Ryseitiau haf hawdd i wneud i chi deimlo’n well am bopeth

Efallai y bydd yr haul yn gwenu, efallai y bydd yr adar yn canu, a gall y cynnyrch fod yn helaeth, ond weithiau bydd angen pryd clyd, cysurus i lenwi’ch bol a lleddfu’ch enaid. (A gadewch i ni fod yn onest, nid yw salad yn ddigon.) Dyma rai seigiau sy’n dathlu cynnyrch gorau’r haf tra’n gwneud i chi deimlo fel eich bod newydd gymryd nap hir.

Mae’n ymddangos bod tomatos a zucchini ym mhobman ar hyn o bryd, felly defnyddiwch nhw’n hyfryd yn y pryd twymgalon hwn gan Martha Rose Shulman. Mae grilio’r zucchini yn lle eu ffrio yn golygu llai o olew a llai o drafferth. Mae Martha yn cynnwys rysáit saws, ond mae croeso i chi ddefnyddio’ch hoff rysáit neu, yn well eto, wedi’i brynu mewn siop.

Yn dyner ac yn felys, mae’r Bara Zucchini Rhufeinig Alison hwn mor hawdd i’w wneud, a gallai bwyta sleisen yn gynnes o’r popty a’i dorri â menyn wedi’i doddi fod yn fwy effeithiol na therapi. Mae’r rysáit hwn yn gwneud dwy dorth er mwyn i chi allu rhannu neu rewi un yn ddiweddarach.

Presgripsiwn: Bara Zucchini Clasurol

Fe’i gelwir weithiau’n gaviar Texas, ac mae’r hodgepodge hapus hwn o ffa, ŷd, pupur cloch, tomatos, cilantro, jalapeño, a nionyn wedi’u gwisgo â vinaigrette gwin coch melys a thangy yn un o’r seigiau hynny sy’n ymddangos fel pe bai’n diflannu. Am ychydig o gyfoeth hufennog, ychwanegwch afocado wedi’i deisio.

Yn y pryd syfrdanol hwn gan Melissa Clark, mae peli cig porc llawn sudd yn chwarae gydag eirin gwlanog melys, basil ffres, a lemon tangy ar gyfer pryd melys a sawrus sy’n taro’r holl nodau. Defnyddiwch unrhyw gig eidion wedi’i falu rydych chi’n ei hoffi ac mae croeso i chi roi nectarinau neu eirin aeddfed yn lle’r eirin gwlanog. (Gwnewch yn siŵr eu bod yn hynod aeddfed.)

Mae’r Alexa Weibel Watermelon Margarita hwn yn bopeth rydych chi ei eisiau mewn coctel haf: yn adfywiol, ychydig yn felys, ac yn ddigon tangy i’w gadw’n ddiddorol. (I’r rhai sy’n ymatal rhag alcohol, rhowch gynnig ar y Punch Watermelon Ciwcymbr hwn.)

Presgripsiwn: margarita watermelon

Mae nwdls Dan dan yn cael eu gwneud yn draddodiadol gyda phorc wedi’i falu a llysiau wedi’u piclo, ond yn y fersiwn fegan flasus hon o glasur Sichuan Hetty McKinnon, mae eggplant wedi’i ffrio yn disodli’r porc. Mae’r rysáit yn galw am tahini, ond bydd almon llyfn neu fenyn cnau daear yn gweithio yn lle hynny.

Presgripsiwn: Nwdls Dan Dan Fegan gydag Eggplant

Mae’r crydd hwn o Edna Lewis, y cogydd o Virginia yr oedd ei lyfrau wedi helpu i ddiffinio’r canon coginio deheuol, yn cynnwys topin cramen bastai sy’n gadael i flasau ffrwythau carreg ddisgleirio. Roedd Mrs. Lewis yn hoffi ei wneud gyda thop dellt, gyda darnau o does amrwd wedi’i stwffio i’r llenwad, sy’n coginio i mewn i beli cig wrth dewychu’r sudd ffrwythau.

Ysbrydolwyd y pryd hyfryd hwn gan panzanella, y salad bara Tyscanaidd poblogaidd, ond mae Hetty McKinnon yn cyfnewid y bara yn wych am gnocchi wedi’i ffrio a brynwyd mewn siop, ac rydym yn ei charu amdani. Mae gnocchi sefydlog ar y silff yn gweithio orau, ond mae wedi rhewi yn gweithio cystal; peidiwch ag aflonyddu arnynt wrth iddynt goginio fel nad ydynt yn cwympo’n ddarnau.

Presgripsiwn: Gnocchi Creisionllyd gyda Thomato a Nionyn Coch

Yn y rysáit fegan 30 munud hwn, mae Jocelyn Ramírez yn serio madarch cigog mewn sgilet fel eu bod nhw mor grensiog a blasus â chicharrón neu fol porc wedi’i ffrio. Os ydych chi’n newynog, ystyriwch ddyblu’r madarch, gan eu bod yn crebachu ychydig wrth iddynt goginio.

Presgripsiwn: Tacos Madarch Creisionllyd

Cysurwch fi gyda chyw iâr wedi’i ffrio. Yn y riff milanese cig llo Melissa Clark hwn, mae cytledi cyw iâr yn cael eu malu’n drwchus, yna’u bara, eu ffrio mewn padell a’u gweini gyda salad tomato a mozzarella syml wedi’u gwisgo ag olew basil.

Presgripsiwn: Milanesa cyw iâr gyda Salad Tomato, Mozzarella a Basil

Ewch croen. Mae dwy bunt o gnewyllyn corn ffres yn mynd i’r Casserole Ali Slagle clasurol hwn sydd wedi’i wneud ag ŷd a chytew syml ond cyfoethog o flawd, caws cheddar, hufen sur, wyau a menyn. Pobwch nes ei fod yn fyrlymus, yna bwyta’n syth o’r badell nes bod eich hwyliau’n gwella.

Mae cyw iâr kung pao melys a sbeislyd Genevieve Ko, a addaswyd ganddi o Grace Han a Pearl Han, yn dod at ei gilydd mewn dim ond 15 munud sydd wedi’i dreulio’n dda. Fe wnaeth Krysten Chambrot, golygydd cyswllt New York Times Cooking, y diwrnod o’r blaen: “Roedd mor flasus a hawdd, fe wnaeth i mi deimlo fy mod yn cael gofal.”

Presgripsiwn: Cyw Iâr Kung Pao Hawdd

Os nad ydych chi wedi gwneud cacen eirin enwog Marian Burros, am beth ydych chi’n aros? Cyhoeddwyd y rysáit hon yn y papur newydd am y tro cyntaf ym 1983, ond mae wedi cael ei hailargraffu sawl gwaith oherwydd bod darllenwyr wedi bod yn crochlefain amdano. Mae’n hynod addasadwy: mae’n gweithio gyda bron unrhyw ffrwythau haf (gellyg ac afalau hefyd), gallwch chi ei bobi mewn bron unrhyw sosban, ac mae’n anodd iawn llanast.

Presgripsiwn: cacen eirin wreiddiol

Mae tomatos a basil, cwpl mwyaf tyner yr haf, yn serennu yn y risotto clasurol hwn gan Martha Rose Shulman. Ychwanegodd darllenydd craff rai mozzarella ffres ar gyfer risotto arddull caprese. Mae gwneud risotto yn cymryd ychydig o amser a sylw, ond efallai mai ymlacio yw’r cyfan sy’n ei dro? Gall un aros.

Mae’r Gacen Hufen Iâ Ali Slagle hon yn gymaint o hwyl i’w gwneud oherwydd dim ond gwasanaeth ydyw mewn gwirionedd, a gallwch ddefnyddio unrhyw flas hufen iâ a brynir gan y siop. Dechreuwch gyda sylfaen cwci, haen o hufen iâ, haen o frechdanau hufen iâ, ac yna haen arall o hufen iâ. Chwistrellwch gyda Magic Shell (ac efallai ysgeintiadau lliw?) cyn ei weini. Ymddiried ynom, bydd hyd yn oed y gwestai mwyaf cantankerous wrth eu bodd.

Presgripsiwn: Cacen Hufen Iâ Sglodion Siocled Mint

Ysbrydolwyd salad macaroni a mayonnaise clasurol Millie Peartree gan y rhai a weinir ym mwytai Kennedy Fried Chicken. Mae’n berffaith gytbwys: hallt o’r mayonnaise ac ychydig yn felys o’r moron a mymryn o siwgr. “Mor gysur yn yr haf â mac a chaws yn y gaeaf,” ysgrifennodd un darllenydd.

Presgripsiwn: Salad Macaroni

“Pwy oedd yn gwybod y gallech chi wneud asennau mewn popty araf, a gallent fod mor suddlon a blasus gyda diffyg ymdrech doniol?” gofynai darllenydd. Sarah DiGregorio, dyna pwy! Dyma’r rysáit delfrydol ar gyfer cariadon asennau nad oes ganddynt gril ac nad ydynt am gynhesu eu cegin. (Mae angen rhost cyflym ar y harddwch hyn, ond dim ond am ychydig funudau.) Gallwch ddod o hyd i fersiwn popty pwysau yma.

Presgripsiwn: Asennau Poeth Mêl y Popty Araf

Bibim guksu, neu “nwdls cymysg” mewn Corëeg, yw’r pryd haf perffaith. Mae’n oer, mae’n sbeislyd, ac mae mor hawdd i’w wneud. Nid yw Bibim guksu fel arfer yn cynnwys kimchi, ond yn y rysáit Darun Kwak hwn, mae’n darparu nodiadau sbeislyd a tangy.

Ydy, dyma rysáit ar gyfer brechdan tomato. Mae’r un hwn, gan Melissa Clark, wedi’i seilio ar fara tomato ac mae’n “rwbio innards tomato aeddfed ar fara garlleg wedi’i dostio,” yna’n rhoi mwy o domatos, winwnsyn, mayonnaise ac, os dymunir, cig moch.

Presgripsiwn: brechdanau tomato

Mae Melissa Clark yn ein hachub eto gyda’r hufen iâ menyn pysgnau hynod hawdd hwn nad oes angen peiriant arno. Y cynhwysyn cyfrinachol? Hufen llaeth ceirch heb siwgr. Y canlyniad yn y pen draw yw gwyrddlas, hufennog a hyfryd.

Presgripsiwn: Hufen Iâ Menyn Masarn Masarn Hawdd Fegan

Mae’r Fritters Creisionllyd hyn o Vallery Lomas yn cael eu gwneud gydag ŷd ffres, caws cheddar, sgalions, pupur cayenne, a chytew syml, yna wedi’u ffrio nes eu bod yn frown euraid ac yn grensiog. Bwytewch nhw ar eu pen eu hunain neu fel ochr i rostio cyw iâr.

Nid yw’r pwdin gludiog hwn gan Jerrelle Guy yn fara llwy na chacen, ond yn hapus rhywle yn y canol. Gellir ei wneud gyda bron unrhyw ffrwyth haf aeddfed, yn ffres neu wedi’i rewi, ond gweinwch ef â llwy oherwydd ei fod yn rhy feddal a phwnsh i’w dorri â chyllell.

Presgripsiwn: cacen llwy mefus

Ewch â’ch hun i farchnad y ffermwyr. Mae dwy bunt gyfan o eggplant a zucchini wedi’u cynnwys yn y pryd blasus hwn gyda’r nos gan Kay Chun. Y gyfrinach i gadw’r eggplants rhag mynd yn soeglyd yw eu ffrio’n araf mewn sgilet nonstick nes eu bod wedi meddalu a charameleiddio heb ychwanegu llawer o olew.

Presgripsiwn: Eggplant a Zucchini Pasta gyda Feta a Dill

Leave a Comment

Your email address will not be published.