Ryseitiau Cyw Iâr y Gwanwyn A Fydd Yn Cael Gwesteion yn Dod i’r Bwrdd

Yr wythnos diwethaf, roeddwn yn y siop groser yn aros yn unol i wirio pan glywais ddyn hŷn yn dweud wrth yr ariannwr ifanc, “Wel, nid cyw iâr gwanwyn ydw i.” Chwarddais wrth gofio bob tro y defnyddiodd fy nhaid y mynegiant hwnnw i egluro ei fod yn teimlo ei fod yn heneiddio. Ac fe wnaeth i mi feddwl: Beth yw cyw iâr gwanwyn? Yn ôl y geiriadur, mae cyw iâr gwanwyn yn “rhywun ifanc, ifanc,” a ysgogodd fi i feddwl am gyw iâr a chreu tair rysáit cyw iâr newydd sy’n canolbwyntio ar y gwanwyn.

Brest cyw iâr wedi’i phwyso wedi’i gorchuddio’n ysgafn â blawd, wy a briwsion bara yw Milanese cyw iâr, sy’n debyg i wiener schnitzel o Awstria. Rwyf wrth fy modd â’r gwead crensiog sy’n cael ei adael ar ôl pan fyddwch chi’n defnyddio briwsion bara Panko. Ar frig y cytled cyw iâr wedi’i ffrio gyda dail roced sbeislyd a naddion mân o gaws Parmesan. Mae’n ysgafn ac yn gysur.

Mae’r ail gwrs yn gyw iâr wedi’i frwysio o Ffrainc gyda chennin, artisiogau a llawer o berlysiau ffres: tarragon, cennin syfi, persli a theim. Mae perlysiau gwyrdd, cennin, ac artisiogau (defnyddiais artisiogau marinedig mewn potel) yn cael eu coginio gyda’r cyw iâr mewn cawl ysgafn. Mae’n flasus gyda reis neu nwdls.

Ac mae’r trydydd yn dro-ffrio cyflym a hawdd sy’n cyfuno cluniau cyw iâr neu fronnau â choy bok creisionllyd, sinsir, a chnau daear.

Mae’r tri yn wych ar gyfer cinio cyflym yn ystod yr wythnos neu ymgynnull penwythnos arbennig.

Milanese cyw iâr

Dyma saig yr wyf yn ei chwennych dro ar ôl tro, yn enwedig yn y gwanwyn. Mae’n cyfuno gwasgfa wych o gytled cyw iâr ysgafn, ynghyd ag arugula gwyrdd sbeislyd a naddion caws Paremsan cnau Ffrengig.

Yn y bôn, mae bronnau cyw iâr heb asgwrn heb groen yn cael eu malu’n gytledi tenau ac yna’n cael eu bara â blawd, wy a briwsion bara Panko creisionllyd. Yna caiff y cyw iâr ei ffrio mewn olew olewydd a mymryn o fenyn nes ei fod yn grensiog ar y tu allan ac yn dyner ar y tu mewn. Ar ben cytledi creisionllyd mae dail roced sbeislyd (wedi’u taflu’n ysgafn ag olew olewydd a finegr balsamig) a naddion caws Parmesan.

Yn gwasanaethu o 3 i 4.

Cynhwysion

Y cyw iâr:

 • 2 i 3 bronnau cyw iâr mawr, cyfan, heb asgwrn, heb groen, tua 1 1/2 pwys
 • 3 wy
 • ½ cwpan o flawd
 • ½ cwpan, ynghyd â 2 lwy fwrdd o Panko neu friwsion bara
 • Halen a phupur du newydd ei falu
 • 2 i 3 llwy fwrdd o olew olewydd neu olew llysiau
 • 1 llwy fwrdd o fenyn

Arugula a Parmesan:

 • Tua ⅓ cwpan o ddail arugula
 • 1 llwy fwrdd o olew olewydd
 • 1 llwy fwrdd finegr balsamig
 • Halen a phupur du wedi’i falu’n ffres i flasu
 • ⅓ cwpan naddion caws Parmesan*
 • 1 lemwn, wedi’i dorri’n 4 darn

*I grafu Parmesan: Defnyddiwch bliciwr ceg lydan i blicio naddion mân o ddarn ½ neu 1 pwys o gaws Parmesan. Gallwch hefyd gratio’r caws ar agoriad mawr, tenau grater caws.

Cynhwysion

 1. Paratowch y cyw iâr: Rhowch ddarn o fron cyw iâr ar ddalen o bapur cwyr. Defnyddiwch un llaw i bwyso i lawr ar y cyw iâr a, gan ddefnyddio cyllell finiog, defnyddiwch y llaw arall i’w dorri’n hanner yn llorweddol. Dylech gael dau ddarn teneuach. Ailadroddwch gyda’r fron cyw iâr arall. Gan weithio gydag un cytled cyw iâr ar y tro, rhowch y cyw iâr ar ddalen o gwyr neu bapur memrwn a’i orchuddio â darn arall o gwyr neu bapur memrwn. Pwyswch y cytled cyw iâr yn ysgafn gyda mallet neu gordd cig neu waelod sgilet drom; Pwyswch gyw iâr tan tua ¼ i ½ modfedd o drwch. Ailadroddwch gyda chyllyll cyw iâr sy’n weddill. Sesnwch gyda halen a phupur i flasu.
 2. Rhowch yr wyau mewn powlen ganolig a churo gyda halen a phupur. Rhowch y blawd mewn dysgl ganolig a’i sesno â halen a phupur. Ac yn olaf, gosodwch y Panko neu’r briwsion bara ar blât canolig.
 3. Cymerwch un cytled cyw iâr ar y tro a rholiwch y blawd profiadol i mewn. Yna trochwch ef i mewn i’r gymysgedd wy a’i orchuddio ar y ddwy ochr. Yna trochwch ef i’r Panko, gan wasgu’n ysgafn i sicrhau bod y briwsion bara’n glynu. Rhowch ar daflen cwci. Gellir paratoi’r cyw iâr i’r pwynt hwn, ei orchuddio a’i oeri, sawl awr ymlaen llaw.
 4. Cyw iâr wedi’i goginio: Cynheswch y popty i 225 gradd F. Cynhesu 2 lwy fwrdd o’r olew a hanner y menyn mewn sgilet fawr, drom dros wres cymedrol nes bod y menyn yn dechrau chwilboeth. Ychwanegwch y cyw iâr, un neu ddau o golwythion ar y tro (nid ydych am orlenwi’r badell neu ni fydd y cyw iâr yn brownio) a choginiwch 4-6 munud yr ochr (yn dibynnu ar ba mor denau/trwchus yw eich golwythion). ) neu nes ei fod yn frown euraidd ac wedi coginio drwyddo. Os dymunwch, gallwch fewnosod thermomedr ar unwaith; dylai ddarllen 165F gradd ar y rhan fwyaf trwchus o’r cytled cyw iâr. Rhowch ar blât a chadwch yn gynnes yn y popty. Coginiwch y cyw iâr sy’n weddill gan ddefnyddio gweddill yr olew a menyn yn ôl yr angen.
 5. Yn y cyfamser, taflu’r arugula yn ysgafn mewn powlen gyda’r olew, finegr, halen a phupur.
 6. Gweinwch y cyw iâr gyda’r arugula ar ei ben ac yna’r naddion Parmesan a’r darnau lemwn.

Cyw Iâr wedi’i Frysio gyda Chennin, Artisiogau a Pherlysiau’r Gwanwyn

Mae’r pryd hwn yn ysgafn, bron yn ysgafn, fel y gwanwyn ei hun. Mae cluniau neu fronnau cyw iâr yn cael eu brownio ac yna eu brwysio â chennin, artisiogau, garlleg a llawer o berlysiau ffres: persli, cennin syfi, tarragon a theim. Gweinwch dros neu ochr yn ochr â reis, cwscws, nwdls, orzo, neu polenta.

Gweinwch 2 i 3.

Cynhwysion

 • Tua ⅓ cwpan o flawd
 • Halen a phupur
 • 1 pwys o gluniau cyw iâr neu fronnau
 • 1 ½ llwy fwrdd olew olewydd
 • 1 cennin mawr neu 2 ganolig, darnau gwyn a gwyrdd wedi’u chwarteru ar eu hyd, eu rinsio, yna eu torri’n ddarnau 1 ½ modfedd
 • 1 ewin garlleg, wedi’i sleisio’n denau
 • ½ cwpan persli ffres wedi’i dorri’n fân
 • ¼ cwpan cennin syfi ffres wedi’u torri
 • 2 ½ llwy fwrdd o daragon ffres, neu 1 llwy de wedi’i sychu
 • 2 lwy fwrdd briwgig teim ffres, neu 1 llwy de wedi’u sychu
 • 3 cwpan o broth cyw iâr
 • 6 owns calonnau artisiog wedi’u marineiddio ag olew (mae gan artisiogau wedi’u marineiddio ag olew lawer mwy o flas ac maent yn llaith), tua 1 cwpan, wedi’i ddraenio

Cyfarwyddiadau

 1. Rhowch y blawd ar blât a sesnwch yn rhydd gyda halen a phupur. Côt cyw iâr mewn blawd profiadol ar y ddwy ochr.
 2. Mewn sgilet fawr, cynheswch 1 llwy fwrdd o olew dros wres cymharol uchel. Cyw iâr brown ar y ddwy ochr, 2 i 3 munud yr ochr. Tynnwch o’r sgilet i’r plât a’i gadw.
 3. Yn yr un sgilet, gostyngwch y gwres i isel ac ychwanegwch y ½ llwy fwrdd o olew sy’n weddill. Ychwanegwch y cennin a’r garlleg a’u coginio, gan droi’n ysgafn, am 5 munud. Ychwanegwch hanner yr holl berlysiau: y persli, cennin syfi, tarragon, a theim, a sesnwch gyda halen a phupur. Coginiwch am 2 funud. Ychwanegwch y cyw iâr yn ôl i’r sgilet, gan ei gladdu yn y gymysgedd cennin. Trowch y gwres i fyny i uchel ac ychwanegwch y cawl cyw iâr a dod ag ef i ferwi. Gostyngwch i isel, gorchuddiwch y sosban a choginiwch am 10 munud. Tynnwch y caead ac ychwanegwch weddill y perlysiau: persli, cennin syfi, tarragon, a theim. Rydyn ni’n taenu’r artisiogau ar ei ben. Coginiwch am 5 i 10 munud arall neu nes bod cyw iâr wedi coginio drwyddo (dylai cyllell finiog a fewnosodir yn yr ochr gynhyrchu sudd melyn, nid pinc) ac mae’r sudd yn lleihau ychydig.

Cyw Iâr wedi’i dro-ffrio gyda Bok Choy, Sinsir, a Chnau daear

Mae’r tro-ffrïo hwn yn coginio’n gyflym, felly mae’n hanfodol bod gennych yr holl gynhwysion yn barod i fynd. Gweinwch gyda reis gwyn neu frown.

Yn gwasanaethu o 3 i 4.

Cynhwysion

Cyw iâr a marinâd:

 • 1 pwys o fron cyw iâr heb groen neu glun cyw iâr, wedi’i dorri’n ddarnau 1 modfedd
 • 3 llwy de o startsh corn
 • 2 lwy fwrdd o saws soi
 • 2 lwy de sinsir ffres wedi’i dorri’n fân, neu 1 llwy de wedi’i sychu
 • 2 lwy fwrdd finegr du Tsieineaidd, finegr gwin reis, neu finegr seidr
 • ½ llwy de o bast chili Tsieineaidd, saws poeth, neu Chili Crisp (condiment creisionllyd, sbeislyd wedi’i wneud â chilies wedi’u ffrio ac aromatics eraill)
 • ¼ llwy de o siwgr

Y llysiau:

 • 2 lwy fwrdd o olew llysiau neu safflwr
 • 1 bok choy mawr iawn neu 3 neu 4 o rai llai, tua 1 pwys, wedi’u craiddio a’u torri’n ddarnau 1- i 2 modfedd
 • 5 sgaliwn, darnau gwyn wedi’u torri’n ddarnau 2 fodfedd a darnau gwyrdd wedi’u torri’n fân
 • Tua ½ cwpan o gnau daear hallt

Cyfarwyddiadau

 1. Cyw Iâr Marinate: Mewn powlen ganolig, taflu darnau cyw iâr gyda cornstarch, saws soi, hanner y sinsir, finegr, past chili a siwgr; taflu i orchuddio cyw iâr yn gyfan gwbl. Marinate am o leiaf 15 munud a hyd at awr.
 2. Rhowch wok neu sgilet mawr, trwm dros wres uchel. Ychwanegwch 1 llwy fwrdd o olew a gadewch iddo gynhesu, tua 30 eiliad. Gan ddefnyddio llwy slotiedig, draeniwch gyw iâr o’r marinâd a’i ychwanegu at olew poeth. Peidiwch â throi. Coginiwch am 2 funud. Trowch y cyw iâr yn ofalus ac eto peidiwch â throi, ond gadewch iddo goginio am 2 funud heb darfu. Gan ddefnyddio llwy slotiedig, tynnwch gyw iâr o’r sgilet a’i roi ar blât.
 3. Ychwanegu’r olew sy’n weddill i’r sgilet a’i gynhesu am 30 eiliad. Ychwanegu’r sinsir sy’n weddill, bok choy, a sgalions a’u coginio, heb darfu, am 3 munud. Ychwanegu cyw iâr neilltuedig a marinâd o’r bowlen a chymysgu’r cymysgedd. Coginiwch am 3 i 5 munud, neu hyd nes bod bok choy yn dyner (dylai llysiau fod wedi gwywo a dylai’r gwyn fod yn grimp) a bod cyw iâr wedi coginio drwyddo. Ychwanegwch y cnau daear a choginiwch am 30 eiliad. Gweinwch yn chwilboeth gyda reis ar yr ochr, os dymunir.

Mwy o Hoff Ryseitiau Cyw Iâr:

Gweler ar YouTube.

Cyhoeddwyd yr erthygl hon yn wreiddiol ar WBUR.org.

Hawlfraint 2022 NPR. I weld mwy, ewch i https://www.npr.org.

Leave a Comment

Your email address will not be published.