Ryseitiau Matcha a all eich synnu

Credyd: soundyum, moribyan, tracesoats / TikTok

Math o de gwyrdd powdr yw Matcha sydd â blas llyfn, ychydig yn felys. Er ei fod fel arfer yn cael ei gymysgu â dŵr a’i yfed fel diod poeth neu rew, mae matcha hefyd yn ychwanegiad gwych at ystod eang o bwdinau a seigiau brecwast melys. Dyma bum rysáit matcha TikTok a allai eich synnu!

Mae siwgr, sinamon a matcha yn ychwanegu cymaint o flas i’r rholiau sinamon bywiog hyn! Dechreuwch trwy wneud toes gyda llaeth, siwgr, burum, blawd, matcha, menyn, wyau a halen. Gorchuddiwch y toes a gadewch iddo godi. Yna taenwch ef allan a’i orchuddio â menyn a chymysgedd o siwgr gwyn, siwgr brown, sinamon a siwgr powdr. Rholiwch y rholiau sinamon a’u pobi. Yna rhowch wydredd wedi’i wneud o gaws hufen, menyn, powdr matcha, a siwgr powdr ar eu pennau. Addurnwch gyda mwy o bowdr matcha a phetalau rhosyn bwytadwy, a gweinwch!

Mae’r blawd ceirch Pobi Matcha hwn yn frecwast boddhaol! Yn syml, cymysgwch geirch, bananas, hadau chia, llaeth, surop masarn, powdr matcha, detholiad fanila, powdr pobi, a halen. Yna, arllwyswch y cymysgedd i ddysgl pobi a’i orchuddio â rhai darnau o siocled tywyll. Pobwch y blawd ceirch nes ei fod yn dechrau caledu a throi’n frown euraidd. Yna top gyda bananas wedi’u sleisio a mefus, a mwynhewch!

Efallai y bydd y gacen gaws hon wedi’i llosgi gan matcha yn edrych yn frawychus o gain, ond mae’n rhyfeddol o hawdd i’w gwneud. Dechreuwch trwy gymysgu caws hufen tymheredd ystafell a siwgr gyda’i gilydd nes eu bod yn blewog. Yna chwisgwch yr wyau, powdr matcha, startsh corn a hufen trwm. Arllwyswch y cytew cacennau caws i ddysgl pobi wedi’i leinio â memrwn a’i bobi am 25 munud. Gadewch i’r gacen gaws oeri. Yna ei dorri a’i weini!

Mae’r Bariau Iogwrt Rhewedig Fegan Matcha hyn yn bleser iach ac adfywiol. I’w gwneud, cymysgwch iogwrt di-laeth, surop masarn, a powdr matcha mewn powlen. Arllwyswch y gymysgedd iogwrt i ddysgl pobi wedi’i leinio â memrwn. Yna rhowch pistachios wedi’u torri ar ei ben. Rhewi iogwrt am sawl awr. Yna torrwch a mwynhewch!

Gwellwch eich swp nesaf o gwcis sglodion siocled trwy ychwanegu ychydig o bowdr matcha. Dechreuwch trwy gymysgu blawd, startsh corn, soda pobi, halen a matcha. Yna cymysgwch yr wyau, menyn, siwgr, a detholiad fanila. Plygwch y sglodion siocled gwyn i mewn. Yna ffurfiwch y toes yn siapiau cwci a’u gosod ar daflen pobi wedi’i leinio â memrwn. Pobwch y cwcis i’r cysondeb a ddymunir gennych. Yna gweinwch nhw gyda matcha latte ar gyfer dipio!

Mae In The Know bellach ar gael ar Apple News – dilynwch ni yma!

Os oeddech chi’n hoffi’r erthygl hon, edrychwch ar y ryseitiau bwyd enaid fegan hyn!

Ryseitiau Post Matcha a allai syndod ichi ymddangos gyntaf ar In The Know.

Mwy o In The Know:

Rhyddhaodd Half Baked Harvest lyfr coginio newydd, ac mae’n ymddangos bod Gigi Hadid yn gefnogwr

Mae cefnogwr twr puro Dyson Pure Cool ar restr dymuniadau pawb – mae’n $120 i ffwrdd

6 Melysion Sy’n Gwneud Anrhegion Sul y Mamau Gwych Os Mae Eich Mam yn Hoffi Melysion

Mae Pit Bull yn difetha siawns bodau dynol o gael eu blaendal diogelwch yn ôl yn TikTok doniol

Leave a Comment

Your email address will not be published.