Ryseitiau Hufen Iâ Wedi’u Ysbrydoli gan Bwdinau Hwngari Clasurol!

Wedi’u hysbrydoli gan bwdinau Hwngari traddodiadol, bydd y danteithion rhewllyd sidanaidd-llyfn hyn yn hoff gloywi haf i’r teulu cyfan erioed. Dim ond cwpl o gynhwysion syml sydd eu hangen arnoch i greu’r rhyfeddodau hufennog hyn. Dyma dair rysáit hufen iâ Hwngari blasus y gallwch chi roi cynnig arnyn nhw gartref pan fydd y thermomedr yn cyrraedd 30 ° C.

Hufen iâ caws bwthyn Rákóczi

Curwch y gwres gyda’r hufen iâ Hwngari clasurol hwn. Wedi’i hysbrydoli gan y gacen bricyll siâp bara byr Hwngari draddodiadol wedi’i gorchuddio â meringue, bydd y danteithfwyd oer hwn yn synnu’ch blasbwyntiau. Dewch o hyd i’r rysáit gwreiddiol YMA!

Ffynhonnell: http://vaniliaakonyhaban.blogspot.com/

Cynhwysion ar gyfer hufen iâ 5dl:

hufen 125ml

180ml o laeth cyflawn

50g o siwgr

2 melynwy

1 wy

pinsiad o halen

croen 1/4 lemwn

hanner pod fanila

75g caws bwthyn

Ar gyfer y briwsionyn:

50g o fenyn

50g o siwgr

50g o flawd amlbwrpas

50g o flawd almon

Ar gyfer y jam bricyll:

1 kg o fricyll aeddfed wedi’u plicio a’u britho

15 kilo o siwgr cansen

1 llwy fwrdd o bectin afal neu echdyniad afal
Cyfarwyddiadau:

 • I wneud y briwsionyn, cyfunwch y cynhwysion mewn powlen ac yna eu gosod a’u taenu ar daflen pobi. Pobwch am 8-9 munud mewn popty 170°C (338°F) nes ei fod wedi tostio’n ysgafn. Gadewch iddynt oeri.
 • Curwch yr wyau a’r melynwy gyda’r siwgr ac ychwanegwch y cymysgedd o hufen a llaeth wedi’i gynhesu ychydig yn araf. Dewch â’r cymysgedd i fudferwi a’i droi’n barhaus nes ei fod wedi tewhau. Rhowch y cymysgedd mewn cynhwysydd ar wahân a’i roi mewn dŵr oer. Ychwanegwch y caws bwthyn, croen y lemwn, pinsied o halen, a fanila. Corddi’r cymysgedd mewn peiriant hufen iâ yn unol â chyfarwyddiadau’r gwneuthurwr. Os dymunwch, gallwch ychwanegu rhesins wedi’u socian mewn surop siwgr.
 • Ar gyfer y jam bricyll, rydyn ni’n golchi, croenio a phylu’r ffrwythau. Ychwanegwch y siwgr a’r pectin neu echdyniad afal, cynheswch nhw a gadewch iddyn nhw ferwi am ychydig funudau. Rhowch y cymysgedd mewn cymysgydd a’i biwrî. Gallwn gadw’r jam mewn jariau am hyd at bythefnos yn yr oergell.
 • I weini hufen iâ caws bwthyn Rákóczi, chwistrellwch ychydig o friwsion ar waelod y cwpan hufen iâ. Ychwanegu sgŵp o hufen iâ a’i orchuddio â jam bricyll.

Darllen mwy: Mae rysáit Hwngari ar gyfer twmplenni caws bwthyn wedi dod yn fyd enwog

Hufen iâ twmplen caws bwthyn gydag ewyn hufen oer

Chwilio am y rysáit hufen iâ cartref mwyaf llyfn a hufennog erioed? Rydych chi yn y lle iawn! Bydd y hufen iâ hwn sydd wedi’i ysbrydoli gan dwmplen caws bwthyn yn stwffwl yn eich oergell ar ddiwrnodau poeth! Darllenwch y rysáit gwreiddiol YMA!

Ryseitiau Hufen Iâ Wedi'u Ysbrydoli gan Bwdinau Hwngari Clasurol

Ffynhonnell: nosalty.hu

Cynhwysion:

4 melynwy

10 kilo o siwgr

2 dl o hufen chwipio

25 dkg o mascarpone

1 llwy fwrdd o semolina

25 kilo o gaws bwthyn

croen lemwn

pinsiad o halen

5 darn o gwci o’ch dewis

3 dkg o fenyn

150g hufen sur

1 dl o hufen chwipio

1 pecyn sefydlogwr hufen chwipio

5 dkg o siwgr eisin

Cyfarwyddiadau:

 • Cynheswch y mascarpone a 2 dl o hufen chwipio gyda chroen y lemwn. Ychwanegu’r semolina a dod ag ef i fudferwi. Ar ôl ei wneud, gadewch iddo oeri.
 • Curwch y melynwy a’u taenellu gyda phinsiad o halen. Ychwanegwch siwgr a choginiwch nes ei fod yn dod yn hufen trwchus. Gadewch iddo oeri!
 • Cyfunwch y ddau gymysgedd, ychwanegwch y caws bwthyn a’i roi yn yr oergell am awr.
 • Llenwch y silindr gwneuthurwr hufen iâ dim mwy na dwy ran o dair yn llawn; rhewi yn unol â chyfarwyddiadau’r gwneuthurwr.
 • I wneud yr ewyn hufen oer, rydym yn curo’r siwgr eisin a’r sefydlogwr hufen chwipio gyda chymysgydd llaw i gael hufen llyfn a dymunol. Rydyn ni’n ei roi yn yr oergell.
 • I wneud y briwsionyn, rydym yn malu’r cwcis. Tostiwch nhw’n ysgafn gyda menyn mewn padell.
 • Rydyn ni’n gweini’r peli wedi’u taenellu â briwsion a’u gorchuddio ag ewyn hufen oer.

Madártej neu hufen iâ ynys arnofiol

Hoff fyrbryd holl blant Hwngari, mae’r ynys arnofio yn bwdin coeth y byddwch chi’n ei gael dro ar ôl tro. Nid oes angen unrhyw gydrannau swnio’n ffansi ac mae’n hawdd iawn i’w creu. Dewch o hyd i’r rysáit gwreiddiol YMA!

Pwdinau Hwngari clasurol wedi'u hysbrydoli gan ryseitiau hufen iâ 2

Ffynhonnell: http://gerdisuti.blogspot.com/

Cynhwysion:

5 melynwy

20 kilo o siwgr

hanner pod fanila

5 dl o laeth cyflawn

4 dl o hufen

Cyfarwyddiadau:

 • Curwch y melynwy gyda’r siwgr nes ei fod yn ewynnog. Ychwanegwch y llaeth a’r fanila yn raddol.
 • Cynhesu ar dymheredd isel gan droi’n gyson, nes ei fod yn tewychu ychydig. Gadewch iddo oeri.
 • Chwipiwch yr hufen nes ei fod yn cael gwead ewynnog. Ychwanegwch ef at y gymysgedd wy, siwgr a llaeth.
 • Trosglwyddwch y gymysgedd i’r gwneuthurwr hufen iâ a’i brosesu nes bod y trwch a ddymunir. Mwynhewch!

Darllen mwy: Rysáit yr wythnos: madártej / floating island

Ffont: gerdisuti.blogspot.com, nosalty.hu, vaniliaakonyhaban.blogspot.com

Leave a Comment

Your email address will not be published.