Ryseitiau i ddathlu mam ar Sul y Mamau

‘Mae’n dymor, ynte, i bob peth Mam? Mae Sul y Mamau ar ein gwarthaf yn fuan ac yn ysbryd y gwyliau yma, dwi’n dathlu’r eiliadau a’r amser sydd gen i gyda fy annwyl fam, yn ceisio mwynhau pob diferyn olaf. Dwi wedi bod yn meddwl lot yn ddiweddar am yr holl bethau dwi wedi dysgu ganddi, ond dydw i ddim yn sôn am y gwersi mam arferol o weithio’n galed a bod yn garedig a gwerthfawrogol a hynny i gyd. Yn lle hynny, mae ei wersi, a addysgir trwy esiampl, yn gynnil ac yn dyner. Dyma’r math o bethau, os na fyddwch chi’n talu sylw iddyn nhw, efallai y byddwch chi’n colli allan arnyn nhw.

Mae fy mam yn byw mewn cartref nyrsio a phan fyddaf yn ymweld â hi, mae hi bob amser yn llawn hwyliau da. Mae’r frechdan y gwnaethoch chi ei bwyta i ginio, y llyfr y darllenoch chi, y gêm o solitaire y gwnaethoch chi ei chwarae y prynhawn hwnnw, i gyd yn cael eu gwneud gyda naws o foddhad. Dychmygwch deimlo’n fodlon â’r hyn a gynigir i chi. Dychmygwch deimlo bod popeth rydych chi’n ei dderbyn yn anrheg, hyd yn oed hen bethau rheolaidd fel brechdan. Pan fyddaf yn cyrraedd gyda’r nos ar ôl gwaith, ni waeth beth yw’r diwrnod, mae hi’n hapus. Mae ei gwpan, meddai, yn gorlifo. Rwyf bob amser mewn syfrdanu.

Ac, mae hi’n llawn rhyfeddod. Rydyn ni’n mynd allan o bryd i’w gilydd, ac mae bob amser yn antur. Awn am dro ac edrychwn ar dai neis mewn cymydogaethau siriol. Weithiau rydyn ni’n gwylio’r awyrennau’n mynd a dod ac yn dyfalu lle maen nhw wedi bod. Mae hi wrth ei bodd yn siopa ac weithiau rydyn ni’n gwneud hynny, ond beth bynnag rydyn ni’n ei wneud, mae mam yn chwerthin ac yn pwyntio ac yn rhoi ei llaw at ei chalon. Mae ganddi lygaid llwyd melys a dwi’n meddwl pa mor braf fyddai gweld y byd fel mae hi’n ei weld: fel petai’n newydd, bob dydd.

Ac yna y mae y bwyd. Mae wrth ei fodd yn bwyta ac yn yfed. Mae hi’n caru pwdinau ac yn aml yn eu bwyta nhw gyntaf. A pham y uffern ddim? Rydyn ni’n hoffi bwyta mewn bwytai ac efallai ei fod yn swnio’n rhyfedd, ond yn ddiweddar rydyn ni wedi bod yn sgipio’r ystafell fwyta ac yn mynd yn syth i’r bar. Mae llawer mwy i’w weld yn y bar ac mae’n llawer mwy diddorol iddi nag edrych ar fy wyneb o ochr draw’r bwrdd. Felly rhoddais hi ar stôl fawr, archebu dau wydraid o win, ac oddi yno, rydyn ni’n sgwrsio â phobl, yn gwylio chwaraeon, ac yn mwynhau pob eiliad. Fe wnaethon ni archebu blasau hwyliog a’u rhannu. Mae hi’n caru popeth.

Rwyf wedi llunio ychydig o ryseitiau yma, wedi’u hysbrydoli gan wersi fy mam a’i natur dda. Dyma fwyd sy’n dda ar gyfer y gwanwyn bron, yn dda i famau, yn dda i unrhyw un rydych chi’n ei garu ac yn ei edmygu.

Rwyf wrth fy modd yn arbennig sut y gall un llysieuyn fod yn llefarydd ar gyfer tymor cyfan ac mae asbaragws yn sicr yn siaradwr ar gyfer y gwanwyn. Mae’r coesau, wedi’u ffrio’n fyr mewn ychydig o olew poeth, yn troi’n wyrdd llachar ac, os gwnewch hynny’n iawn, arhoswch yn grimp a chadw eu blas priddlyd, ychydig yn chwerw. Mae gan y salad asbaragws yma, er ei fod yn wyrdd yn bennaf, weadau a blasau amrywiol: y sylfaen corbys gwyrdd meddal, yna asbaragws (ein llysgennad gwanwyn), a’r darnau sy’n ei wneud yn ddiddorol: sialóts creisionllyd, croen lemwn, a chaws. Mae corbys, yr amrywiaeth Ffrengig, yn dal eu siâp ac yn rhoi cefndir cynnil i flasau cryfach eraill y ddysgl. Mae egin pys, y gallwch chi ddod o hyd iddyn nhw yn y farchnad ffermwr neu’r siop groser ar hyn o bryd, yn ysgafn ac, er eu bod wedi’u siapio fel dail bach, mae ganddyn nhw flas llachar pys. Mae Pecorino Romano yn gaws Eidalaidd sych, briwsionllyd wedi’i wneud o laeth dafad. Mae’n hallt ac yn gadarn, ac rwy’n meddwl bod ychydig bach yn mynd yn bell. Mae’r rysáit yn galw am ddwy lwy fwrdd, felly dechreuwch â hynny ac ychwanegwch fwy at eich dant. Mae basil ffres yn ychwanegu cyffyrddiad terfynol.

Mae’r salad cyw iâr yn adlais i bryd tebyg o’r 1990au, un yr oeddem yn aml yn chwilio amdano a’i archebu mewn bwytai. Gwnewch y salad hwn gydag unrhyw gyw iâr: bronnau wedi’u potsio, cyw iâr rotisserie dros ben, neu gluniau sy’n ddigon tyner i’w rhwygo â fforc. Talpiau, stribedi, tafelli, does dim ots. Mae bresych ar waelod yr holl ddaioni arall sy’n mynd ymlaen, ac os cymerwch yr amser i halenu’r darnau wedi’u sleisio’n denau (roeddwn i’n ddiog a’i wthio trwy beiriant rhwygo fy mhroseswr bwyd) a gadael iddo eistedd bydd yn aros yn grensiog . hyd drannoeth. Defnyddiais rai clementines yn y rysáit, sydd ar ddiwedd eu tymor. Mae’r salad hwn yn ffordd wych o ddefnyddio darnau llai na pherffaith o ffrwythau. Rydyn ni’n gariadon cilantro ac mae llond llaw da yn ychwanegu blas llysieuol neis. Mae’r dresin yn gyfuniad blasus o olew sesame wedi’i dostio gyda chnau Ffrengig, sudd oren, a saws soi hallt. Y rhan orau yw’r darnau nwdls ramen wedi’u socian â halen a phupur, wedi’u gwneud trwy dorri i fyny a phobi pecynnau rhad o nwdls ramen, y math rydyn ni’n ei fwyta yn y coleg. Maen nhw’n gwneud nygets creisionllyd gwych mewn salad. Ar ben y cyfan gyda hadau sesame a byddwch yn gwybod pam ei fod yn glasur yn ôl yn 1990.

Dysgodd mam fi i garu a gwerthfawrogi pob peth te. Mae gen i atgofion melys o de chamomile ffresh llugoer wedi’i wneud yn union y ffordd roeddwn i’n ei hoffi: gyda llawer o laeth a siwgr, wedi’i weini gan fy mam. Byddai’n mynd allan o’i ffordd ac yn super classy gyda’i set te arian, ac ers hynny rwyf wedi caru te o bob math a blas. Darganfyddiad ôl-golegol i mi oedd Chai, ac mae’r cymysgedd sbeis cynnes (sinamon, anis, pupur, a chlof) yn arbennig o dda o’i gyfuno â siwgr a hufen. Dwi wedi benthyg ei flasau ar gyfer sgons a chwcis yn y gorffennol, a dyma, mewn pwdin melys a syml. Mae’r pwdin yn weddol hawdd i’w wneud ac mae angen ychydig o gyffro ac ychydig o sylw. Mae’r rysáit hwn yn galw am ychydig o sachau wedi’u socian mewn llaeth poeth. Ychwanegwch y startsh corn a’r siwgr, yna ei droi a’i droi nes ei fod wedi tewhau a bod gennych bwdin cynnes, hufenog – y bwyd mwyaf cyfforddus. Bwytewch ef yn gynnes o’r pot neu ei rannu’n gwpanau bach a rhowch aeron a hufen chwipio ar ei ben. Onid yw hynny’n swnio fel pwdin da i unrhyw fam?

Rwy’n hoffi peintio llun rosy ohonof i a fy mam ac yn aml iawn, mae’n rosy. Ond wrth i Alzheimer fynd rhagddo, pa mor araf bynnag, mae’n bygwth agor craciau yn ein byd optimistaidd. Rwy’n poeni ac yn poeni, ond yn anad dim rwy’n teimlo’n dda gyda hi oherwydd ei bod hi, yn syml iawn, yn dda iawn. Mae amser o hyd i ni fod gyda’n gilydd, i eistedd ar stolion mawr a chael anturiaethau mawr. Yn fwy na dim, rwy’n siŵr bod gwersi i’w dysgu o hyd gan fy mam ddoeth a hardd.

Diolch, mam, a Sul y mamau hapus.

Salad Corbys Gwyrdd Gwych

5 dogn

1 cwpan corbys Ffrengig

1 llwy de o halen kosher, wedi’i rannu


⅓ cwpan olew olewydd gwyryfon ychwanegol, wedi’i rannu

1 sialots mawr, wedi’i docio, wedi’i blicio a’i sleisio’n denau

1 criw o asbaragws, wedi’i docio a’i dorri’n ddarnau 1 modfedd

Croen ½ lemwn, ei dynnu gyda phliciwr llysiau a’i dorri’n stribedi

2 gwpan o egin pys, wedi’u torri’n ddarnau 1 modfedd

sudd o 1 lemwn

2 lwy fwrdd o gaws Pecorino Romano wedi’i gratio

1 llond llaw bach o ddail basil ffres, wedi’u torri’n fân

pupur newydd ei falu

  • Rinsiwch y corbys a’u cyfuno â ½ llwy de o halen a 2 ½ cwpanaid o ddŵr mewn sosban ganolig. Rhowch dros wres canolig, gorchuddiwch a dewch ag ef i fudferwi. Coginiwch 20 munud ac yna gadewch i oeri.
  • Ychwanegwch 2 lwy fwrdd o olew olewydd i sgilet fawr dros wres canolig-isel a choginiwch y sialots nes yn feddal ac yn dechrau brownio. Ychwanegwch yr asbaragws a rhowch ychydig o dro i’r sosban. Coginiwch nes ei fod yn wyrdd llachar ac yn dendr, 2 funud. Ychwanegu croen y lemwn a’i sesno â ½ llwy de o halen.
  • Mewn powlen salad fawr, cyfunwch y corbys wedi’u hoeri gyda’r cymysgedd asbaragws a’r egin pys. Arllwyswch yr olew olewydd sy’n weddill a gwasgu sudd lemwn dros y cyfan a’i daflu i gyfuno. Rhowch y caws, y basil a’r pupur wedi’i falu ar ei ben a’i weini ar dymheredd yr ystafell.

Salad Cyw Iâr Perlysiau Asiaidd gyda Nwdls Creisionllyd

ar gyfer 4 o bobl

1 bresych cêl pen bach, wedi’i greiddio a’i rwygo

1 llwy de o halen kosher

1 pecyn nwdls ramen, pecyn blas wedi’i daflu

3 cwpan o gyw iâr wedi’i goginio a’i dorri’n fân

Sleisys o 1 oren (neu 3 clementîn)

½ cwpan o ddail coriander ffres

2 lwy fwrdd o hadau sesame wedi’u tostio

3 winwnsyn gwyrdd, wedi’u tocio a’u sleisio ar y bias

¼ cwpan olew niwtral (canola neu safflwr yn gweithio’n dda)

1 llwy fwrdd o olew sesame wedi’i dostio

¼ cwpan sudd oren

3 llwy fwrdd o sudd lemwn (o un leimwn suddlon)

1 llwy fwrdd o fêl

2 lwy fwrdd o saws soi

½ modfedd sinsir ffres, wedi’i gratio

1 llwy de sriracha neu saws poeth arall

  • Cyfunwch bresych a halen mewn powlen fawr a chymysgwch yn dda. Gadewch i sefyll am awr neu ddwy.
  • Cynhesu’r popty i 300 gradd. Torrwch y nwdls ramen a’u taenu’n gyfartal ar daflen cwci. Pobwch am 12 munud, neu nes ei fod yn frown euraid. Tynnwch o’r popty a’i oeri.
  • Mewn powlen salad fawr, cyfunwch bresych, nwdls, cyw iâr, darnau oren, cilantro, hadau sesame, a winwns werdd. Cymysgwch yn ysgafn ac yn gyfan gwbl.
  • Mewn cynhwysydd gwydr, cymysgwch weddill y cynhwysion. Arllwyswch y salad nes ei fod yn wlyb a gweinwch y gweddill ar yr ochr.

Pwdin Fanila Sbeislyd Chai

Yn gwneud tua 2 1/2 cwpan

3 llwy fwrdd startsh corn

4 llwy fwrdd o siwgr amrwd neu turbinado

Pinsiad o halen

3 cwpan o laeth, wedi’i rannu

2 fag te chai

1 llwy de o fanila

I weini: hufen chwipio, aeron ffres

  • Curwch starts corn, siwgr a halen. Chwisgiwch ½ cwpan o laeth yn araf. Arllwyswch weddill y llaeth i mewn i sosban â gwaelod trwm, ychwanegwch y bagiau te a gostyngwch y gwres i ganolig isel. Coginiwch am 5 munud, nes ei fod yn boeth iawn ac wedi’i drensio â the.
  • Tynnwch y bagiau te ac ychwanegwch y gymysgedd cornstarch. Chwisgwch yn gyson am 10-15 munud, neu nes bod y pwdin yn drwchus. Ychwanegwch y fanila a’i oeri.
  • Rhowch ychydig o hufen chwipio ar ei ben ac aeron neu ddau.

Leave a Comment

Your email address will not be published.