Ryseitiau Hawdd ar gyfer Dyddiad Picnic Gourmet gyda Bae

Gall dyddiau haf yn rhannau cynhesach y flwyddyn fod yn arswydus o boeth, ond mae nosweithiau cŵl yn gyfle perffaith i gael picnic awyr agored. Gydag awyr glir a’r haul yn machlud o’ch blaen, gallwch bacio’ch basged bicnic, ei llenwi â byrbrydau blasus, a mynd allan am ddêt bendigedig gyda’ch babi. Os yw’r goedwig yn ymddangos ymhell o gartref, ystyriwch gael picnic mewn parc, traeth neu gilfach leol yn eich ardal chi. O ran cynnwys eich basged bicnic, rydyn ni’n dod â ryseitiau byrbrydau gourmet i chi a fydd yn cyffroi’ch dyddiad!

  1. Cacen gaws gyda mefus mewn jar

Mae hyn yn llwyddiant mawr mewn ciniawau potluck a phartïon pen-blwydd plant. Mae Cacen Gaws Mason Jar yn ffordd wych o fwyta ar y glaswellt heb wneud llanast. Gallwch ddefnyddio cracers graham ar gyfer y gwaelod neu hyd yn oed ddefnyddio crwst bara byr crymbl i sicrhau bod gennych sylfaen menyn toddi yn eich ceg. Cynhwysion eraill y bydd eu hangen arnoch yw caws hufen, gwasgfa o sudd lemwn, hufen chwipio, a siwgr. Peidiwch ag anghofio ei brif gynhwysyn: mefus, ond mae croeso i chi ei gyfnewid am fafon os ydyn nhw yn eu tymor!

  1. Dynabites mwg caws

Wrth fwyta alfresco, gallwch anghofio’r holl reolau a dechrau gyda phwdin. Ond byddech chi eisiau blasu sawrus rhwng cyrsiau o hyd i wneud yn siŵr nad ydych chi’n cael eich llethu gan y melyster. Mae’r dinabitas caws mwg hyn yn ddelfrydol oherwydd eu bod yn cael eu gwneud gyda llawer o letys, wyau wedi’u berwi, caws mwg a sblash o mayonnaise. Cynhwysion eraill sy’n ychwanegu at y papur lapio hwn yw ham, garlleg a thomatos ceirios. Mae’n gweithio fel salad swmpus ac yn ychwanegu elfen o ffresni i’ch pryd.

  1. biscotti afal wedi’i doddi

Uchafbwynt y rysáit hwn yw mai ychydig iawn o gynhwysion sydd eu hangen arnoch chi fel cwpl o afalau, wy, a chrwst pwff neu flawd. Bydd y Biscotti dilynol yn toddi yn eich ceg ac yn amlygu blas pei afal hanfodol.

  1. Mefus a Hufen Cartref Frappuccino a Mocha Frappuccino

Nid oes unrhyw goginio yn gyflawn heb lu o ddiodydd pan fydd haul yr haf yn bygwth eich dadhydradu. Felly, rhowch y gorau i’r cwrw lemonêd neu sinsir arferol a dewiswch y ryseitiau Frappuccino egsotig hyn y gallwch chi eu gwneud o’r dechrau. Y rhan orau yw bod y Mefus a’r Hufen Frappuccino yn cael ei wneud gyda chynhwysion ffres yn lle suropau saccharin rydych chi’n eu prynu yn y siop. Dywedwch na wrth flasau artiffisial a chofleidiwch de gwyrdd a mocha frappuccinos gyda’r rysáit hwn.

Darllenwch hefyd: 5 seigiau y mae’n rhaid i chi roi cynnig arnynt pan fyddwch chi’n ymweld â Kolhapur

Leave a Comment

Your email address will not be published.