Ryseitiau hawdd gan y seren bobi cyfryngau cymdeithasol Eloise Head aka Fitwaffle | Cofnod Grenfell

Mae gan y seren pobi cyfryngau cymdeithasol Eloise Head, a elwir yn Fitwaffle, 6 miliwn o ddilynwyr sy’n dod am ei chacennau cyflym a hawdd, cwcis, cacennau hambwrdd a phwdinau gyda dim ond tri chynhwysyn.

Yn ei llyfr cyntaf, mae’n rhannu dros 100 o ryseitiau hawdd a blasus, gan gynnwys creadigaethau newydd sbon a’r postiadau mwyaf poblogaidd ar-lein ar fitwaffle.co.uk

  • Fitwaffle Baking It Easy: Fy holl ryseitiau 3-cynhwysyn gorau a chacennau a phwdinau hoff, gan Eloise Head. Gwasg Ebury. $39.99.

Fitwaffle Baking It Easy: Fy holl ryseitiau 3-cynhwysyn gorau a chacennau a phwdinau hoff, gan Eloise Head. Gwasg Ebury. $39.99.

brownis toes cwci

Pan na allwch benderfynu rhwng cwcis a brownis… Mae’r brownis hyn yn drwchus, yn felys ac yn siocled, yn llawn darnau mawr o does cwci a llawer o sglodion siocled. Mae cytew brownis a chytew cwci yn gyflym iawn ac yn hawdd i’w gwneud, yna rydych chi’n eu cymysgu gyda’i gilydd. Dyma un o fy ryseitiau mwyaf poblogaidd ac mae’n un o fy hoff bobi hambwrdd.

170g o fenyn heb halen, wedi’i doddi a’i oeri

125g o siocled tywyll (o leiaf 50% o goco), wedi’i doddi a’i oeri

80g o sglodion siocled tywyll neu laeth

70g o fenyn heb halen, wedi’i feddalu

70g o sglodion siocled tywyll neu laeth + ychwanegol ar gyfer tocio

un. Cynheswch y popty i 190C a leiniwch badell bobi 20cm sgwâr gyda phapur pobi gwrthlynol.

dwy. Yn gyntaf, gwnewch y cytew brownis. Rhowch y menyn wedi’i doddi a’r siwgr mewn powlen fawr a’i guro â chymysgydd llaw trydan nes ei fod wedi’i gyfuno’n llwyr. Ychwanegwch yr wyau a pharhau i guro nes bod y cymysgedd yn drwchus iawn, yn blewog ac yn welw, ac wedi dyblu o leiaf o ran cyfaint. Cymysgwch y siocled tywyll wedi’i doddi nes ei fod wedi’i gyfuno.

3. Hidlwch y blawd, y powdwr coco a’r halen gyda’i gilydd, yna cymysgwch â llwy bren neu sbatwla rwber nes ei fod wedi’i gyfuno. Plygwch y sglodion siocled i mewn nes eu bod wedi’u dosbarthu’n gyfartal. Rhowch o’r neilltu tra byddwch yn gwneud y toes cwci.

Pedwar. Rhowch y menyn wedi’i feddalu a’r siwgr mewn powlen gymysgu fawr a’i guro gyda chymysgydd llaw trydan nes ei fod yn ysgafn a blewog. Ychwanegwch y melynwy a’r darn fanila a’i guro nes ei fod wedi’i gyfuno. Ychwanegwch y blawd a’r powdr pobi gyda llwy bren neu sbatwla rwber nes mai dim ond ychydig o rediadau o flawd sydd ar ôl, yna plygwch y sglodion siocled i mewn nes eu bod wedi’u dosbarthu’n gyfartal.

5. Rhowch y cytew brownis yn eich tun parod a’i lyfnhau’n gyfartal â chefn llwy.

6. Codwch tua hanner llwy fwrdd o does cwci a’i rolio’n belen fach gyda’ch dwylo, yna ailadroddwch gyda gweddill y toes. Rhowch y peli ar hap ar ben y cytew brownis, gan adael bylchau rhyngddynt. Ysgeintiwch sglodion siocled ychwanegol drosto.

7. Pobwch am 30 munud nes bod yr ymylon wedi cracio a thoes cwci yn frown euraidd ac nid yw bellach yn siglo yn y canol. Gadewch i oeri yn gyfan gwbl mewn padell.

8. Oerwch yn yr oergell am o leiaf dwy awr, neu dros nos os yn bosibl, i gael gwead cadarnach a thoriad glanach. Torrwch yn 16 sgwâr a mwynhewch!

9. Storiwch mewn cynhwysydd aerglos ar dymheredd ystafell neu yn yr oergell am hyd at wythnos

Cyngor: Os nad ydych chi eisiau gwneud eich brownis a thoes cwci o’r dechrau, mae croeso i chi ddefnyddio cymysgeddau blwch a brynwyd yn y siop.

lemonau.  Delwedd: Wedi'i gyflenwi

lemonau. Delwedd: Wedi’i gyflenwi

lemonau

Mae gan y lemonau hyn flasau blasus, sawrus cacen lemwn gyda gwead melys. Maen nhw’n llawn dop o lemwn tangy, gyda gwydredd cŵl, llawn siwgr ar ei ben, sy’n bendant yn hanfodol i mi pan mae’n dod i unrhyw beth lemoni. Maent yn hawdd i’w gwneud a’u pobi, ac yn berffaith ar gyfer diwrnod diog, heulog. Mwynhewch nhw mewn te prynhawn neu bicnic, neu hyd yn oed piciwch nhw mewn bocsys cinio. Bydd pawb yn eu caru, felly efallai y byddwch am feddwl am eu cuddio os ydych am iddynt bara!

215g menyn heb halen, meddalu

60ml o sudd lemwn ffres (tua 1 1/2 lemon)

un. Cynheswch y popty i 170°C a leiniwch badell bobi 20cm sgwâr gyda phapur pobi gwrthlynol.

dwy. Rhowch y menyn a’r siwgr mewn powlen fawr a’i guro gyda chymysgydd llaw trydan nes ei fod yn ysgafn a blewog. Ychwanegwch yr wy, melynwy, a sudd lemwn a’i guro nes eu bod wedi’u cyfuno. Hidlwch y blawd, y powdr pobi a’r halen gyda’i gilydd, yna ei ymgorffori gyda llwy bren neu sbatwla rwber. Trowch groen lemwn i mewn (dylai toes fod yn debyg i does cwci trwchus).

3. Arllwyswch y cytew i’r badell a baratowyd ac yn llyfn i’r ymylon, yna pobi yn y popty am 30-35 munud nes bod y top yn grimp ac wedi brownio’n ysgafn.

Pedwar. Yn y cyfamser, gwnewch y gwydredd. Mewn powlen fach, cymysgwch y siwgr eisin a’r sudd lemwn nes yn hylif ac yn llyfn.

5. Tynnwch y lemwn o’r popty ac arllwyswch y gwydredd ar unwaith, yna gadewch iddo oeri’n llwyr yn y tun. Torrwch yn 16 sgwâr a mwynhewch!

6. Storio mewn cynhwysydd aerglos am hyd at bum niwrnod.

Cacen mwg crymbl afal.  Delwedd: Wedi'i gyflenwi

Cacen mwg crymbl afal. Delwedd: Wedi’i gyflenwi

Cacen Mwg Crymbl Afal

Does dim byd fel crymbl afal cynnes ar ddiwrnod oer y gaeaf, a phan nad ydych chi eisiau gwneud pryd cyfan, y rysáit hwn yw’r union beth sydd ei angen arnoch chi. Yn wahanol i’r ryseitiau eraill yn y bennod hon, mae’n cael ei bobi yn y popty, ond mae’r un mor gysurus ag unrhyw gacen mwg, ac mae’n gyflym ac yn hawdd i’w wneud. A dim ond pum cynhwysyn sydd eu hangen arnoch chi, felly gadewch i ni fynd!

1 afal mawr, wedi’i blicio, wedi’i greiddio a’i giwbiau

40g o fenyn heb halen, oer a chiwb

un. Cynheswch y popty i 180C.

dwy. Cymysgwch y siwgr a’r sinamon mewn powlen fach neu gwpan nes eu bod wedi’u cyfuno, yna ychwanegwch yr afal wedi’i dorri a’i droi nes ei fod wedi’i orchuddio â’r cymysgedd.

3. Mewn powlen neu gwpan bach arall, chwisgwch y blawd, siwgr a menyn oer gyda’i gilydd nes eu bod wedi’u cymysgu. Mae’n well gen i wneud hyn gyda blaenau fy mysedd nes yn friwsionllyd.

Pedwar. Torrwch y cymysgedd afal yn ddau grwn ar wahân, yna crymblwch yn gyfartal dros y top.

5. Pobwch am 25 munud nes bod y top yn frown euraidd ac afalau’n feddal.

Gwnewch awgrymiadau: Gweinwch yn gynnes gyda hufen neu hufen iâ.

Y stori hon Brownie yn llawn toes cwci? Ie Os gwelwch yn dda ymddangosodd gyntaf yn The Canberra Times.

Leave a Comment

Your email address will not be published.