Ryseitiau i blant i roi hwb i ddyddiau ysgol

CENHADAETH, KS / ACCESSWIRE / Gorff 18, 2022 / (Nodweddion Teuluol) Bwydlen o ryseitiau blasus a swmpus yw’r union beth sydd ei angen ar eich teulu i wneud pob diwrnod ysgol yn antur addysgol lwyddiannus. Gall syniadau bodlon am ginio a swper roi’r tanwydd sydd ei angen ar anwyliaid, tra bod pwdinau blasus yn ysgogi meddyliau cynyddol i orffen gwaith cartref cyn mwynhau danteithion.

Pan fydd wythnosau’n mynd yn brysur oherwydd amserlenni prysur, mae’r ryseitiau hyn yn cynnig atebion syml i wneud coginio’n haws a chyfyngu ar yr amser rydych chi’n ei dreulio yn y gegin. Dechreuwch gyda chinio sydd mor hawdd i’w baratoi ag ydyw i bacio mewn bocs bwyd, tanwydd gyda’r nos gyda phrif gwrs llysieuol, a bodloni dant melys pawb gyda hoff siocled i orffen y diwrnod.

Cadwch eich teulu yn llawn ac yn llawn egni bob diwrnod ysgol gyda mwy o syniadau ryseitiau yn Culinary.net.

Gwnewch ginio ysgol yn awel

Mae llawer i’w gofio pan fyddwch chi’n anfon eich myfyriwr i’r ysgol bob bore, o fagiau cefn a chyflenwadau ysgol i waith cartref neithiwr. Peidiwch ag anghofio un o’r cynhwysion allweddol ar gyfer diwrnod llwyddiannus: cinio.

Mae’r patties byrgyr caws hyn yn rhoi’r egni sydd ei angen ar ddysgwyr bach i bweru trwy eu gwersi prynhawn. Syniad buddugol i wneud yr wythnos yn haws yw chwipio swp cyfan o’r pethau cludadwy hawdd eu pacio hyn sy’n addas i blant ar nos Sul fel bod gennych chi ginio yn barod ar gyfer pob dydd.

I ddarganfod mwy o ysbrydoliaeth ryseitiau ar gyfer y diwrnod ysgol, ewch i Culinary.net.

patties byrgyr caws

1 pwys o gig eidion wedi’i falu
1/2 cwpan winwnsyn, wedi’i dorri
2 lwy fwrdd o saws tomato
1 llwy fwrdd o fwstard
1 can o gwcis crwst pwff
1 cwpan caws wedi’i gratio
sleisys picl, torri yn hanner
1 wy wedi’i guro

Cynheswch y popty i 375 F.

Mewn sgilet fawr, coginiwch gig eidion wedi’i falu a nionyn nes bod y cig eidion wedi’i goginio drwyddo a’r winwns yn feddal. Draen. Ychwanegwch y sos coch a’r mwstard.

Gwahanwch y toes cwci. Ar daflen cwci heb ei sychu, fflatiwch y toes cwci i ffurfio cylchoedd 6 modfedd. Arllwyswch y cymysgedd cig ar un ochr i’r toes gwastad. Ysgeintiwch â chaws. Rhowch hanner yr heli dil ar ei ben. Plygwch y toes dros y llenwad. Gyda blaenau fforc, gwasgwch i lawr ar ymylon y toes i’w selio. Torrwch ddwy hollt ym mhen uchaf y toes i ryddhau stêm. Ailadroddwch gyda thoes sy’n weddill, cymysgedd cig, caws a phicls.

Brwsiwch bob patty gydag wy wedi’i guro.

Pobwch am 18 i 22 munud, neu nes ei fod yn frown euraidd.

Pasta perffaith ar gyfer nosweithiau ysgol

Mae prydau nos wythnos yn ymwneud â rhoi prydau blasus ar y bwrdd mewn cyfnod byr o amser fel y gallwch chi rannu eiliadau gwerthfawr gyda’ch gilydd er gwaethaf amserlenni prysur.

Mewn ychydig funudau, gallwch chwipio’r Penne Lentil Bolognese hwn sy’n Seiliedig ar Blanhigion i gael rysáit cyflym ond blasus y gall yr hen a’r ifanc ei fwynhau. Gyda Veggiecraft Farms Blodfresych Penne yn gynhwysyn allweddol, mae’r pryd teuluol hwn yn ei gwneud hi’n hawdd ymgorffori llysiau heb aberthu blas. Ar gael mewn siapiau poblogaidd fel penne, sbageti, a penelin, ac wedi’u gwneud â chorbys, pys, a blodfresych, zucchini, neu datws melys, mae’r pastas sy’n seiliedig ar blanhigion yn rhydd o glwten, heb fod yn GMO, fegan, kosher, a ffynonellau da o protein a ffibr. .

Ewch i veggiecraftfarms.com am ragor o wybodaeth a ryseitiau teuluol.

Swyddogaethau Teuluol, Dydd Llun, Gorffennaf 18, 2022, Delwedd Datganiad i'r Wasg

Bolognese corbys gyda phenne wedi’i seilio ar blanhigion

1 cwpan corbys gwyrdd Ffrengig sych neu ffacbys brown
1 jar (24 owns) saws marinara
1/2 cwpan cawl llysiau
1 blwch Veggiecraft Farms Blodfresych Penne

Cwmpas:
basil ffres
Parmesan
naddion pupur coch

Coginiwch corbys yn unol â chyfarwyddiadau’r pecyn. Draeniwch, yna dychwelwch i’r pot ac ychwanegwch y marinara a’r cawl llysiau. Cymysgwch yn dda a choginiwch dros wres isel am tua 10 munud.

Coginiwch penne yn unol â chyfarwyddiadau’r pecyn.

Pasta wedi’i goginio ar y brig gyda bolognese corbys, basil ffres, caws Parmesan, a naddion pupur coch.

Help mawr o gymhelliant gwaith cartref

Nid oes rhaid i fynd yn ôl i’r ysgol olygu anghofio am hwyl danteithion tywydd cynnes. Unwaith y bydd y gwaith cartref wedi’i wneud a’ch bod wedi mwynhau cinio gyda’ch anwyliaid, trowch eich sylw at bwdin sy’n blasu fel ei fod wedi’i wneud gan bobydd proffesiynol.

Mae’r Skillet S’mores hwn yn dechrau gyda gwaelod brownis melys wedi’i wneud â Siwgr Brown Ysgafn Domino ac yna’n cael ei drwytho a’i orchuddio â thopinau s’mores traddodiadol. Yn syml, cyfunwch mewn padell ac yna pobwch, neu griliwch ar gyfer y teimlad awyr agored cyfarwydd hwnnw, nes ei fod yn gynnes ac yn ysgafn.

Dewch o hyd i ragor o syniadau pwdin i felysu’r tymor dychwelyd i’r ysgol yn DominoSugar.com.

Swyddogaethau Teuluol, Dydd Llun, Gorffennaf 18, 2022, Delwedd Datganiad i'r Wasg

sgilet o s’mores

Amser paratoi: 30 munud
Amser coginio: 10 munud
Gwasanaeth: 6

8 llwy fwrdd o fenyn heb halen
3/4 cwpan sglodion siocled lled-melys, wedi’i rannu
2 owns o siocled heb siwgr
1/4 cwpan blawd pob pwrpas
1 llwy de o bowdr pobi
1/4 llwy de o halen
2 wy mawr
1/2 cwpan Domino siwgr brown golau
1 llwy de o fanila pur
1 cwpan malws melys bach, wedi’i rannu
6 chraciwr grawn cyflawn, wedi’u malurio, wedi’u rhannu

Cynheswch y popty neu’r gril ymlaen llaw i 350 F.

Rhowch bowlen gwrth-wres canolig dros sosban ganolig o ddŵr sy’n mudferwi. Ychwanegu menyn, 1/4 cwpan sglodion siocled a siocled heb ei felysu; toddi. Tynnwch oddi ar y gwres a gadewch i’r cymysgedd oeri am 15 munud.

Mewn powlen fach, chwisgwch y blawd, powdr pobi a halen ynghyd.

Mewn powlen fawr, cymysgwch yr wyau, y siwgr a’r fanila. Ychwanegwch y cymysgedd siocled a chymysgwch nes ei fod wedi’i gyfuno’n dda. Ychwanegwch y gymysgedd blawd. Ychwanegwch 1/4 cwpan sglodion siocled, 1/2 cwpan marshmallows bach, a thri chraciwr grawn cyflawn i’r cytew.

Arllwyswch y gymysgedd i mewn i sgilet 8 modfedd. Ar ben y cyfan mae malws melys bach, sglodion siocled a chracers grawn cyflawn. Griliwch neu bobwch am 10 i 12 munud. Tynnwch o’r gril. Oerwch 10 munud a’i weini.

Cyswllt:

michael french
[email protected]
1-888-824-3337
editors.family features.com

Ynghylch Syndicet Golygyddol Nodweddion Teulu

Yn ffynhonnell flaenllaw o gynnwys bwyd, ffordd o fyw a chartref a gardd o ansawdd uchel, mae Family Features yn rhoi awgrymiadau i ddarllenwyr, siopau tecawê, gwybodaeth, ryseitiau, fideos, ffeithluniau ac yn fwy perthnasol yn ôl pwnc a thymor. Dewch o hyd i erthyglau a gwybodaeth ychwanegol yn

Coginio.net
Y
eLivingToday.com

FONT: swyddogaethau teuluol

Gweler y fersiwn ffynhonnell yn accesswire.com:
https://www.accesswire.com/708910/Kid-Friendly-Recipes-to-Power-Through-School-Day

Leave a Comment

Your email address will not be published.