Ryseitiau Llysiau Tun gyda Madarch, Tomatos, Ffa a Mwy

Dalfan tra bod gweithredoedd erthygl yn llwytho

Gall llysiau tun gael rap drwg. Fodd bynnag, fel eu cymheiriaid wedi’u rhewi, maent yn gynhwysion fforddiadwy, sefydlog pantri a all fod yr un mor faethlon ac amlbwrpas â ffres.

Lle bo modd, chwiliwch am opsiynau heb unrhyw halen ychwanegol. Gall rinsio a draenio ffa helpu i leihau sodiwm, a dylai’r rhan fwyaf o lysiau tun eraill gael eu draenio o leiaf, oni nodir yn wahanol yn y rysáit. (Arbedwch yr hylif rhag gwygbys tun, a elwir yn aquafaba ac mae’n wych yn lle wyau mewn ryseitiau fegan.)

O ran storio, yn ôl yr Adran Amaethyddiaeth, “Mae’r rhan fwyaf o fwydydd nad ydynt yn ddarfodus yn ddiogel am gyfnod amhenodol. Mewn gwirionedd, bydd nwyddau tun yn para am flynyddoedd, cyn belled â bod y can mewn cyflwr da (dim rhwd, dolciau na chwyddo). Peidiwch â phoeni gormod am y dyddiadau, meddai’r asiantaeth. Mae’r rhain yn dynodi ansawdd uchaf, ond yn gwybod y gellir storio bwydydd tun asid isel fel ffa, corn, pys a llysiau gwyrdd am ddwy i bum mlynedd. Dylid bwyta bwydydd asid uchel, fel tomatos, o fewn 12 i 18 mis.

Ryseitiau Pantri Hawdd ar gyfer Prydau Cyflym a Rhad

Os ydych chi’n chwilio am syniadau ar sut i wneud y gorau o rai llysiau tun cyffredin, edrychwch ar y ryseitiau hyn o’n harchifau.

twmplenni madarch. Cadwch stoc o’r twmplenni hyn, sy’n defnyddio madarch tun ac egin bambŵ tun, yn y rhewgell. Byddwch yn diolch i chi’ch hun yn ddiweddarach.

Madarch, Ffa Gwyn, a Skillet Reis, a ddarlunnir ar y brig. Yn ogystal â madarch tun, mae’r rysáit clyd hwn yn defnyddio ffa glas tywyll tun, can o hufen cyddwys o gawl madarch, a winwnsyn ffrio Ffrengig crensiog i gael awgrym o stiw ffa gwyrdd.

Cyw Iâr wedi’i Stiwio Gwin Gyda Madarch. Addasais fersiwn fy mam o’n rysáit teulu i ddefnyddio madarch ffres, ond bydd rhai tun yn gweithio cystal yma. Defnyddiwch gynifer ag y dymunwch; nid yw’r swm mor bwysig.

Canllaw i goginio madarch, ar gyfer cariadon ac amheuwyr fel ei gilydd

Tomatos Pob, Berdys a Chickpeas gyda Chaws Feta a Briwsion Bara. Mae tomatos tun mewn amrywiaeth o ffurfiau yn hanfodol yn fy pantri, yn enwedig gan eu bod yn fwy dibynadwy na’r hyn y gallwch ei brynu’n ffres yn y siop am lawer o’r flwyddyn. Yma, mae tomatos cyfan wedi’u plicio yn waelod saws mewn pryd sgilet cain.

Adenydd Cyw Iâr gyda Thomatos (Mbawa Ya Tomati). Ni fyddwch yn gallu cael digon o’r adenydd cyw iâr un pot hyn, sy’n defnyddio can o domatos wedi’u deisio.

Sut i wneud adenydd cyw iâr, wedi’u ffrio, eu ffrio mewn aer neu eu pobi, gyda sawsiau i gyd-fynd

Parmesan eggplant heb ffrio. Mae tomatos wedi’u malu mewn tun yn wych pan fyddwch chi eisiau bodloni’ch chwant saws coch, ac nid yw’r pryd hwn yn eithriad. Fe welwch sawsiau tebyg mewn slab sisili a’m Lasagna Selsig, Sbigoglys a Chaws Gafr.

Chwiliwch ein Chwiliwr Ryseitiau am fwy na 9,700 o ryseitiau ar ôl eu profi.

pwdin corn. Bydd y pryd hwn yn eich atgoffa o souffle heb yr holl ffws. Defnyddiwch ŷd tun, ffres neu wedi’i rewi.

Corn a Chaws Ceirch gyda Pepperoni Creisionllyd. Mae cnewyllyn corn melys, tew yn flasus mewn blawd ceirch sawrus sy’n sianelu ysbryd risotto.

Taflen Pan Chow Mein. Gall fod yn anodd dod o hyd i ŷd babi heblaw tun, felly manteisiwch arno yn y pryd hwyliog, dyfeisgar, di-gig hwn. Mae’r corn tyner hefyd yn chwarae i mewn Salad Edamame Hanfodol. Am fwy o nwdls, gw Nwdls Soba Pysgnau Sbeislyd gyda Ffa Gwyrddyn fwyaf nodedig y ffa gwyrdd tun llawer-malign.

Cyrri Chickpea Hawdd. Mae ffa tun yn pacio llawer o faetholion mewn pecyn bach rhad. Yn y cyri hwn, mae’r gwygbys yn rhannu’r amlygrwydd gyda’r tatws mewn coriander a saws tomato.

Lletemau Tatws Rhost gyda Chili Ffa Du. Mae’r salsa jarred a’r ffa du tun yn dopio cyflym ar yr hyn sy’n fath o riff ar sglodion chili.

Cawl Ffa Gwyn gydag Olew Chili o Calabria. Mae ffa piwrî ar gyfer sawsiau neu gawl yn syniad gwych. Mae’r cawl hwn yn ychwanegu at y ffa cannellini ag olew chili Calabrian a chroen Parmesan.

Brechdanau Jacffrwyth Barbeciw. Yn sicr, yn dechnegol mae’n ffrwyth, ond gan eich bod chi’n ei ddefnyddio’n aml mewn gosodiadau sawrus, rydw i’n rholio gyda jackfruit mewn crynodeb llysiau. Oherwydd ei fod yn ymddwyn yn debyg i gig eidion wedi’i dorri’n fân, byddwch chi’n ei werthfawrogi yn y brechdanau hyn sy’n gyfeillgar i’r haf.

Jacffrwyth neu Tinga Cyw Iâr. Ewch heb gig (neu beidio) gyda tinga sbeislyd y gallwch chi ei bentyrru ar tacos, tostadas, neu dros reis neu fresych.

Tacos Jacffrwyth gyda Chipotle a Ffa Du. Dyma ddwbl arall, gan gynnwys jackfruit tun a ffa du, ynghyd â saws chipotle tun.

Leave a Comment

Your email address will not be published.