Ryseitiau haf: 8 hufen iâ iach y gallwch chi eu gwneud gartref yn hawdd

Mae tymor yr haf yma yn ei holl ogoniant ac wrth i’r gwyliau i blant ddechrau cyn bo hir, maen nhw’n siŵr o fod yn chwilio am syniadau i guro’r diflastod a’r gwres dwys. Ymhlith llu o weithgareddau cyfeillgar i blant y byddech chi’n eu gwneud gartref gyda’ch plant, gall gwneud hufen iâ cartref gyda hoff bethau eich plentyn fod yn gyffrous. (Darllenwch hefyd: Arbennig yr Haf: 6 Ryseitiau Mango Blasus y Mae’n Rhaid i Chi Roi Cynnig arnynt yr Haf hwn)

Bydd hyn hefyd yn sicrhau nad yw’ch rhai bach yn gorfwyta mewn sudd, cola, neu bwdinau eraill wedi’u pecynnu sydd ag ychwanegion, cadwolion, a melysyddion artiffisial, a allai gynyddu’r risg o broblemau iechyd amrywiol.

Dyma rai ryseitiau hufen iâ wedi’u curadu gan faethegydd a fydd yn eich helpu i ddelio â gwres yr haf yn y ffordd fwyaf blasus posibl. Mae’r hufenau iâ hyn yn hawdd i’w gwneud ac yn flasus gyda chynhwysion ffres, naturiol sy’n cael eu llwytho â maetholion fel ffibr, calsiwm, haearn, fitamin C, a mwy.

Hufen Iâ Banana Siocled

Rysáit Jagriti – Cloudnine, Malad

hufen iâ banana a siocled (Pinterest)

Cynhwysion:

– 4 banana wedi’u rhewi, wedi’u plicio

– ¼ cwpan powdr coco

– 2 lwy fwrdd o fenyn cnau daear

– ¼ cwpan o laeth buwch.

Cyfarwyddiadau:

1. Rhowch fananas wedi’i rewi, powdr coco, a menyn cnau daear yn eich cymysgydd.

2. Cymysgwch y cynhwysion.

3. Rhewi am 2 awr felly mae’n ddigon anodd gwneud conau.

hufen iâ iogwrt mango

Rysáit Jagriti Brar – Grŵp Ysbytai Cloudnine, Mumbai – Malad

Hufen iâ iogwrt mango (Pinterest)
Hufen iâ iogwrt mango (Pinterest)

Cynhwysion:

– 2 gwpan o geuled

– 2 mango (aeddfed), wedi’u plicio a’u torri

– 1 pinsiad o edafedd saffrwm wedi’i socian mewn 2 lwy fwrdd o laeth

– 1 pinsiad o bowdr cardamom (elaichi)

– 2-3 llwy de o fêl

Cyfarwyddiadau:

1. Piliwch a thorrwch y mangos yn ddarnau mawr a’u rhewi am 3-4 awr.

2. Yn y cyfamser, draeniwch y ceuled trwy ei arllwys i mewn i hidlydd mân, wedi’i leinio â lliain mwslin.

3. Rhowch gynhwysydd oddi tano i ddal y maidd a gadewch iddo eistedd am tua awr neu nes bod yr holl ddŵr dros ben wedi’i ddraenio o’r iogwrt.

4. Ychwanegwch y ceuled sy’n hongian yn y cymysgydd ynghyd â’r mangos wedi’u rhewi wedi’u torri, saffrwm ac ychwanegu powdr cardamom. Cymysgwch i mewn i biwrî llyfn.

5. Rhewi’r cymysgedd mewn blwch rhewgell-ddiogel, selio’r blwch gyda chaead, a’i rewi 3 awr neu nes ei fod bron wedi rhewi.

6. Tynnwch o’r oergell a’i gymysgu eto yn y cymysgydd i dynnu’r crisialau iâ. Ailadroddwch y broses unwaith eto.

7. Ar ôl y trydydd amser rhewi, mae’r Mango Froyo yn barod i’w weini.

hufen iâ menyn cnau daear fegan

Rysáit gan Gurpreet Kaur, Maethegydd Clinigol, Grŵp Ysbytai Cloudnine, Chandigarh

Hufen Iâ Menyn Pysgnau Fegan (Pinterest)
Hufen Iâ Menyn Pysgnau Fegan (Pinterest)

Cynhwysion:

– 2 gwpan o laeth di-laeth (llaeth ceirch, llaeth almon, llaeth soi, llaeth cnau coco)

– 4-5 llwy fwrdd o Stevia (melysydd naturiol)

– ½ cwpan o fenyn cnau daear

– ¼ llwy de o halen

– ½ llwy de o fanila pur

– Topins (cnau daear wedi’u torri, surop siocled, sglodion siocled)

Cyfarwyddiadau:

1. Trowch yr holl gynhwysion gyda’i gilydd ac arllwyswch y cymysgedd i hambyrddau ciwb iâ neu 1 neu 2 bowlen fas.

2. Rhewi’r cymysgedd am awr ac unwaith y bydd wedi rhewi, tynnwch yr hambwrdd neu’r cynhwysydd ciwb iâ allan a meddalwch ddigon i’ch cymysgydd a’i gymysgu nes ei fod yn llyfn.

3. Ailrewi hyd at hanner awr ar gyfer hufen iâ cadarnach.

4. Rhowch gnau daear wedi’u torri’n fân, surop siocled, a sglodion siocled.

Hufen Iâ Banana gyda Llaeth Ceirch

Rysáit gan Gurpreet Kaur, Maethegydd Clinigol, Grŵp Ysbytai Cloudnine, Chandigarh

Hufen iâ banana gyda llaeth ceirch (Pinterest)
Hufen iâ banana gyda llaeth ceirch (Pinterest)

Cynhwysion:

– Powdwr coco – ¼ cwpan

– 2 gwpan o laeth ceirch

– Banana stwnsh

– 1/8 llwy de o halen

– Siwgr i flasu

– Ychwanegu cynhwysion dewisol

Cyfarwyddiadau:

1. Ychwanegwch 2 gwpan o laeth ceirch, stevia, a halen.

2. Ychwanegwch fanana stwnsh a rhai sglodion siocled i gael blas llyfn.

3. Cymysgwch yr holl gynhwysion hyn a’u harllwys i’r gwneuthurwr hufen iâ neu’r bwced iâ.

4. Rhewi’r cymysgedd am hyd at awr, yna gadael i’r ciwbiau iâ feddalu digon i brosesydd bwyd ei brosesu.

5. Yna cymysgwch y cymysgedd eto yn y cymysgydd nes ei fod yn llyfn a’i rewi eto am awr i gael gwead cadarnach.

palet enfys

Rysáit gan Greata Sherene Robinson, Maethegydd Gweithredol, Grŵp Ysbytai Cloudnine, Chennai

Palet Enfys (Pinterest)
Palet Enfys (Pinterest)

Cynhwysion:

– Grawnwin du a gwyrdd – ¼ cwpan

– Mango – ¼ cwpan

– Watermelon – ¼ cwpan

– Ciwi – ¼ cwpan

– Mefus -¼ cwpan

– Sudd lemwn – 1 gwydr

Cyfarwyddiadau:

1. Torrwch y ffrwythau yn dafelli bach, gwastad.

2. Trefnwch y ffrwythau mewn gwahanol liwiau a haenau yn y llwydni popsicle. Rhowch nhw’n agos heb unrhyw fylchau rhyngddynt.

3. Arllwyswch y sudd lemwn i’r mowldiau a’u tapio i atal swigod aer rhag ffurfio.

4. Rhowch ffon ym mhob mowld. Rhowch ef yn y rhewgell am ychydig oriau ac yna gweinwch y popsicles ffrwythau iach blasus hyn i’ch plant.

Hufen iâ mintys

Rysáit gan Greata Sherene Robinson, Maethegydd Gweithredol – Grŵp Ysbytai Cloudnine, Chennai

Hufen iâ mintys (Pinterest)
Hufen iâ mintys (Pinterest)

Cynhwysion:

– Banana wedi’i rhewi – torri’n dalpiau – 4 rhif.

– ½ llwy fwrdd dyfyniad mintys

– 2- 3 llwy fwrdd. cnau Ffrengig wedi’u tostio

Cyfarwyddiadau:

1. Ychwanegwch yr holl gynhwysion i’r grinder a’i falu nes ei fod yn llyfn ac yn hufenog.

2. Trosglwyddwch y cymysgedd i gynhwysydd gwydr a’i rewi dros nos.

3. Gweinwch yr hufen iâ mewn powlenni ac ychwanegwch ychydig o ddail mintys a chnau fel topins a’u gweini.

hufen iâ cnau coco meddal

Rysáit Kavya – Cloudnine, Whitefield

Hufen Iâ Cnau Coco Tendr (Pinterest)
Hufen Iâ Cnau Coco Tendr (Pinterest)

Cynhwysion:

– Cnau coco wedi’i rwygo – ¾ cwpan

– Dŵr – ½ cwpan

– Cig cnau coco tendr – ½ cwpan

– Jaggery (wedi’i doddi – cysondeb 1 rhaff) – 1.5 llwy fwrdd

– Powdwr sinamon – ½ llwy de

– Halen – pinsiad

Cyfarwyddiadau:

1. Cymysgwch y cnau coco wedi’u rhwygo a’r dŵr a thynnwch y llaeth cnau coco (dylech chi gael ½ cwpan).

2. Mewn cymysgydd, ychwanegwch y llaeth cnau coco, cig cnau coco tendr, siwgr brown, sinamon mâl, a halen. Cymysgwch ef yn dda nes iddo gyrraedd cysondeb hufennog.

3. Arllwyswch y cymysgedd hwn i mewn i gynhwysydd aerglos a’i rewi am 6-8 awr nes iddo gyrraedd y cysondeb a ddymunir.

Dyddiad, Ffig, Hufen Iâ Walnut

Rysáit gan Kavya Santosh, Maethegydd Gweithredol, Grŵp Ysbytai Cloudnine, Whitefield

Dyddiadau, ffigys a hufen iâ cnau Ffrengig (Pinterest)
Dyddiadau, ffigys a hufen iâ cnau Ffrengig (Pinterest)

Cynhwysion:

– Ffigys sych (anjeer) – ¼ cwpan

– Dyddiadau – ¼ cwpan

– Cnau Ffrengig (wedi’u malu / torri) – ¼ cwpan

– Llaeth – 1 ¾ cwpan

– Jaggery – 1 llwy fwrdd

– Powdr llaeth soi – 2 lwy fwrdd

Cyfarwyddiadau:

1. Cyfunwch ffigys sych a dyddiadau gyda ¾ cwpan o laeth mewn sosban, cymysgwch yn dda a choginiwch dros wres canolig am 6-7 munud gan ei droi yn achlysurol.

2. Oerwch y cymysgedd yn gyfan gwbl a’i gymysgu nes yn llyfn.

3. Trosglwyddwch y cymysgedd i bowlen, ychwanegwch weddill y llaeth, powdr soymilk, pecans, a jiggery a chymysgwch yn dda.

4. Trosglwyddwch y cymysgedd i gynhwysydd a’i rewi am 4 i 6 awr neu nes ei fod wedi setio.

5. Unwaith y bydd y cymysgedd wedi’i setio’n rhannol, ychwanegwch ef at gymysgydd a’i gymysgu’n dda.

6. Arllwyswch y cymysgedd yn ôl i’r cynhwysydd a’i rewi nes ei fod wedi setio’n llwyr.

Leave a Comment

Your email address will not be published.