Ryseitiau: Dyma ein hoff bwdinau i’w gwneud drwy’r haf

Nawr bod ein bywydau yn ôl i normal ar y cyfan, rydyn ni wedi darganfod bod y dyddiau’n llithro mwy nag erioed. Mae ein rhestrau o bethau i’w gwneud yn ddiddiwedd ac mae ein calendrau’n llawn, gan adael ychydig iawn o amser ar gyfer unrhyw beth arall, yn enwedig hunanofal!

Yn ystod y pandemig, mae pobi wedi dod yn lloches i lawer o bobl. Daeth meistroli surdoes, dysgu’r grefft o weithio gyda burum, a pherffeithio ein ryseitiau bara banana yn ffynhonnell llawenydd pur a dihangfa.

Dyna pam rwy’n gyffrous iawn i fynd yn ôl i’r gegin ar y nosweithiau braf a chynnes o haf a rhoi cynnig ar rysáit neu ddwy newydd blasus!

Dyma grynodeb o’n hoff ryseitiau pwdin haf os oes gan unrhyw un ohonoch chi’r byg pobi hefyd.

Cacen Banoffi Cyflym a Hawdd

Gyda dim ond chwe chynhwysyn syml, mae’r rysáit sylfaenol hwn yn berffaith ar gyfer ciniawau munud olaf neu farbeciws iard gefn.

Dim Cacen Gaws Mefus Ffres Pobi

Mae’n dymor mefus ar hyn o bryd, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn codi cwpl o hambyrddau o fefus Wexford suddiog a gwneud y gacen gaws flasus hon.

Haf Aeron Pistachio Pavlova

Pwdin haf ysblennydd. Er hwylustod ychwanegol, gellir gwneud y meringue o flaen amser a’i ymgynnull yn iawn pan fyddwch chi’n barod i weini.

Jariau Hufen Gyda Aeron Tymhorol

Os ydych chi’n ffan o Crème Brûlée, yna mae hwn yn dro mor flasus ar y rysáit Ffrengig clasurol hwnnw.

Tarten Ffrwythau Oren yr Haf

Os oes gennych chi gyflenwad mawr o aeron yr haf nad ydych chi’n gwybod beth i’w wneud ag ef, dyma’r rysáit i chi. Mae’n bwdin mor felys a hafaidd sy’n siŵr o wneud argraff ar unrhyw westai cinio.

sgwariau lemon wedi’u rhewi

Lemwn yw un o’n hoff flasau haf. Rydyn ni wrth ein bodd â’r blas tart a thangy sy’n cyd-fynd yn berffaith ag unrhyw bobi melys. Mae’r sgwariau lemwn hyn yn berffaith ar gyfer partïon gardd neu de prynhawn.

Cyrn crwst pwff mefus

Ffordd wych arall o fanteisio ar y mefus tymhorol hynny. Gyda dim ond tri chynhwysyn, gallwch gael pwdin hynod foddhaol mewn dim o amser!

pastai calch allweddol

Mae pastai calch allweddol yn bwdin Americanaidd glasurol a darddodd yn Florida ac sy’n dod yn fwyfwy poblogaidd yn Iwerddon a’r Deyrnas Unedig. Mae ei ffresni asid yn berffaith ar gyfer diwrnod o haf.

Coffi Panna Cotta gyda Saws Siocled

Os ydych chi’n chwilio am rywbeth ychydig yn fwy heriol, mae’r rysáit hwn yn hanfodol! Mae gwead hufenog Panna Cotta yn cyd-fynd yn berffaith â’r saws siocled cyfoethog.

Hufen Iâ Tonnog aeron

Ydy, mae sundaes moethus, sundaes a sorbets wedi dod yn hygyrch iawn yn ddiweddar, ond eto does dim byd yn curo twb o hufen iâ cartref ffres, wedi’i wneud â’ch dwylo eich hun.

pastai meringue lemwn

Mae’r pwdin hardd hwn yn stwffwl haf ac yn ticio’r blychau i gyd. Lemwn, cacen a meringue: beth sydd ddim i’w garu?

Tarten Cwstard Clasurol

Mae’r llenwad hufennog menyn clasurol hwn yn flasus ac yn hawdd i’w wneud ar gyfer crynhoad. Yn ogystal, gallwch chi ei wisgo i fyny a’i addurno gyda beth bynnag y dymunwch. Aeron a hufen, caramel a phecans wedi’u tostio, ganache siocled – mae’r opsiynau’n ddiddiwedd!

Leave a Comment

Your email address will not be published.