Ryseitiau Iach gyda Siocled dros ben o Ddydd San Ffolant

brathiadau egni

Mae’r brechdanau bach dim pobi hyn wedi gwylltio ar hyn o bryd. Mae’r sylfaen fel arfer yn cael ei wneud o ddau gwpan o flawd ceirch, tri dyddiad, 2 lwy fwrdd. had llin a 1/3 cwpan mêl neu surop masarn i rwymo’r cyfan at ei gilydd. Gellir ychwanegu menyn cnau daear neu almon at y cymysgedd hefyd.

Mae’r brathiadau’n cael eu ffurfio’n beli a’u storio yn yr oergell. Ceisiwch ychwanegu darnau almon, naddion cnau coco, a darnau siocled dros ben i’r cymysgedd.

Siocled ac Afocado Mousse

Mae afocado yn ddewis fegan iach yn lle menyn neu hufen, ac mae ei gysondeb yn gwneud pethau fel mousse yn flasus iawn. Torrwch ddau afocado yn eu hanner a’u rhoi mewn powlen fawr, yna ychwanegwch y powdr coco ac 1 llwy de. dyfyniad fanila, 3 llwy fwrdd. o surop masarn a 1/4 cwpan o hufen cnau coco.

Cymysgwch gynhwysion mewn cymysgydd cyflym, prosesydd bwyd, neu gymysgydd sefyll am 3 eiliad, yna cymysgwch y siocled wedi’i doddi sy’n weddill. Rhowch yn yr oergell i oeri a gweini oer.

Ychwanegwch hwn fel topin i iogwrt, crempogau, neu cymysgwch i flawd ceirch yn y bore.

Siocled ceirch dros nos

“Dyma fy hoff ffordd o fwyta blawd ceirch o bell ffordd oherwydd ei fod yn blasu mor dda ac yn aros yn iach,” meddai Knapp. Dyma eich rysáit.

Cymysgwch 1/2 cwpan o flawd ceirch hen ffasiwn, 1 llwy fwrdd. hadau chia, 1 llwy fwrdd. menyn cnau daear, 2 llwy de. powdr coco, 1-2 llwy fwrdd. surop masarn neu Stevia (i flasu) a 1/2 cwpan o laeth almon i bowlen, yna ei roi mewn jar Mason. Rhowch yn yr oergell am o leiaf tair awr a hyd at dros nos, yna mwynhewch; gallwch hyd yn oed roi cnau daear wedi’u torri’n fân a siocled wedi’i dorri dros ben.

Leave a Comment

Your email address will not be published.