Ryseitiau hufen iâ heb gorddi gyda llaeth cyddwys

Cyhoeddwyd:
13:43 Gorffennaf 5, 2022Flynyddoedd lawer yn ôl ysgrifennais am ddefnyddio llaeth cyddwys i wneud hufen iâ.

Sioc! Arswyd! Nid oedd llaeth cyddwys yn rhywbeth yr oedd awdur bwyd i fod i gyfaddef iddo. Sut mae amseroedd yn newid.

Rwyf bob amser wedi cadw ychydig o ganiau o laeth melys yn y pantri i wneud rysáit syml iawn, yn seiliedig ar hufen iâ traddodiadol Malta, y des i i garu; sinamon, er enghraifft, neu siocled ac oren, a fersiwn dwyfol ffig.

Roedd yn arfer bod yn anodd iawn dod o hyd i hufen ffres ar yr ynysoedd ac o’r rheidrwydd y ganwyd cynnyrch nodedig. Mae’n debyg iddo gael ei ddyfeisio gyntaf yng nghegin nana fel anrheg haf i’r wyrion, ond mae fersiynau masnachol ar gael nawr. Ar ôl ei flasu, byddwch yn sylweddoli bod yr hufen iâ hwn yn gefnder agos i’r kulfi Indiaidd.

Yn wreiddiol, roeddwn i’n arfer defnyddio llaeth anwedd hefyd, ond nawr, gydag argaeledd cwstard ffres gweddus mewn oergelloedd archfarchnadoedd (rwy’n argymell fersiwn Lidl yn fawr), rwy’n cyfuno’r llaeth cyddwys â chwstard, gan ychwanegu ychydig o laeth ffres neu hufen i’w ysgafnhau. cymysgwch. .

Nid oes angen ysgwyd na throi gan nad yw’r cymysgedd yn cynnwys llawer o ddŵr i ffurfio crisialau a cheir gwead rhyfeddol o esmwyth wrth rewi. Oherwydd ei fod mor drwchus, mae angen tynnu’r hufen iâ allan o’r rhewgell tua 15 munud cyn ei weini.

I’r rysáit sylfaen hawdd iawn hon, gall un newid y newidiadau yn anfeidrol. Un o fy hoff fersiynau haf yw’r un sydd wedi’i arogli â dŵr rhosyn a’i flas â jeli petal rhosyn, y byddaf weithiau hefyd yn ychwanegu cnau pistasio wedi’u torri, anadl go iawn o Dde Môr y Canoldir.

Ac mae ffefryn cyfredol yn cyfuno piwrî bricyll neu neithdarin gyda’r sylfaen. Mae fersiynau diweddar eraill wedi gweld ychwanegu cwpl o lwy fwrdd o jam oren mandarin a rhywfaint o siocled tywyll. Ac rwy’n argymell fy fersiwn gellyg a sinsir yn fawr; Sinsir candi wedi’i dorri a phiwrî gellyg wedi’i botsio wedi’i ychwanegu at y gwaelod.

Gallwch hefyd rewi’r hufen iâ mewn peli, yna eu hychwanegu at gonau creisionllyd neu eu rhewi mewn padell fas a’u torri’n ddognau hirsgwar i frechdanau rhwng y wafferi. Os oes gennych fowldiau hufen iâ, gellir rhewi unrhyw un o’r cymysgeddau hyn ynddynt ac yna eu trochi mewn sglodion, siocled wedi’i doddi, beth bynnag y dymunwch. Bydd popsicles rhosyn wedi’u trochi mewn siocled gwyn ac yna pistachios wedi’u malu yn mynd i lawr mor dda ar ôl cinio haf hir neu farbeciw. Credwch fi.

i wneud yr hufen iâ

500 ml o hufen crwst fanila

400 ml o laeth cyddwys

100-150 ml o laeth cyflawn neu hufen

ychwanegiadau:

Hufen Iâ Cinco de Mayo: Rhowch jar o dulce de leche yn lle’r llaeth cyddwys. Ychwanegwch ychydig o sinamon wedi’i gratio’n ffres a rhowch gyrlau siocled tywyll ar ei ben i’w weini.

Ffa lemwn a thonca gyda grappa: ychwanegwch groen un lemwn, 2 lwy fwrdd o sudd lemwn, ffa tonca wedi’i gratio a sblash o grappa.

Rhosyn a Phistachio gyda Cassis – Ychwanegu pistachio wedi’i dorri a darn o gassis at y rysáit hufen iâ rhosyn.

Gellyg a sinsir – hepgorer y llaeth neu’r hufen, gan fod y piwrî gellyg yn darparu’r hylif ychwanegol. Mae hyn yn wir am unrhyw fersiwn lle rydych chi’n defnyddio piwrî ffrwythau.

Cnau Ffrengig Masarn Bourbon: Ychwanegu pecans wedi’u tostio, 2-3 llwy fwrdd o surop masarn, a sblash o bourbon.

Caramel Halen – Amnewid llaeth cyddwys plaen â llaeth cyddwys caramel ac ychwanegu crisialau halen naddion i flasu.

Nodyn Cogydd: Cyn rhewi, bydd y gymysgedd yn blasu’n felys iawn. Bydd hyn yn dofi ychydig yn y rhewbwynt, ond mae’n dal i fod yn bwdin cyfoethog a melys. A dim ond defnyddio sblash o alcohol neu wirod; bydd gormod yn atal y cymysgedd rhag rhewi. Gallwch chi bob amser chwistrellu mwy wrth weini.
Hufen iâ blas petal rhosyn
– Credyd: Trwy garedigrwydd Frances Bissell

Hufen iâ rhosyn (6-8 dogn)

1 can (400 ml) o laeth cyddwys

400 ml o gwstard ffres

250 ml o hufen chwipio neu sengl

2 lwy fwrdd jeli petal rhosyn, wedi’i doddi

2 lwy fwrdd o ddŵr rhosyn

1 llwy fwrdd o betalau rhosod powdr – ar gael mewn siopau bwyd Indiaidd

pinsiad o liw bwyd coch

Petalau rhosyn wedi’u crisialu neu ffres

Dull:

Gwagiwch yr holl gynnyrch llaeth mewn powlen. Curwch yn dda i gyfuno’r gwahanol weadau. Cymysgwch y jeli petal rhosyn wedi’i doddi gyda’r dŵr rhosyn a phetalau rhosyn powdr, yna cymysgwch yn dda gyda’r cymysgedd llaeth. Arllwyswch i mewn i gynhwysydd addas gyda chaead a’i rewi am sawl awr. Pan fyddwch chi’n barod i’w weini, gweinwch ar blatiau ac addurnwch bob gwasanaeth gyda phetal rhosyn wedi’i grisialu.

©Frances Bissell 2022. Cedwir pob hawl.

Leave a Comment

Your email address will not be published.