Ryseitiau Iach – Ffrwythau Cerrig wedi’u Grilio

Mae Melinda Cater, dietegydd yn Ysbyty Coffa Johns Hopkins Sibley, yn hyrwyddwr marchnadoedd ffermwyr ac yn mwynhau ffrwythau a llysiau ffres lleol a thymhorol. Dyma eich rysáit ar gyfer danteithion haf:

“Os oes gennych chi gril, neu hyd yn oed gril, meddyliwch am grilio ffrwythau carreg fel eirin gwlanog a nectarinau,” meddai Cater. “Mae’r ffrwythau wedi’u grilio hyn yn bwdin hardd ar eu pen eu hunain, ond mae yna ffyrdd syml ond blasus eraill i’w mwynhau.”

Cynhwysion

  • 6 eirin gwlanog neu nectarinau aeddfed ond cadarn o hyd: “Mae cyfuniad o ffrwythau melyn a gwyn yn creu cyflwyniad trawiadol,” meddai Cater.
  • 1 i 2 lwy fwrdd o olew olewydd

Paratoi

Cam 1

Paratowch y ffrwythau. “Gan ddefnyddio cyllell paring, torrwch y ffrwyth yn agos at y coesyn nes i chi gyffwrdd â’r pwll, yna sleisiwch y ffrwythau o’r top i’r gwaelod, yna i fyny i gwrdd â’r toriad cychwynnol. Trowch yr haneri i’w gwahanu. Tynnwch y pydew – os oes angen rhedwch y gyllell oddi tano i’w lacio, ond byddwch yn ofalus gyda’r ffrwyth gan ei fod yn cleisiau’n rhwydd,” awgryma Cater.

Cam 2

Cynheswch y gril neu’r gril i wres uchel.

Cam 3

Brwsiwch y gril a thorri ochr y ffrwythau yn ysgafn gydag olew olewydd i atal glynu.

Cam 4

Torrwch y gril i’r ochr i lawr am tua dwy funud nes bod y ffrwythau wedi meddalu ychydig a bod marciau torgoch arnynt. Gan ddefnyddio gefel, trowch yr ochr wedi’i dorri i fyny a’i grilio am funud neu ddwy arall nes ei fod yn feddal ond yn dal yn gadarn.

“Mae gwres griliau yn amrywio, felly efallai y bydd angen i chi addasu’r amser yn unol â hynny. Dydych chi ddim eisiau iddyn nhw fynd yn ormod o stwnsh, ond rydych chi eisiau iddyn nhw feddalu ychydig,” meddai Cater.

cam 5

Tynnwch i blât neu blat mawr a gadewch i’r eirin gwlanog oeri. Mae’n well gan Cater dynnu croen yr eirin gwlanog. “Mae’r croen ar eirin gwlanog yn gallu bod ychydig yn cnoi, felly dwi’n eu tynnu i ffwrdd.” Mae grilio yn ei gwneud hi’n hawdd tynnu’r crwyn o’r ffrwythau yn ysgafn a’u taflu.

“Wrth iddo oeri, bydd y ffrwyth yn rhyddhau hylif blasus,” meddai. “Gallwch chi arbed hynny ac ychwanegu ychydig bach at ryw prosecco neu win pefriog di-alcohol a chael Bellini.”

Dywed Cater y gallwch chi weini’r eirin gwlanog trwy roi dau neu dri hanner mewn powlen fach a’u bwyta fel y mae. “Maen nhw mor flasus â hynny,” meddai.

Ond, os ydych chi eisiau bod yn ffansi, mae Arlwyo yn dweud bod yna ffyrdd eraill o fwynhau eirin gwlanog wedi’i grilio, boed yn ffres oddi ar y gril neu’n fwyd dros ben:

  • Rhowch sgŵp bach o sorbet mafon neu hufen iâ fanila yng nghanol pob hanner ar gyfer pwdin syml a blasus.
  • Torrwch nhw’n chwarteri a’u cyfuno ag arugula, rhywfaint o gaws feta crymbl, dail mintys a vinaigrette ar gyfer salad hafaidd.
  • Torrwch yn ddarnau a’i weini fel dysgl ochr gyda golwythion porc wedi’u grilio neu lwyn tendr porc.
  • Torrwch nhw i fyny a’u defnyddio i ychwanegu at eich blawd ceirch yn y bore, neu eu hychwanegu at iogwrt Groegaidd am ychydig o felyster naturiol.

Leave a Comment

Your email address will not be published.