Cyw Iâr wedi’i Grilio gyda Sbigoglys a Ricotta Crostini

Mae rysáit Sam Sifton yn cynhyrchu cyw iâr rotisserie caboledig berffaith gyda saws melys gludiog, diolch i dechneg basting a ddysgodd gan y cogydd a’r arbenigwr coginio Adam Perry Lang, a wanhaodd y saws â dŵr, ac yna wasgu’r cyw iâr dro ar ôl tro. Mae hyn yn caniatáu iddo leihau a dwysáu yn lle atafaelu a llosgi fel y byddai saws mwy trwchus yn ei wneud. Un peth arall: gwnewch yn siŵr eich bod yn symud a fflipio’r darnau yn eithaf aml i atal llosgi.

Rysáit: Cyw iâr barbeciw

Yn y rysáit hwn, mae Melissa Clark yn marinadu cluniau cyw iâr heb asgwrn mewn marinâd sawrus o za’atar, iogwrt, garlleg, croen lemwn, cilantro, oregano, halen, a phupur du cyn grilio nes ei fod wedi’i golosgi a’i losgi ar ymylon creisionllyd. Gallwch, gallwch ddefnyddio bronnau cyw iâr heb asgwrn yn lle’r cluniau, ond cadwch lygad arnynt; bydd yr iogwrt yn helpu i’w cadw’n llaith, ond byddant yn dal i goginio’n gyflymach na chig tywyll.

Rysáit: Cyw Iâr Za’atar wedi’i Grilio gydag Iogwrt Garlleg Cilantro

Mae cyw iâr wedi’i farinadu gyda brwyniaid a letys romaine yn cael eu grilio yn y fersiwn cartref hwn o salad clasurol Florence Fabricant. Gall letys grilio ymddangos fel dewis rhyfedd, ond mae’n gamp wych sy’n gadael y dail gwyrdd yn golosg ac yn grimp, a’r tu mewn yn dendr a phrin yn felys, tra’n cynnal gwasgfa llofnod y letys.

“Syml i’w baratoi. Canlyniadau rhagorol.” “Mae’r rysáit hwn yn hawdd i’w goginio ac yn hollol flasus!” “Perffaith ym mhob ffordd!” Ymddangosodd y rysáit hen ysgol hon gan Pierre Franey yn The Times dros 30 mlynedd yn ôl, ond mae’n dal i fod yn ffefryn gan y darllenydd. Marinate bronnau heb asgwrn mewn cyfuniad o dyrmerig, rhosmari, garlleg, sudd leim, ac olew olewydd, broil (neu broil), yna brwsio gyda menyn wedi toddi. (Sylwer, pan ddatblygwyd y rysáit hwn, nid oedd bronnau cyw iâr heb asgwrn mor enfawr ag y mae’r rhan fwyaf heddiw, felly addaswch amser grilio yn unol â hynny.)

Rysáit: Bronnau Cyw Iâr wedi’u Grilio gyda Thyrmerig a Chalch

Sgiwer cyw iâr wedi’i grilio o Japan yw Yakitori a all ddefnyddio tua 30 o wahanol rannau cyw iâr, o momo, neu glun cyw iâr, i nankotsu, neu gartilag cyw iâr. Yn y rysáit hwn, mae Melissa Clark yn argymell marinadu cluniau cyw iâr, sbigardiaid, ac iau mewn saws melys a sawrus o sinsir, sake, mirin, saws soi, garlleg, a mymryn o siwgr brown, yna ei grilio a’i wasgaru gyda chennin syfi wedi’u torri. Gweinwch ef ochr yn ochr â rhywbeth ffres a gwyrdd.

Rysáit: Cyw Iâr Yakitori gyda Sinsir, Garlleg a Soi

Leave a Comment

Your email address will not be published.