Ryseitiau: Mae tartenni ham, caws Gruyère ac asbaragws yn gwneud brecinio Pasg yn hawdd

Tarten Ham, Gruyère ac asbaragws

yn gwneud 4 dogn

Yn lle torri tafelli o boule neu bâtard gwladaidd i wneud y brechdanau agored hyn, rydyn ni’n defnyddio baguette sydd wedi’i agor, felly maen nhw’n debycach i’r hyn mae’r Ffrancwyr yn ei alw’n “baguette garnie” neu “gondolas.” Beth bynnag fo’r enw, mae hon yn ffordd hawdd o wneud cinio ysgafn. Rydym yn defnyddio asbaragws maint pensil cyffredin ac yn torri’r gwaywffyn yn hanner eu hyd fel eu bod yn coginio’n gyflym; os gallwch chi ddod o hyd i asbaragws hynod denau, gadewch y coesyn yn gyfan. Gweinwch gyda salad wedi’i wisgo â vinaigrette i gwblhau’r pryd.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhwbio’r bara olewog gydag ochr dorri ewin garlleg. Mae hyn yn ychwanegu blas allium ac arogl heb frathiad garlleg amrwd.

1 baguette, 10 i 12 owns

3 llwy fwrdd o olew olewydd crai ychwanegol, a mwy ar gyfer diferu

1 ewin garlleg canolig, wedi’i blicio a’i haneru

3 llwy fwrdd mwstard Dijon

6 owns ham mwg wedi’i sleisio

5 owns o gaws Gruyère, wedi’i sleisio

1 pwys o asbaragws (gweler y nodyn uchaf), wedi’i docio a’i dorri’n hanner ar ei hyd

Pupur du

Cynhesu’r gril gyda rac tua 6 modfedd o’r elfen. Torrwch y baguette yn hanner croes, yna rhannwch bob hanner yn llorweddol i greu 4 darn o faint tebyg. Tynnwch rywfaint o’r briwsionyn mewnol o bob darn, gan guddio’r canol ychydig a chreu siapau cychod.

Rhowch fara wedi’i dorri i fyny ochr i fyny ar daflen pobi ag ymyl. Brwsiwch gyda’r olew, yna rhwbiwch ag ochrau torri’r ewin garlleg; taflu garlleg. Taenwch fwstard dros fara, gan rannu’n gyfartal, yna haenwch dros ham, gan rwygo’r sleisys yn ôl yr angen i ffitio. Ychwanegwch y caws dros yr ham, yna rhowch yr asbaragws ar ei ben, gan groesi’r coesynnau ond heb greu haen solet fel bod y caws i’w weld oddi tano; efallai na fydd angen i chi ddefnyddio’r holl asbaragws. Ysgeintio gydag olew ychwanegol a chwistrellu pupur.

Griliwch nes bod ymylon y byns yn llwm, mae’r caws yn ysgafn gyda brychau brown, ac mae’r asbaragws yn dechrau torgoch, tua 4 munud.

Salad Arugula gyda grawnwin rhostConnie Miller/CB Creatives

Salad Arugula gyda grawnwin rhost

yn gwneud 4 dogn

Mae’r salad hwn yn gyfuniad perffaith o flasau melys, tangy a thangy. Mae’n well gennym grawnwin du oherwydd eu bod yn cymryd arlliw hyfryd wrth eu rhostio (wedi’u grilio, mewn gwirionedd) ac yn rhoi’r lliw hwnnw i winwns wedi’u sleisio’n denau yn ystod eu mwydo finegr byr. Chwiliwch am arugula aeddfed sy’n cael ei werthu mewn sypiau yn lle arugula babi wedi’i becynnu; mae angen ychydig mwy o baratoi ar arugula clwstwr, ond mae ei flas mwy pendant yn paru’n well â melyster y grawnwin.

Byddwch yn ofalus wrth drin grawnwin wedi’u rhostio: gwasgwch yn ddigon caled yn unig i dorri’r croen a rhyddhau’r sudd; dylai’r grawnwin gadw eu siâp o hyd. Wrth drosglwyddo’r grawnwin stwnsh o’r daflen pobi i’r bowlen, peidiwch ag ychwanegu eu sudd gan y byddant yn gwanhau’r dresin.

2 gwpan o rawnwin du neu goch heb hadau (gweler y pennawd)

1 llwy de ynghyd ag 1 llwy fwrdd o olew olewydd crai ychwanegol, wedi’i rannu

½ winwnsyn coch bach, wedi’i sleisio’n denau

halen kosher a phupur du wedi’i falu

¼ cwpan finegr gwin coch

1 owns o gaws pecorino romano, wedi’i gratio’n fân (½ cwpan), dewisol

1 criw o arugula, tynnu coesynnau caled (tua 8 cwpan sy’n codi ychydig; gweler y nodyn uchaf)

Cynhesu’r gril gyda rac tua 4 modfedd o’r elfen. Ar badell rostio ag ymyl, taflu grawnwin gyda 1 llwy de o olew. Griliwch nes bod crwyn y grawnwin yn dechrau hollti, tua 5 munud, gan ysgwyd y sosban unwaith tua hanner ffordd drwodd.

Gan ddefnyddio gwaelod cwpan neu ramekin, stwnsiwch y grawnwin cynnes yn ysgafn i’w popio. Trosglwyddwch y grawnwin i bowlen fawr, gan adael y suddion ar ôl. At rawnwin, ychwanegwch winwnsyn, ¼ llwy de o halen, ½ llwy de o bupur, a finegr; cymysgu i gyfuno. Gadewch i sefyll am tua 30 munud, gan droi weithiau.

I fowlio, ychwanegwch y llwy fwrdd o olew a chaws sy’n weddill (os ydych chi’n ei ddefnyddio), a’i daflu’n ysgafn. Ychwanegwch yr arugula a’i daflu i’r cot. Blaswch a sesnwch gyda halen a phupur, yna trosglwyddwch i blât.

Cacennau Almon Sbeislyd Mini SiocledConnie Miller/CB Creatives

Cacennau Almon Sbeislyd Mini Siocled

Yn gwneud 24 cacen fach

Mae’r melysion tri-brath hyn yn riff ar glasuron ariannol Ffrainc, cacennau almon wedi’u pobi mewn siâp sy’n debyg i fariau aur (a dyna pam yr enw). Mae ei du mewn yn ysgafn ac yn llaith, ac mae’r croen yn euraidd ac ychydig yn grimp. Rydyn ni’n blasu ein rhai ni gyda choco a sbeisys, yna’n eu pobi mewn tuniau myffin bach. Mae coco wedi’i brosesu yn yr Iseldiroedd a choco naturiol, felly defnyddiwch beth bynnag sydd gennych wrth law. Mae’r powdr chili chipotle yn rhoi sbeislyd diddorol i’r pasteiod; os na, rhodder 1/8 llwy de o bupur cayenne.

Byddwch yn ofalus i beidio â churo’r gwynwy yn ormodol neu fe fyddan nhw’n mynd yn sych, yn anystwyth ac yn anodd eu hymgorffori yn y gwaelod. Dylai gwyn wy sydd wedi’i guro’n dda ddal uchafbwynt meddal, aflonydd pan godir y curwr.

Wrth brofi am anrheg, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n profi’r cacennau yng nghanol y tun myffin gan eu bod yn pobi ychydig yn arafach na’r rhai ar y tu allan. Ar ôl oeri, mae’r cacennau’n cadw ar dymheredd yr ystafell mewn cynhwysydd aerglos am hyd at dri diwrnod.

1 cwpan (100 gram) o flawd almon

1/3 cwpan (43 gram) o flawd amlbwrpas

¼ llwy de o halen bwrdd

1 ffon (8 llwy fwrdd) menyn hallt

1/3 cwpan (31 gram) powdr coco heb ei felysu

½ llwy de sinamon mâl

¼ llwy de o bowdr chili chipotle

1 llwy fwrdd o rym tywyll neu bourbon

4 gwyn wy mawr

¾ cwpan (160 gram) siwgr gwyn

Cynhesu’r popty i 375 gradd gyda rac yn y safle canol. Chwistrellwch un tuniau myffin bach 24 cwpan neu ddau 12 cwpan gyda chwistrell coginio. Mewn powlen ganolig, cymysgwch y ddau flawd a halen.

Mewn sosban fach dros wres canolig-uchel, toddi’r menyn, yna parhau i goginio, gan droi’r sosban yn aml, nes ei fod yn persawrus ac yn frown euraidd, 4 i 5 munud. Tynnwch oddi ar y gwres a gadewch iddo oeri am ychydig funudau. Ychwanegu powdr coco, sinamon, powdr chipotle a rwm; neilltuo.

Mewn cymysgydd stand gyda’r atodiad chwisg, curwch y gwynwy dros wres canolig-uchel nes ei fod yn llyfn ac yn ewynnog. Gyda’r cymysgydd yn rhedeg, ychwanegwch y siwgr yn araf a pharhau i guro nes ei fod yn drwchus ac yn sgleiniog a dal copa meddal, 2 i 4 munud. Lleihewch i isel, yna ychwanegwch y cymysgedd blawd yn raddol a’i gymysgu nes ei fod wedi’i ymgorffori (mae ychydig o rediadau’n iawn), tua 10 eiliad.

Gyda’r cymysgydd yn dal i redeg yn isel, arllwyswch y cymysgedd menyn i mewn yn araf a chymysgwch nes ei fod yn llyfn ac yn rhydd o rediadau, tua 10 eiliad. Gan ddefnyddio sbatwla silicon, plygwch y cytew â llaw ychydig o weithiau i sicrhau bod cynhwysion wedi’u cyfuno’n dda, yna rhannwch yn gyfartal rhwng y tuniau myffin.

Pobwch nes bod pigyn dannedd sydd wedi’i osod yn y cacennau yng nghanol y sosbannau yn dod allan yn lân, 10 i 12 munud. Oerwch mewn sosbenni ar rac gwifren 5 munud, yna tynnwch gacennau a’u hoeri’n llwyr ar rac gwifren, tua 30 munud.


Christopher Kimball yw sylfaenydd Milk Street, sy’n gartref i gylchgrawn, ysgol, a sioeau teledu a radio. Mae darllenwyr y byd yn cael 12 wythnos o fynediad digidol llawn, ynghyd â dau rifyn o gylchgrawn print Milk Street, am ddim ond $1. Ewch i 177milkstreet.com/globe. Anfonwch eich sylwadau at [email protected]

Leave a Comment

Your email address will not be published.